You are here

Klimatkonferens 081128

Seminarium om

'Moder Jord i klimakteriet - om klimatkrisen, hot och hopp'
 

Succé på klimatkonferensen!

Vad är det som är gemensamt för en tidigare talman i Sveriges Riksdag, en pensionerad lektor i latin och grekiska, en avdelningschef i Jordbruksverket och en präst som samtidigt är politisk chefredaktör för en av Sveriges största tidningar?
Jo, de är kvinnor och de är fyra av författarna i antologin Moder Jord i klimakteriet – om  klimatkrisen, hot och hopp. De heter Birgitta Dahl, Kerstin Bergman, Lotta Hedström och Helle Klein.

Etthundrafemtio personer lyckades ta sig in för att lyssna på dem vid Kvinnor i Svenska kyrkans seminarier under Interfaith Climate Summit den 28 och 29 november. Lokalerna var överfulla och mottagandet mycket positivt. Det var ett framgångsrecept att ge seminariet två gånger eftersom de som inte fick plats på fredagen fick en andra chans på lördagen.

Seminariet den 29 november videofilmades och kan ses på Svenska kyrkans hemsida

Birgitta Dahl talade om de nya hot och umbäranden som genom klimatkrisen drabbar jordens fattiga utöver sjukdomar och krig. Hon menade att det finns tillräckligt av kunskaper och resurser för att åstadkomma förändringar både när det gäller fattigdomsbekämpning och klimatkrisens följder. Det som krävs är politisk vilja och gemensamt agerande på alla nivåer från FN till den lokala kommunen.

Kerstin Bergman har myntat uttrycket 'andlig mater-ialism'. Det innebär att vi måste återupprätta Moder Jord som helig symbol (mater = moder på latin) och att vi måste sluta förakta mater-ien som vi är en del av. Andlighet har blivit en tom fras. Men den traditionella kristna gudsbilden kan revideras till att ge motivation och inspiration i miljöarbetet.

Lotta Hedström redovisade hur det dualistiska tänkandet – att se tillvaron i motsatspar – fört oss in i en kamp mellan natur och ande och mellan kvinna och man. Med ekofeminismen som verktyg kan vi istället finna helhetslösningar både vad gäller klimatkrisen och konflikter mellan könen.

Helle Klein pläderade i sitt inlägg för 3H – höra ihop, helhet, hopp. Hon menade att vi upplever både en existentiell kris och en klimatkris. Vi söker gemenskap. Rovdriften på våra själar och rovdriften på Moder Jord hör ihop. Hoppet finns i den gamla skapelseteologin, där kropp och själ inte ses som åtskilda.

Seminarierna avrundades med korta frågestunder. Om schemat för konferensen medgett det hade diskussionen mellan de engagerande paneldeltagarna och auditoriet kunnat pågå mycket länge. En jäktad samtalsledare fick istället hänvisa de intresserade till att läsa boken Moder Jord i klimakteriet.

Birgitta Nyrinder
Samtalsledare

 
Läs gärna artikeln Religionen och klimatkrisen av Kerstin Bergman - den ansluter till innehållet i boken.
Den är ett svar på Eskil Jonssons artikel om om religionerna och klimatet under
Brännpunkt i Svd.
 
 
'Moder Jord' i Uppsala domkyrka
 
Panelen vid KviSK:s seminarium fr v: Helle Klein,
Lotta Hedström, Kerstin Bergman och Birgitta Dahl.
 
Samtalsledaren Birgitta Nyrinder
Birgitta Dahl talade om de förändringar som krävs för
att komma till rätta med jordens fattigdom och klimatkris.
   
Helle Klein talar om det trotsiga hoppet och den gamla skapelseteologin, där kropp och själ inte ses som åtskilda.
Lotta Hedström om helhetslösningar både vad
gäller klimatkrisen och konflikter mellan könen.
   
 
Kerstin Bergman, KviSK:s ordförande och initiativtagare till
boken 'Moder Jord i klimakteriet'.
 
 
Foto: Marianna Agetorp