You are here

Årsmöte 2011

Våreld med årsmöte 2011
 
 
Vårsta Diakonigård i Härnösand
 
Solen strålade över snötäckta vidder när Kvinnor i Svenska kyrkan och Kvinnor för mission möttes på Vårsta diakonigård i Härnösand helgen 25-27 mars. Med temat Ny kraft höll 84 KviSk-are och Kfm-are en gemensam Våreld & Missionsdagar med parallella årsmöten.

- Jag älskar våra möten!, sade Anna-Lisa Hallgren från Kfm i Lund,  när hon som en av de första anlände på fredagseftermiddagen. Hon, en äldre vithårig kvinna, strålade av energifylld glädje och med ens hade Vårelden startat.

Vårsta diakonigård firar nästa år 100-års jubileum som utbildare av diakoner-diakonissor. Direktorn Ninni Smedberg berättade om verksamheten på Vårsta idag, då man förutom diakoniutbildning driver ett kriscentrum och ett EU-projekt med så kallad grön rehabilitering för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.

För första gången höll KviSk Våreld tillsammans med Kvinnor för missions Missionsdagar.
Under rubriken Ny kraft i rörelse informerade KviSks respektive Kfms ordförande Hilda Lind och Carin Gardbring om visionerna i samband med att de båda föreningarna för diskussioner om att förenas i en framtida kvinnorörelse i Svenska kyrkan.
Medlemmarna uttryckte sig positivt inför planerna.
- Vi blir starkare tillsammans. Kompletterar varandra.
- I Härnösand samarbetar KviSk och Kfm. Jag tog med min dotter och hennes väninna till ett möte och
de blev betagna av alla gamla kraft-tanter, sade Gunnel Oldenmark .
Vid föreningarnas respektive årsmöte röstade medlemmarna ja för fortsatta samtal om en ökad samverkan.

     
 
Trots spirande vår i södra Sverige var det rikligt med snö vid
Vårsta diakonigård, när vi höll vår Våreld där i slutet av mars.
 
 
Vad ger kvinnor i vårt samhälle kraften att leva och arbeta?
 
En panel samtalade med kvinnor i publiken. Vad ger oss kraft? var en av frågorna som diskuterades. Att sjunga, gå i skogen, att be löd några svar. Att öva oss att ta emot och inte bara ge och ge, var ett annat.
Att möta andras blickar kan ge kraft. Det kan till och med rädda en människa.
 
 
Panelen från vänster: Birgitta Lundholm och Astrid Frydmark, båda från Härnösand, Sophia Bok från Sydafrika och tolken Ingrid Ödquist från Göteborg.   Birgitta Nyrinder, stående till höger, talade om kvinno-kraften och dynamiken när kvinnor agerar tillsammans.
     
 
Moderator var journalisten Franziska Egger-Nilsson.    
 
 
     
 
 
Samarbete KviSk - Kfm?
 

Under rubriken Ny kraft i rörelse informerade KviSks respektive Kfms ordförande Hilda Lind och Carin Gardbring om visionerna i samband med att de båda föreningarna för diskussioner om att förenas i en framtida kvinnorörelse i Svenska kyrkan.

Ordförande Hilda Lind visade kopian av ett kroatiskt konstverk i samtaletför att åskådliggöra uppdraget:
Vi ser i skulpturen två kvinnor – en kvinna – alla kvinnor.

 
Mötet mellan Maria och Elisabet, heter denna detalj av ett kroatiskt konstverk från 1000-talet.
 
 
 
Konst på vårmötet
     
Under Vårelds- och missionsdagarna på Vårsta diakonigård visades tre utställningar.
     
 
Bildkonst, bildspel och fotografi av konstnären Gunnel Oldenmark.
 
Foto från Tre år i Jerusalem av stiftspedagog Maria Wålsten, som också höll föredrag i ämnet.
 
 
Ikonmålningar av Gudrun Tholin.    
 
 
Buffé hos biskopen
 
Lördagkvällen avslutades med buffé i Biskopsgården hos Härnösands biskop Tuulikki Koivunen Bylund.
Buffén avåts delvis i ljuset från stearinljus då Earth hour inföll denna kväll. För att finna väg ut från
biskopsgården fick vi alla små LED-lampor i nyckelringar. Som små lysmaskar lyste vi oss ut i kvällsmörkret.
 
 
 
 
   
Gudstjänst i Högsjö kyrka
 
Sophia Bok predikade i Högsjö  kyrka den 27 mars. Det var Mässan Mellan himmel och jord av Jonas Jonsson och Hans Nyberg.
Medverkade gjorde även Högsjö kyrkokör och Hemsökören, Katarina Adamsson var liturg, Olle Parkman spelade flöjt och Hans Nyberg keyboard. Sven-Erik Fjellström tolkade.
 
 
Tillfällen till samtal
 
När vi utvärderar Våreldsdagar och Höstglöd är det alltid mer tid för samtal som efterfrågas. Men trots ett
rikt program från årets Våreld-årsmöte i Härnösand ser det ut som vi hade en hel del tid till just samtal.
 
 
 
Årsmötet

Styrelsen konstaterade i sin verksamhetsberättelse att 2010 varit ett intensivt år präglat av förändringar. Positiva förändringar. Ekonomin har förbättrats ytterligare tack vare en arbetande styrelse utan någon kanslipersonal. Dessutom ökat organisationsbidrag från Ungdomsstyrelsen och därtill en fortsatt ökning av antalet medlemmar sedan bottenåret 2008.

Den förbättrade ekonomin ger KviSk möjlighet att starta projekt med utgångspunkt i våra sex mål uttryckta
i att- satser. Karin Hedner arbetar tillsammans med Kirsten Grönlien Zetterqvist med en bok om rituell dans. Ett inspirationsmaterial för samtal i små grupper med titeln Tro och tvivel är ett projekt som förhoppningsvis blir klart under 2011.

Flickor och unga kvinnor är den grupp som mår allra sämst i vårt samhälle. KviSk påbörjar under 2011 ett projekt för att belysa unga kvinnors utsatthet i det moderna samhället. Projektet Kvinnoorganisationer i Europa, syftar till att underlätta nätverksbyggande med kristna kvinnoorganisationer i Europa, för ökad förståelse, utbyte och gemenskap. En förstudie har genomförts under 2010.

 
  Text: Mariann Sönnebo och Elisabeth Enger   Foto: Elisabeth Enger