You are here

Referat från Framtidskonferensen 2015

  Tillbaka till referatsidan >>
 
Det finns mycket kvar att jobba för!

Kvinnor i Svenska kyrkan utmanar framtiden – eller har vi gjort vårt?
Frågan ställdes i rubriken för föreningens framtidskonferens i Stockholm den 17 oktober. Svaret är nej, än är vi inte färdiga, det finns mycket kvar att jobba för.

Det kan vi konstatera efter konferensen, då drygt 70 medlemmar formulerade sina tankar om föreningens framtid. Slutsatsen är, efter konferens och medlemsenkät, rådslag och intervjuer att Kvinnor i Svenska kyrkan ska vara kvar som förening.
Under hela processen har det kommit många uppslag och synpunkter från medlemmar och andra intresserade, som till exempel Sveriges kvinnolobby, Sveriges ekumeniska  kvinnoråd SEK och Lutherska Världsförbundet.

Framtidskonferensen i Citykyrkans pampiga lokaler blev en veritabel bikupa som surrade av samtal och diskussioner bland ett 70-tal engagerade medlemmar.
Vi lyssnade också till Kajsa Wejryds återblick på föreningens historia och Gertrud Åströms skarpa analyser och inspel. Dessa kom med ytterligare tankar vid det panelsamtal där också kyrkosekreterare Cristina Grenholm och Amanda Carlshamre från Svenska kyrkans unga medverkade.

Det som kom fram i samtalsgrupperna på eftermiddagen dokumenterades på blädderblocksblad. Dessa och alla tidigare framförda förslag tar nu styrelsen med sig i det fortsatta arbetet och förbereder inför årsmötet nästa år ett förslag om hur föreningens fortsatta arbete.

Ett gott råd från Amanda Carlshamre var ”Försök inte göra allt. Fokusera på något där ni kan göra en ordentlig insats.”
Gertrud Åström uppmuntrade till jämställdhetsarbete. ”Läs dokument, peta i statistik, lägg jobb på att se verkligheten bakom ord och siffror!”

Som avslutning firade vi gudstjänst tillsammans i Adolf Fredriks kyrka i kvarteret intill.
Mer om framtidskonferensen i Kvinnoglöd nr 4 som kommer i november!

 
 
 
 
 
151027

Bulle Davidsson