You are here

Konferens och Årsmöte i Uppsala 5-7 maj 2017

Referat från årsmötet 2017 i Uppsala

Ett sextiotal medlemmar i Kvinnor i Svenska kyrkan var samlade till en mycket innehållsrik och välordnad Våreldskonferens med årsmöte i Uppsala den 5-7 maj 2017.
Vi samlades i Stiftets hus på fredagskvällen i ett strålande sommar­väder för gemensam middag, inledande samtal och aftonbön.


Gunilla från stiftsgruppen i Uppsala hälsade välkommen.

Ärkebiskop Antje var inbjuden till lördag förmiddag, då hon höll ett mycket intressant före­drag om bland annat vetenskap och tro, vetenskapens eventuella etiska ansvar, natur­veten­skapens förkärlek för krigiska metaforer och kvantfysikens inverkan på teologin. Hon på­minde om att naturveten­skapen uppstod i den kyrkliga miljön och om Luthers passion för lärande. Hon beklagade både kyrkans tidigare auktoritära "pekpinneundervisning" och dess motsats "Vad tycker du själv? - andan", som lett till ett stort bildningsunderskott och under­visnings­behov i vårt nutida samhälle. Hon konstaterade slutligen att föreställningen om en motsättning mellan tro och vetande är felaktig.


Ärkebiskop Antje Jackelen
Vi fick ställa frågor till ärkebiskopen...

och fick många bra svar.
Ett tack till ärkebiskopen innehöll bl a en cykelsadelmössa med KviSK:s logo.

Därefter talade författaren Ulrika Knutson om kvinnors och mäns beteende och berättade bland annat att Jesu sätt att tala respektfullt med både kvinnor och män innebar ett paradigm­skifte i den tidens samhälle.
I de första församlingarna luckrades patriarkatet upp, och både kvinnor och män hade ansvarsfulla uppgifter. Hon konstaterade dock att många präster, till skillnad från Jesus, har varit och fortfarande är livrädda för "tjejbaciller".


Ulrika Knutsson.  Foto: Elisabeth Enger

Intresserade deltagare

Årsmötet avhölls under eftermiddagen, följt av ordförandemöte, middag med musik­under­hållning och aftonbön.

Under årsmötet valdes ett internationellt fokus för 2018 - Stöd till svenska kyrkans projekt Förhindra våld mot kvinnor i Indien - och ett nationellt fokus - Hållbar utveckling i Jesu efterföljd med tillägget Tala så att andra lyssnar och förstår.

Annika Lindé från Svenska Kyrkans Internationella avdelning berättade om projektet i Indien.

Kassör Elisabet redogjorde för ekonomin.

Söndagen inleddes med ett grupparbete, varefter biskop emerita Tuulikki Koivunen Bylund ledde en vandring till Domkyrkan och berättade om två viktiga kvinnor i stadens historia: Ebba Boström, som grundade Samariterhemmet, och Fadime Shahindal, som mördades under sitt arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män.
Efter högmässa i Domkyrkan avslutades Våreld med lunch i ärkebiskopsgården, där även förre ärkebiskopens hustru, tillika tidigare ordförande i KviSk, Kajsa Wejryd deltog och berättade om ärkebiskopsgården.

Text: Karin Hedner
Foto: Ann-Britt Magnusson

Här kan Du läsa mera om projektet i Indien >>

Kvinnor i Indien står upp mot förtrycket >>