You are here

Höstglöd 2011

 
HÖSTGLÖD I SENSOMMARVÄRME
 
KviSk hade i år förlagt sin ordförandekonferens/arbetskonferens, kallad Höstglöd,  till Lunds Allhelgonaförsamling den 30 september – 1 oktober.

I strålande sensommarsol samlades vi, 22 kvinnor från olika delar av vårt land, för att byta erfarenheter.
Från Lunds stiftsgrupp fanns Karin Hedner, ordföranden, med som representant för riksstyrelsen, Åsa Gustavsson tog väl hand om förtäring och lokaler som konferensvärdinna och jag, undertecknad, var med som representant för styrelsen för KviSk i Lund.
Åsa, som är diakon i församlingen, höll också morgonbönen med tänkvärda ord på lördagen.

Fredagen ägnade vi åt att byta erfarenheter från de olika stiften. Det var intressant att höra dels hur varierande de ekonomiska villkoren för arbetet är och dels hur olika vi arbetar. Det kom idéer om filmer och om temadagar. Själv fastnade jag för en temadag om Hildegard av Bingen, som jag är nyfiken på. Vi pratade också om samarbetet med bland andra Kvinnor för mission.
Fredagens konferensdag avslutades med information från Riks-KviSk.

 
Under de fantastiska, nygotiska valven i Allhelgonakyrkan vibrerade sedan sången och tonerna från sånggruppen Andetag varefter kyrkoherden i församlingen, Kerstin Hesslefors Persson höll en andakt.

Till lördagen hade konsulten Lena McEvenue blivit inbjuden. Hon föreläste och gav oss grupparbetsuppgifter i kommunikation.
Vi talade om hur viktig den sociala delen i ett samarbete är och att varje sammankomst blir bäst om den börjar med en social inledning, till exempel med kaffe - något att tänka på när man gör ett program.
Hon talade om de olika stadierna i  kommunikationen mellan människor och menade att många gånger stannar

man på ett opersonligt och formellt plan, men en arbetsgrupp mår bäst av att man inte är helt obekant med varandra.
Det är skillnad på debatt, diskussion och dialog.

Allmänna önskemål verkade vara att bygga broar mellan de olika stiftsgrupperna och att föreningen ska arbeta på ett sätt så att delaktigheten blir tydlig.
Efter en, i mitt tycke, mycket givande konferens, for vi var och en till sitt i den mjuka höstsolens sken över de gula och svagt rödfärgade träden.

 
För KviSK i Lund
Lisbeth Beselin