You are here

Våreld 2012

 
Ordf Hilda Lind, kassör Birgitta Nyrinder och nyvalda styrelseledamoten Gudrun Norrefjärd pratar vid fikapausen.
   
Medlemskonferens med årsmöte 2012
   
Årets Våreld 30 mars - 1 april hölls på Lidingö Utbildningscentrum.
 
Viktigt var samtal och underhållning och förstås årsmötena och fortsatt arbete
med samverkan mellan KviSk och Kvinnor för mission. KviSks årsmöte beslutade,
efter en engagerad debatt, att fortsätta processen mot ett samgående av föreningarna.
Beslut om samgående kan då ske vid de två årsmötena 2013 och 2014.
 
Tre kvinnor under Våreld inspirerade till kamp
 
  Gertrud Åström, samhällsvetare och expert på jämställdhetsfrågor, teol. dr Hanna Stenström och feministteologen Elaine Neuenfeldt talade om
kvinnans ställning i samhälle och i kyrka.

"Utforma en ny teologi som ger plats åt kvinnan och ger henne oberoende.
Vi måste lära oss bli fullvärdiga medborgare och vänja oss av med att vara tysta och lydiga!" sade feministteologen Elaine Neuenfeldt, som leder kvinnoenheten vid Lutherska världsförbundet i Geneve.

Hanna Stenström citerade Fredrika Bremers kritik mot Johan Olof Wallin: "Kvinnan ska vara Herrens tjänarinna, inte herrarnas!"

Läs mera i Kvinnoglöd nr 2 2012 >>

Elaine Neuenfeldt    
     
 
Sekreterare Karin Hedner och nyvald vice ordförande Catharina Segerbank
 
Carin från Uppsala och Ordf Hilda Lind i samspråk
 
 
Eva Dahrén, Strängnäs, utsågs till Årets KviSKare.   Lotta Geissler
 
Foto och text: Elisabeth Enger