Gemenskapsdag i Borlänge 2021

Margareta – pärla i kyrkan - hyllades!
 

Margareta
Margareta Persson hyllades för 90 år och trofast ideellt arbete i KviSk som församling. Foto: Ingegerd Hellberg

En avsevärt försenad Gemenskapsdag för föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSk) i Borlänge blev framfört allt en försenad 90-års-hyllning av
Margareta Persson
.
En pärla bland Svenska kyrkans ideella krafter, som är värd Lydia-priset om det inte vore avgränsat till enbart en kategori anställda av Västerås stift.
Dagen hölls i Kvarnsvedens kyrka och samlade 19 deltagare. I inledande andakt anknöt Ingegerd Hellberg till israeliters fångenskap i Babylon. De vägrade sjunga Sions sånger i fångenskap, hängde upp harporna i träden: -Vi har varit fångna i snart två år av en pandemi.
Nu sjunger vi, tillsammans den härliga, gamla, välkända Morgon mellan fjällen… Sedan fortsatte dagen med psalmen ”Blott i det öppna har du en möjlighet…
Men! Glöm inte vad min mor Augusta sa, ”du ska inte ge dig för en motgång, det kommer snart en ny, skickade Hellberg med och överlämnade ordet till Jenny Molander.

 

Jenny
    Jenny Molander Foto: Ingrid Wahlbäck

Internationella barndagen, som inte kunnat firas, hade lagts in i dagen i Kvarnsveden.
Jenny Molander påpekade att det är barn, som drabbats hårdast av Covid 19, klimatförändringar och konflikter.

  • Barnen drabbas av torka 2019 och översvämning 2020 som lett till missväxt två år i rad, hunger och undernäring.
  • Var tredje människa i världen går hungrig.
  • Många är barn.
  • De kan inte gå i skola och måste bidra till familjernas  försörjning i gruvor och på gatan.
  • Tolv av 100 barn dör före fem års ålder i Kongo, som har den högsta spädbarnsdödligheten i världen.

Behoven är omättliga.
Hälsa, skolgång och trygghet är grunden, för att barnen ska få det bättre, slutade Jenny Molander.
Hennes vädjan om kollekt till Rädda Barnens arbete i Afghanistan inbringade 1.000:- kr.

 

Uppskattat gruppsamtal hölls – att mötas med ögonkontakt är livsnödvändigt.
Dagen avslutades med en historisk resumé med anledning av ”100 år rösträtt”.
Till påföljande samtal var särskilt inbjudna Annakari Berglund, Verdandi, kommunalråden Karin Örjes, C, och Elina Brodén, Mp, Agneta Nyvall samt en representant för L.

Avslutningsvis hyllades Margareta Persson, som fyllt 90 tidigare i år. Hon har förtjänstfullt tjänat KviSk sedan 1996 och utfört i många, många år ideellt arbete i Svenska kyrkan, Borlänge.
Dagen slöts med psalmen Härlig är jorden med Charlotte Dahlström, Stockholm, vid flygeln.

Text: Ingrid Hellström