You are here

Kvinnoböner

 
Skicka Din bön till oss >>
 
Countdown Copenhagen

vägen till lycka är för oss konsumtion
vi har visst tappat vår destination
tragiken i detta är väl ändå det här:
till EXPONENTIELL FÖRBRÄNNING det bär

hur andra vill leva vill vi inte klandra
kanske vi nu måste klandra varandra
om två grader slutar vårt människolopp
om vi inte på vansinnesfärden får stopp

nu hoppas vi bara på människans förvandling
att vi ska lyckas ta orden till handling
åt detta självaste stjärnorna ler
själv jag för jorden till gudarna ber

Eva Hallberg

Kära Gode Gud
Hela mig från min hemska ångest.
Låt mig få min nattro tillbaka.
Låt vår lilla Liam vara frisk och utvecklas normalt.
Håll din varma och trygga fadershand över honom och skydda honom.
Låt inget ont hända honom.
Låt mig bli lugn för det.
Gör mig trygg och glad igen.
Håll din hand över mina tre barn.
Att Joakims flygresa hem går bra.
Hjälp mig att bli LUGN igen.
Amen

Bitte
2013-03-13

 
     
Jesus, min Herre och Konung,
jag vill tack dig av hela mitt hjärta
för ditt liv på jorden
för din kärlek och upprättelse
för din död för våra synders skull
för att du besegrade döden och
verkligen uppstod
för daglig gemenskap med dig
för att du verkligen ska komma tillbaka i
härlighet i tidens fullbordan
för att du är livs levande, ingen myt eller vacker poesi
Halleluja

Karin Ranieli 
2011-01-25

  Morgonbön

Herre Moder och Fader
Du som är större än allt
Du som finns i allt liv
Du som ville mitt liv
Du som finns i mig och jag som är en del av dig
Hjälp mig att idag
i tanke, känsla och handling leva i och genom din utgivande kärlek
Amen

Gunilla Bäckström
2010-11-01 

 
 
I boken Struggle to be the Sun Again - Introducing Asian Women´s Theology
skriver den sydkoreanska teologen Chung Hyun Kyung (numera bara Hyun Kyung) om:

Vem är Maria för dagens asiatiska kvinnor?
Utgångspunkten är att Maria och olika föreställningar inom mariologin har använts mot asiatiska kvinnor för att rättfärdiggöra underkastelse och underordning. Genom att betona Marias jungfrudom har hon blivit så speciell
att få kvinnor kan identifiera sig med henne.

Därför, säger Hyun Kyung, måste vi befria oss från de destruktiva krafter som 2000 år av manlig tolkning av Maria har skapat och återvända till skrifterna utifrån vårt eget kulturella sammanhang för att upptäcka en Maria som är befriad och som befriar.

Maria skulle kunna vara en modell för en sann kvinnlighet och en helt befriad människa. Hur då?

Maria som jungfru i betydelsen en kvinna som får definiera sig själv.  Jungfrudom är då inte en biologisk realitet utan en fråga om relationer. Hennes jungfrudom har att göra med relationen till sitt verkliga jag och till Gud.
Därför fotsätter hennes jungfrudom trots sexuella erfarenheter, barnafödande och ökande ålder.
Jungfrudomen är symbolen för den autonoma, självständiga kvinnan.

Maria som moder. Eftersom Maria är en jungfru som inte är tämjd av den patriarkala ordningen kan hon ge liv åt Gud och åt en ny mänsklighet.  Jesus föddes genom denna kvinnas kropp, en befriad, mogen kvinna som hade
en egen vilja, kapabel till egna beslut.
Asiatiska kvinnor betonar att Maria uttryckte vilken slags Messias hennes son skulle bli genom Magnificat. Hon förmedlade det till honom under hans unga år med henne.

Maria som syster, en kvinna som visade solidaritet med andra kvinnor och med de förtryckta.
Marias besök hos Elisabet var ett exempel. Systraskap som tar hand om varandra, stöder varandra är
viktigt för att åstadkomma förändring enligt Guds vilja med världen.

Maria som modell för ett sant lärjungaskap.  Maria har alltför länge skildrats som jungfru och mor men mera
sällan som lärjunge. Om en lärjunge är en som accepterar och vidareför någon annans undervisning är Maria den första lärjungen på grund av hennes tro på Gud och hennes handlingar.

Välsignelse från Sarah och Abrahams Gud,
från Sonen född av Maria
och från den Heliga Anden som vakar över oss som en mor över sitt barn
vare med oss alla.  Amen

Birgitta Larssons avslutande aftonbön vid Höstglöd/ordförandekonferensen i Västerås 2010

 
Heliga Birgitta

Visa mig vägen så ska jag gärna följa den!

Så skriver Birgitta själv i sina Himmelska uppenbarelser  bok IV.

Traditionen tycks ha förvanskat detta till
"och gör mig villig att vandra den."

Läs sammanhanget >>

  Gud,
ett nytt år möter jag
med både förväntan och vånda.
Jag vågar inte stava på några löften,
inte ens i all hemlighet.
Du har gett löftet
att vara med oss människor alla dagar.
Det vågar jag lita på
gäller också mig.
Jag lägger min hand i din.

