Hilda Lind

 
Hilda Lind 1943 – 2016
Tidigt på Kristi himmelsfärds dags morgon dog Hilda efter att ha kämpat mot sin sjukdom under en längre tid. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig.
För kvinnoarbetet i Svenska kyrkan har hon betytt mycket. Hon var först ordförande i Sveriges kyrkliga kvinnoråd
1992 – 1995 och från 2009 till 2015 ordförande i Kvinnor i Svenska kyrkan.
Alla vi som var med på Våreld i Jönköping maj 2015 minns hur hon märkt av sin sjukdom genomförde sitt sista årsmöte med sedvanlig skärpa och med välformulerade synpunkter och tack.
Hilda var en god organisatör som såg vad som borde göras och genomförde det. Hon inspirerade och utstrålade energi och glädje som smittade.
Kontakten med den världsvida kyrkan var viktig för henne. Som direktor
för Svenska kyrkans mission fick hon arbeta med kristna över hela världen, inte minst för att kvinnans ställning skulle stärkas.
Hilda har varit redaktör för många böcker med kvinnotema som t.ex. Kvinnor berättar om Gud mitt i livet (1989)  och Kvinnor utmanar (2012).
Vi är många som sörjer Hilda och har svårt att förstå att hon inte finns ibland oss mer.
Vi känner stor tacksamhet för allt hon har gett oss.
Gunilla Åkesson f d ordf. i Kvinnor i Svenska kyrkan