Kalender Stockholm

2022

 

8 mars

Världsböndagen 4 mars 2022
Första fredagen i mars firas Världsböndagen runt vår
jord. Böner beds på mer än 100 språk med början när gryningen
kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska.
En viktig uppgift för Världsböndagen är att via kollekter
samla in pengar till utbildningsstipendier och -projekt
för unga kvinnor i utvecklingsländerna.

Vad: Firande av Världsböndagen 2022
Var: Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan
När: 4 mars 2022. Ytterligare information kommer i en senare Kvissten.

KVISST och EKiS (Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm) har
som tradition att gemensamt anordna och fira Världsböndagen
i Stockholms innerstad.
2022 års Världsböndag kommer vi att fira i Gustaf Vasa kyrka.

Mellanrum