Det kan bli krig i Sverige

Min tanke gick till Per-Albin! 

”-Det kan bli krig i Sverige.” 

När civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin kastade detta besked i TV-tittarnas knä i början på januari 2024, gick min tanke direkt till Per-Albin Hansson, till 1940-talet. Nazisten Adolf Hitler skrek ut hat genom radion. Hans armé var på marsch! Sveriges samlingsregering med socialdemokrater och bondeförbundare (c 2024) var ”kolugn”. 

Statsminister Per-Albin Hansson (S), höll tal i radion till svenska folket. 
Sakligt, lugnt, löd hans budskap: ”-Vår beredskap är god!” 
Det var den ej! Ändå fick Per-Albin ett folk ”på fötter”! Tonåring, som jag, trygg. 

Var finns det psykologiska handlaget med människors och barns själar i dag, 2024? 

Var finns regeringens omsorg om alla föreningar i civilsamhället, som arbetar med fredsfrågor? 
Finansminister Svantesson har dragit in 20 miljoner kronor dessa föreningar tidigare fått. 

Maj-Britt Theorin! Stig ner från din himmel och tala, rakt och oförfärat till vår tids militarism! 

Tack ärkebiskop Martin Modeus i Svenska kyrkan för tänkvärda ord i Kyrkans Tidning som kommentar till Bohlins och ÖB:s utspel i Sälen. Modeus anser att ”Trots oron i världen får vi inte tappa fokus på att det är i fredens riktning som vi måste gå.” 

Ingegerd Hellberg
snart 94 år Borlänge