You are here

Våreld och årsmöte 2013

Våreld med årsmöte 12 - 14 april 2013
 
 
Flämslätt
 

I år, 2013, förlades KviSks årsmöte till Skara stift. Inbäddad i ett vackert snötäcke tog stiftsgården Flämslätt emot ett femtiotal förväntansfulla  kvinnor.

Ett digert program låg framför oss. Den första kvällen gick ändå i nöjets tecken. Efter middag och välkomstord av biskop em. Lars-Göran Lönnemark, berättade Margareta Söderström på ett lättsamt sätt om sin far Västgöta-Bengtsson. Hon kåserade om hans stora intresse för bland annat släktforskning och dialekter, och om alla möten han hade med människor i bygderna runt om i Västergötland för att lyssna, dokumentera och bevara för eftervärlden.

Biskop em Lars-Göran Lönnemark och Margareta Söderström – gamla
klasskamrater möts på nytt
 
Västgöta-Bengtssons böcker väckte intresse efter
dottern Margareta Söderströms framförande.
 
Asya Miteva t v och Gergana Andersson framförde
medryckande bl a östeuropeisk musik.
 

Ett piano – fyra händer, en pianokonsert med klassisk europeisk musik, med systrarna
Asia Miteva och Gergana Andersson, kyrkomusiker och konsertpianister, och efterföljande aftonbön satte punkt för första dagen.

Vårens tema "Kvinnor korsar gränser"
Lördagen visade upp samma snöväder men inomhus var det ljust och varmt.
Dagen startade med morgonbön ledd av Agneta Melin.
Därefter var det dags att ta sig an temat för Våreld, Kvinnor korsar gränser - om migration.
Kristina Hellqvist, handläggare på kyrkokansliet, gav oss en inblick i kvinnors situation i världen och vad som driver kvinnor att korsa landgränser.
 

Kristina Hellqvist berättade varför allt fler
kvinnor tvingas fly eller emigrera i världen i dag.

Ämnet väckte deltagarnas engagemang och viktiga frågor togs upp och diskuterades. Att det finns många anledningar till att kvinnor korsar gränser vet vi, t ex bättre försörjningsmöjligheter, att man får fly för sitt liv, så kallad ”fruimport”, trafficking, men också att det finns positiva anledningar som kärlek över gränser.

Det vi måste göra är att bereda plats för andra kvinnor. Vi måste samtidigt inse att kvinnorna som korsar vårt lands gräns bär med sig erfarenheter som kan berika oss, inte bara tvärt om.
 

Presidiet vid lördagseftermiddagens årsmöte:
Fr v Birgitta Thaning, Katarina Evenseth och Elisabeth Håstrand Lönnemark
 
Många ville köpa eller få böcker vid bokbordet – här Kerstin
Bergmans häften med dramatiseringar för studium av vårt
ansvar för miljön. De går också att ladda ner här ifrån KviSks hemsida >>
 
På Flämslätt åt vi gott och förde intressanta och trevliga samtal vid kafferasterna.
 
publik
Vi lyssnade intensivt vid seminarier och årsmöte.
 

Stämningsfull ljusvandring
Dagen avslutades med att vi bussades till Varnhemsgården där vi bjöds en god middag.
Birgitta Sträng, guide i Varnhems kyrka, berättade om traktens historia och visade ett bildspel om utgrävningarna runt Varnhems kyrka. Därefter tog hon med oss på en stämningsfull ljusvandring i Klosterkyrkan. Det blev en fin avslutning på dagen.
 

Birgitta Sträng ledde oss på en andaktsfull vandring genom Varnhems klosterkyrka och dess historia
 
Härlig mat bjöds under Våreld. Här vid supén i Varnhemsgården.

 

 

Starka kvinnoporträtt
Söndagen inleddes med mässa ledd av Jacqueline Björnram, chef för
Församlingsavdelningen i Skara stift.
 

Vi bänkade oss i den vackra stiftsgårdskyrkan på Flämslätt.
   
 

Därefter var det dags för Kvinnor korsar gränser igen, denna gång med tillägget i Bibeln.
Stiftsgårdsprästen Karin Enerbäck ledde ett bibelstudium kring några av bibelns kvinnor.
– Det finns faktiskt några starka kvinnoporträtt i bibeln, trots alla män, säger Karin. Som exempel tog hon fram
Sara och Hagar, Martha och Maria. Många av bibelns kvinnor korsade gränser, till exempel Rebecka som blev hämtad från Israel för att det judiska skulle bevaras, Ruth och Noomi som återvänder till Betlehem.

 
Det handlar inte om olikheter mellan man och kvinna, utan om hur vi kan berika
varandra, framhöll stiftsgårdsprästen Karin Enerbäck.

Då som nu handlade det inte om olikheter utan om hur vi kan berika varandra. Det är inte frågan om det var mannen eller kvinnan som var först. Gud skapade människan. Sedan skapade han könen.

Alla frågor och funderingar gjorde att det blev ett spännande samtal även denna förmiddag, med intresserade engagerade kvinnor, där slutorden var att vi måste tala med varandra om vårt sammanhang, även med de som har en annan religion. Inte döma varandra.

Det var nöjda och inspirerade kvinnor som lämnade Våreld och Flämslätt denna, nu soliga söndag för att återses, om inte förr så i Skellefteå, där nästa årsmöte hålls den 9-11 maj 2014.

 

 
Text: Margareta Hector  Foto: Elisabeth Enger
 
 
 

Från hemmafronten:

Fredag kväll 12 april fick vi lyssna till Västgöta-Bengtssons dotter Margareta Söderström. Med drastisk humor berättade hon om sin far, som gjorde en storartad insats genom att dokumentera de västgötska dialekterna. Han blev hedersdoktor för sina insatser. Han gjorde otaliga besök hos äldre människor och berättade i flera böcker om sina möten.
Margareta lockade till många skratt genom sitt sätt att berätta.

Senare på kvällen fick vi lyssna till systrarna och kyrkomusikerna Gergana Anderson och Asya Miteva. De kommer från Bulgarien, är båda konsertpianister. Spelade klassiska europeiska verk fyrhändigt.

På lördagkvällen 13 april åkte vi buss till Varnhem, ca 20 minuters färd från Flämslätt. Där åt vi middag, lyssnade till Birgitta Sträng, kyrkoguide i Varnhem, som berättade om klosterkyrkan.
Vi såg också ett bildspel som berättade om vad som hände innan munkarna kom till Varnhem. Vi fick följa de spännande arkeologiska utgrävningar som ägt rum under de senaste åren och som visar att kristendomen var väl etablerad i dessa bygder i mitten av 900-talet.

Kvällen avslutades med en ljusvandring i klosterkyrkan som leddes av Birgitta Sträng. Flera tyckte detta var en höjdpunkt under dagarna. Kyrkan upplyst av enbart levande ljus, vår vandring med ljus i händerna, texterna vid de olika stationerna, de båda sångarna Lars och Julia som försatte oss tillbaka i tiden, vår egen sång genom kyrkan och fram i koret där vandringen avslutades med välsignelsen.

Söndag morgon firade vi gudstjänst, där vi bl.a fick pröva på den nya mässmusiken. Stiftsadjunkt Jacqueline Björnram ledde gudstjänsten.
Stiftsgårdsprästen Karin Enerbäck ledde ett bibelstudium om Kvinnor korsar gränser – i Bibeln. Många var delaktiga med tankar och funderingar

Vi i stiftsgruppen i Skara tyckte det var roligt att  hjälpa till att förbereda dessa dagar och få vara värdar för våra gäster som kom från nästan alla stift

 
Elisabeth Lönnermark