You are here

Höstglöd 2018

Kvinnors rättigheter hotas

Referat av Hanna Stenströms anförande >>

Foton från Fredsvandringen >>

 

Gott och blandat på Höstglöd i Umeå

Utrymmet för mänskliga rättigheter krymper. Organisationen Kvinna till kvinna rapporterar hur kvinnor i Serbien angrips av nationalistiska grupper för sin kritik av regimen och för att de vägrar finna sig i de traditionella kvinnorollerna.

Jämställdhet och olydnad
Tjugo kvinnor, representanter för nästan alla stiftsgrupper, samlades den sista helgen i september i Umeå för Höstglöd – en konferens för återhämtning och kraftsamling. Höstglöd ägde rum på Strömbäcks folkhögskola, Umeå den 28 – 29 september.
Som vanligt blev vi inspirerade och knöt nya och gamla kontakter, i en härlig miljö, med god mat, sång och musik, och en fredsvandring som avslutades med fredsmässa i kyrkan.
Inom programmet rymdes Hanna Stenströms väckarklocka, som refereras separat, rapport från KviSks jämställdhetsgrupp samt ett samtal med deltagarna i Feministteologiska gruppens läsecirkel, som studerat Gunilla Thorvalls bok Guds olydiga revben.

Gunilla Åkesson påminde om att ta kollekter till förmån för projektet mot våld mot kvinnor i Indien.

Jämställd i Svenska kyrkan?
Hur kommer det sig att fler kvinnor än män är medlemmar i Svenska kyrkan? Fler kvinnor än män verkar i kyrkan med obetalt arbete, medan fler män än kvinnor är ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Vad får detta för konsekvenser? Läs separat rapport!
KviSks jämställdhetsgrupp består av Bulle Davidsson, Agneta Eriksson, Berit Horned och Gunilla Löfgren.

Guds olydiga revben
Gunilla Thorgren, utan kyrklig anknytning men med en historia som en av pionjärerna i 1970-talets kvinnokamp med Grupp 8 och redaktör för den socialradikala Pockettidningen R, bestämde sig för att läsa Bibeln och blev förskräckt. Detta redovisar hon i sin bok Guds olydiga revben.
- Det är en omtumlande bok, sade Siv Olsson, präst i Ålidhemskyrkan i Umeå, en av kvinnorna i läsecirkeln.
Gunilla Thorgren berättar om kvinnobilderna hon möter i Bibeln och därefter kvinnosynen inom kyrkan genom århundradena. Hon berättar om starka kvinnor som stått emot förtryckande krafter, bland annat Katarina Schütz Zell, som hon kallar den första feministen och den första ekumenikern.
Vi fick också veta mycket om beguinerna eller beginerna, kvinnor som bodde i egna kvarter, levde i gemenskap, kristet och självständigt, tog vård om sjuka och fattiga. En rörelse som tog fart i Belgien på 1100-talet och spreds till hela Europa, främst Frankrike och Tyskland, även i Sverige. Trots hårda förföljelser på många håll, finns det ännu kvar beguiner. Vi blev alla inspirerade till att läsa boken, om vi inte gjort det förut!


Feministteologiska gruppens läsecirkel hade läst Gunilla Thorvalls bok Guds olydiga revben.


Deltagare på konferensen, i mitten ordförande Gunilla Åkesson.

 

Text och foto: Elisabeth Enger