You are here

Årsmöte 2009

Årsmötet 2009
 
27-29 mars 2009 i Göteborg – Religionsmöten i vardagen
 
Årsmötet den 27-29 april 2009, ägde rum i Sjömanskyrkan i Göteborg. Det leddes av den rutinerade årsmötesordföranden Birgitta Thaning, Stockholm. Utöver förhandlingarna var ett intressant kringprogram ordnat av Göteborgs-KviSkarna i samarbete med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Festmiddagen på lördagkvällen var en spännande libanesisk buffé.

I samband med middagen inföll Earth Hour som vi firade med en ceremoni med levande ljus.

 
 
Birgitta Thaning skriver:
 
Glimtar från KviSk årsmötesdagar i
Göteborg 27 – 29 mars 2009

Såväl KviSk – Kvinnor i Svenska Kyrkan – som SEK – Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd – samlades i Göteborg helgen 27-29 april för separata årsmöten och gemensamt program i övrigt. Göteborgs Ekumeniska Kvinnoråd och KviSk stiftsgrupp i Göteborg ansvarade, tillsammans med respektive riksorganisation, för de praktiska arrangemangen och de gemensamma programpunkterna.

Helgen inleddes i Sjömanskyrkan med registrering och middag. Efter det följde ett inspirerande och gripande möte, "Religionsmöten i vardagen", där Milvi Olander, präst i Bergsjöns församling, tillsammans med några kvinnor berättade, sjöng och vittnade om församlingens verksamhet med och för kvinnor och familjer varav många kommit till Sverige från andra länder.  I Bergsjön finns det 137 olika språkgrupper. Kvinnorna vi mötte under kvällen berättade sina levnadshistorier på ett enkelt och naturligt sätt. Vi alla, som fick förmånen att lyssna, var rörda och berörda. I sitt tacktal sammanfattade KviSk ordförande Kerstin Bergman det hela med orden "Vi är alla barn av samma moder – Moder Jord". Kvällen avslutades med en gemensam aftonbön.

Vi startade lördagen med gemensam morgonbön innan årsmötesförhandlingarna började.

 
Deltagarna samlas
 
Presidiet på plats
 
Ett av ombuden från Växjö gör ett inlägg.
 

Efter lunch tog vi en paus i årsmötesförhandlingarna. Vi fick ett smakprov på utställningen "Gud har 99 namn". En av utställningens guider gav oss på ett ypperligt sätt många insikter och ny kunskap om några olika religioner. Utställningen är väl värt ett besök.

Årsmötesförhandlingarna fortsatte och följdes av informella diskussioner om KviSk verksamhet och framtid.
Årsmötesprotokollet liksom verksamhetsberättelsen för 2008 och verksamhetsplanen för 2009-2010 kommer att finnas tillgängliga här på KviSks webbsidor. En mycket viktig fråga för föreningen under det kommande verksamhetsåret är medlemsrekrytering. Vi måste alla anstränga oss för att värva fler medlemmar annars kommer vi att få svårighet dels med vår ekonomi och dels med vår trovärdighet som förening. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad – 100 kronor varav 50 kronor går till respektive stiftsgrupp.
Styrelsen avser att följa upp boken "Moder Jord i klimakteriet" med olika aktiviteter.
Årsmötet avtackade den avgående ordförande Kerstin Bergman och hälsade Hilda Lind, Linköpings stift välkommen som ny ordförande. De avgående styrelsemedlemmarna tackades för sitt engagemang och de nyvalda hälsades välkomna.
Tre olika motioner behandlades. En motion gällde förbättrade rutiner för utskick av inbetalningskort för medlemsavgiften. En annan motion tog upp behovet av att dokumentera och forska kring Sveriges kyrkliga kvinnoråds historia och dess ombildning till Kvinnor i Svenska kyrkan. Universitetslektor Cecilia Wejryd har åtagit sig att medverka på olika sätt till detta – ett erbjudande som vi alla tacksamt tar emot.
Den tredje motionen gällde ett upprop om trädplantering på Dalmatiens bergskedja och besvarades med en hänvisning till det pågående klimatarbetet med bl.a. boken "Moder Jord i klimakteriet" och aktiviteter i samband med den. Något eget biståndsarbete räknar inte KviSk med att ha utan rekommenderar samarbete med redan etablerade biståndsorganisationer. Däremot är det angeläget att såväl bistånds- som klimatfrågor studeras och diskuteras inom föreningen.
Höstglöd äger rum 2-3 oktober 2009 i Uppsala. Årsmötet 2010 planeras till helgen 23-25 april.

 
KviSkare förser sig av den libanesiska buffén
 

Efter festbuffén med olika maträtter från Mellanöstern manifesterade vi vårt intresse av och engagemang i hur Moder Jord mår genom att, tillsammans med många människor runt vår jord, släcka ner belysningen.

 
"Earth hour"
 

Kvällen avslutades med en underhållande och mycket tänkvärd föreställning "En sorts kärlekshistoria" av och med Gun Jennervall. Hon gav oss med hjälp av bilder, tal, dikt och sång glimtar från sitt konstnärsliv och sin uppväxt.

Innan det var dags för några timmars sömn avslutades kvällen med gemensam bön.

Söndagen inleddes med teologiska reflektioner över årsmötenas tema "Religionsmöten i vardagen" ledda av Birgitta Larsson, SEKs ordförande och Kerstin Bergman, KviSks avgående ordförande. Moder Jord, Fader Himmel och Gud Skaparen talde vi om. Vi funderade över om kvinnor har lättare än män att bryta mot samhällskonvenansen och att ägna sig åt civil olydnad. Frågan "Vad vill jag med mötet med människor av en annan tro än min egen?" ställdes liksom frågan "Hur möter vi, som kristna, människor av en annan tro?". Dessa tankar och många fler lyftes fram och gav oss inspiration att fortsätta samtalen på hemmaplan.

Så var det dags för oss att fira gudstjänst i Göteborgs Domkyrka och efter kyrkkaffet ställde vi alla kosan hemåt med gemensamma minnen av inspirerande samtal, tankeväckande diskussionsinlägg, givande möten och ett stort tack till arrangörerna för ett väl genomfört program.

 
Domprost Karin Burstrand efter högmässan på söndagen.
 
 
Psalm, som sjöngs på årsmötet
O moder Jord, när jag i stum förundran
betraktar dig, en alltets ädelsten,
ser energi din massa genomströmma
i åskans dån, i trädets minsta gren.
Då jublar själ och kropp med dessa ord:
O moder Jord, o moder Jord.
Då jublar själ och kropp med dessa ord:
o moder Jord, o moder Jord.

Parafras efter 'O, Store Gud' av Kerstin Bergman