Hilda Lind
2010-01-06

     
O, moder Jord, när jag i stum förundran
betraktar dig, en alltets ädelsten,
ser energi din massa genomströmma,
i åskans dån, i trädets minsta gren.
Då jublar själ och kropp med dessa ord:
o moder Jord, o moder Jord!

Vår moder Jords mater-iella omsorg
och universums vilja att ge liv,
de varje natt mig läker och försonar
mig med min samtid och en värld av kiv.
Då jublar själ och kropp med dessa ord:
o moder Jord, omoder Jord!

Kerstin Bergman

  Herre, giv oss Din frid

Låt Din kärlek flöda över oss

Se våra behov, våra tillkortakommanden

Led oss att göra det rätta mot våra medmänniskor!

Ann-Britt Magnusson
2010-01-15

 
 
Meditation

Se dig omkring, öppna dig för livet.
Tag tacksamt emot vad livet ger
du fylls av glädje mer och mer.

Glöm dig själv, glöm ditt jag.
Lyssna in i tystnadens hav.
Där finner du ro och frid
i en otäckt bullrande tid.

Glöm dig själv och bli fri.
Du är inte så viktig som du tror.
Du är en droppe i havet
det stora oändliga hav
som är fyllt av kärlek
ty Fadern och jag är ett.

Fri som fågeln flyger du då
utan bojor och band.
Lyft och möt din värld ditt hav
i glädjen över att ha glömt ditt jag.

Gunborg Bolling

   
 
 
Bön den 27 sept 2008    
     
Gud, i dig lever vi och rör oss och är till.
Tack för att vi får delta i dansen och i den rörelse av energi som utgör världen.
Du är utan början och utan slut
Du är oändligheten, som vi inte kan fatta eller
föreställa oss
Vad skulle kunna finnas utanför dig?

Vi är barn av universum; det föder och vill liv.
Vi är komna av jorden, mater-ien, vår moder Jord.
Vi lever av dig som fostret av sin mor.
Vi andas din luft, vart ögonblick, den är vår
navelsträng till livet.
Vi människor är jorden, som blivit medveten om sig själv.

För 10.000 år sen upptäckte kvinnorna
hur växter grodde ur frön och vi började odla.
Vår odling, vår kultur har sedan gått överstyr;
vi håller på att såga av den gren i livsträdet som
vi själva sitter på.
Din kyrka har inte varit jordens salt utan spelat med
i det övermod som vill dominera, kontrollera och exploatera moder Jord.
För detta ber vi om Guds förlåtelse:
Ha tålamod med oss, mor!
Kvinnors kunskap att vårda och fostra liv och växt att väva livsväven, där alla trådar är beroende av varandra, låt den befrämja din underbara kraft att läka.

  Tack än en gång för att vi får delta i dansen, i kretsloppets dans.
Vi som deltar ska forma dansen med hushållerskans vishet hon som "tager vad man haver"; det betyder:
anpassa ekonomin efter ekologin, inte tvärtom.

Kretsloppets dans lär oss att döden är vår vän.
Vi är själva en del av skapelsens kretslopp
ja, Gud själv tar del däri genom Jesus Kristus
som dör och uppstår ännu idag.

Krisen vi står inför blir svår: kampen om livsrummet
kan vålla krig och kvinnor och barn kommer att lida mest.
Vi anar världens undergång – och vi bär själva
skulden.
Ska vi då inte glädja oss åt Jesu ankomst?
Nej, vi ber om din närvaro i lidandet.

Vi tror på påskens budskap om kretsloppets under,
och hoppas på ett nytt annorlunda liv efter krisen.
för så är den naturlag som Guds kärlek skapat.
Amen

Bönen var Linköpings stiftsgrupps bidrag
till firandet av det historiska vägvalet med
kvinnliga präster 50 år.

 
 
Bönen – en hundnos i världen?
I  Årsbok för Kristen humanism och samhällssyn
(KHS) 2005 liknar Lars-Åke Lundberg bönen  vid -
en hundnos i världen. Vad menar han då?
Några citat:
…Att bli en hundnos är alltså att uppöva sin känslighet för
det som händer omkring oss i världen och i samhället. …
Bön som hundnos behövs som motvikt till den tendens som i nutiden är ganska stark i andligheten, att söka sig till tystnad och isolering…
Äkta mystik får alltid sociala konsekvenser.

… det finns en växelverkan mellan det som sker omkring oss och bönen. Då kan
bönen bli "ett sätt att gråta" och "att komma i oskyddad kontakt med det värsta
inom oss" så att vi ser vår egen verklighet och samhällets, i stället för att andlighet
blir en tröstekultur med "själsbaddningskurser"…

Hundnosen spårar glädjen och förundran över livet. Denna förundran där tron föds.
Tron föds inte genom argument utan i den stund jag står inför livet och tänker eller känner: "O vilket djup av rikedom…"

Excerperat av / Urplockat av Kerstin Bergman