You are here

Medlem

Välkommen till vår medlemssida!

Att vara medlem i Kvinnor i Svenska kyrkan innebär bl a

  • Vi samlas till konferenser två gånger per år, den ena i samband med årsmötet i april och den andra i oktober.
  • Styrelsen har ansvarsfördelad kontakt med stiftsgrupperna.
  • Stiftsgrupperna arbetar självständigt med sina program
  • Här på hemsidan kan medlemmar hitta vårt medlemsbrev Kvinnoglöd som kommer ut fyra gånger per år.

Som medlem i Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk, har Du även möjlighet att vara med och forma den lokala verksamheten.
Du får erbjudande om kurser, arrangemang och konferenser samt nyhetsbrevet KVINNOGLÖD med fyra nr/år.

Så här blir Du bli medlem i KviSK

  • Betala medlemsavgift: 100:- till bg 422-3699
    Av de 100:- går hälften till stiftsgruppen, hälften till riksorganisationen.
  • Fyll i anmälningsformuläret >>

Höstglöd på Vårsta Diakonigård, Härnösand 2014.
 
 

Bild från utställningen om svenska och danska kvinnor på Luthers tid