You are here

Nyårshälsning 2021

För året 2021 ber jag, hoppas och tror att det blir ett OMSTÄLLNINGENS ÅR.

Vad innebär omställning för var och en, rannsaka sin världsbild, Gudsbild, människosyn.

Hur ser min och din vision ut för det Nya Livet som nu föds in till oss om vi förmår ta emot det?

Till påsk får vi hjälpa det att födas i hela sin härlighet, då Uppstår det NYA...
så vill jag tänka och fokusera min energi.
 

 

 

 

- Ta emot, vårda, bidra till utvecklingen

- Bli synliggjord i hela sin härlighet

- Förverkligas i Himmelriket på Jorden (Kristus efterlevnad)

- Halleluja, firandet av Skapelsen och gemenskapen i nattvarden, ty alla är vi delar av en och
  samma kropp och delar ett och samma bröd.
 

Så blir tiden cirkulär och vi får chans att åter och åter låta nästa födelse bli nästa utvecklingsnivå, att leva som den jag är ämnad att vara, i ökad medvetenhet om att jag är ett med Gud.

Jag skickar med min vision om hur vi når allt högre medvetenhet om att vi är Ett i Gud Inspirerad av Jesaja 2:2-5

Allt gott önskar jag er!

Gunilla Bäckström
Skellefteå

Bild och text: Gunilla Bäckström