You are here

Våreld - årsmöte 2018

Våreld 2018 den 20-22 april på stiftsgården Åkersberg i Lunds stift

Vädret var fantastiskt, fåglarna kvittrade och magnolian slog ut under vår konferens. Våreld inleddes med att en minield tändes och vi dansade kring den. Pia Lamberth som har en stor och lång erfarenhet av helig dans ledde oss.
Efter middagen informerade Inger-Lise Olsen oss om vad som hänt och händer i Svenska kyrkan och utanför i kölvattnet efter #metoo-uppropen.
Inger-Lise som har arbetat jättelänge med de här frågorna framhöll att det inte är främst strukturer som behöver ändras utan kulturen.

Vid aftonbönen skapade vi gemensamt en mandala som välkomsthälsning till varandra.

Lördagens förmiddag innehöll universitetspräst Clara Nystrands reflektioner kring predikan av idag utifrån en undersökning hon gjort av 19 predikningar. Är det så att vår kyrka sekulariseras inifrån? Vi samtalade kring frågor som Var i min vardag möter jag Gud? När har jag haft en stund av nåd under de senaste 24 timmarna, I vilka sammanhang i mitt liv kan jag använda ett kristet språk och tala om mina erfarenheter av Gud. I vilka sammanhang kan jag inte det.

På eftermiddagen samlades vi till årsmöte. Katarina Evenseth valdes till mötesordförande, Anita Johansson Sääf till vice ordf och Sally Stehager till mötessekreterare. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse genomgicks och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.
Vi valde som fokus Tala så att andra lyssnar och förstår även för år 2019.
Vårt internationella fokus Förhindra våld mot kvinnor i Indien fortsätter också nästa år.
Medlemsavgiften 2019 blir densamma 100:- med 50:- till riksstyrelsen och 50:- till respektive stiftsgrupp.

En motion från Västerås stiftsgrupp hade inkommit för sent och kommer att tas upp nästa år.

Verksamhetsplan och budget klubbades igenom . Innan årsmötet avslutades antog årsmötet ett uttalande som görs tillsammans med Sveriges ekumeniska kvinnoråd, Frälsningsarméns kvinnor, EQ.kvinnorna m.fl. om att #metoo-uppropets berättelser inte får glömmas.

Festmiddag med musik av Anna Rynefors och Miriam Andersén följde.

Söndagens förmiddag fylldes med fria samtal i små grupper. Avslutningsgudstjänsten i Frihetens kapell leddes av Annika Linderfalk och Barbro Jakhammer Meyer. Vi dansade Gloria från dansmässan Din ljusa skugga och tände ljus och bad för alla stiftsgrupperna.


Kvinnoglödsredaktionen