Härnösand Kalender

2024

2 mars

Kallelse till årsmöte för Kvinnor i Svenska kyrkan i Härnösands stift.
Lördagen den 2 mars 2024 kl. 11.00 i Kyrkans Hus, Sundsvall.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet
och skickas till ordförande Berit Larsson,
e-post ulla.berit.larsson@gmail.com eller per post till
Örjansvägen 14, 832 44 Frösön.
OBS! Ändrat datum för årsmöte
Läs mer i Kalkbladet >>

Mellanrum