Kvinnors längtan - om kvinnorna i missionens historia

Datum
24-01-10
Klockslag
18.00
Kvinnors längtan - om kvinnorna i missionens historia

Onsdagar 18.00-ca 19.30
10 januari, 31 januari, 14 februari, 20 mars och 3 april

Studieledare Annika Linderfalk:
Jag är inte expert på mission men blev intresserad av att lära mer om de kvinnor som fanns ute i missionsarbetet i Afrika, Indien och Kina från första början och om de kvinnor som med stort engagemang läste,samlade pengar och gav sitt stöd till missionsarbetet hemma I Sverige. Jag valde rubriken Kvinnors längtan som var ett tema på höstens bordssamtal i Lund och också gav mig en ingång i mina tankar om kvinnornas engagemang I missionen. Kanske det också kan ge oss tankar om vårt eget engagemang i internationella frågor som vi kan prata om vid våra träffar?

Var och en köper eller lånar Jonas Jonssons bok. Jag tänker att man kan vara med utan bok men det är en bra bok som är roligt att läsa - och läsa mer än vad vi hinner ta upp i en cirkel.

Om man är osäker på ZOOM hjälper jag gärna till med privat undervisning innan cirkelns start i januari.
Anmälan till Annika Linderfalk annikalinderfalk@hotmail.com