You are here

Våreld - Årsmöte 2010

Årsmötet 2010
 
23-25 april 2010 i Linköping
 
Tema "Det jordiska"
 

Optimism på KviSk-årsmöte
Bättre ekonomi - fler medlemmar
Solen sken optimistiskt över ett vårligt Linköping när Kvinnor i Svenska kyrkan höll en Vårelds-helg med årsmöte 23-25 april. Ett 50-tal medlemmar från hela landet hade mött upp.
Inom KviSk råder nu betydligt mer optimistiska tongångar än vid fjolårets riksårsmöte.
På grund av kraftigt nedskurna anslag stod föreningen våren 2009 i en svår ekonomisk situation. Under 2009 har styrelsen lyckats vända ett bekymmersamt underskott till ett plus i budgeten.
Detta har kunnat ske genom stora förändringar i föreningens administration. KviSks kansli i Uppsala stängdes vid halvårsskiftet och föreningen tvingades tyvärr avskeda konsulenten.
Ännu en anledning till optimism inom föreningen är att KviSk för första gången på ett par år har sett en ökning i medlemsantalet. Kvinnor i Svenska kyrkan hade vid årets utgång 2009 1035 medlemmar.

Annika Spalde höll inledningsanförandet på
temat "Det jordiska".

Under helgen i Linköping besökte medlemmarna bland annat Fader Mischa i ortodoxa kyrkan i Stolplyckekapellet. Ett kapell med en intressant tillkomsthistoria. 

Under 1890-talet fanns en grupp kvinnor i Linköpings utkant, som reagerade på områdets sociala problem.
Genom kvinnokraft i form av idogt syföreningsarbete, samlade de i många år in pengar för att bygga ett kapell.

1930 invigdes kapellet ”Kyrkan för utkantens folk”, som då tillhörde Svenska kyrkan.

Under helgen hann KviSk även med ett besök i Vreta Klosters kyrka där medlemmarna dansade morgondans.

Vid närliggande Björkö friskola hölls själva årsmötet.

 
Två delegater från Lund, Karin Hedner och Ingrid Tyrberg 
 
Något spännande verkar hända...

Kvinnor i Svenska kyrkan har en verksamhet, som i stället för utskott arbetar med tidsbegränsade projekt.
Tre projekt är aktuella. ”Kvinnor ber” kommer att genomföras 2010 framförallt på KviSks webbplats som ett bidrag till Bönens år 2010.
Ett projekt om rituell dans och funderingar om hur man kan utveckla arbetet med denna dansform ska påbörjas under året.  
Tredje projektet, ”Tro och tvivel – samtal i den lilla gruppen”, ska bli ett inspirationsmaterial som KviSk planerar att utarbeta under året.

Valen
KviSks ordförande Hilda Lind, Linköpings stift sitter kvar ytterligare ett år liksom Karin Hedner, Lunds stift, sekreterare och Mariann Sönnebo, Karlstads stift.


Birgitta Nyrinder, Linköpings stift, kassör i styrelsen,
omvaldes på två år.

Kerstin Bergman, Linköpings stift, omvaldes genom fyllnadsval på ett år.
Nyvalda till styrelsen, på två år, är Catharina Segerbank, Lunds stift men snart Stockholms stift och Birgitta Wiking-Boman i Stockholms stift.
Mariann Sönnebo utsågs till vice ordförande.

Agneta Melin, Skara stift och Inger Westerlund, Luleå stift avtackades av ordförande
Hilda Lind.

Mariann Sönnebo