You are here

Kerstin Bergman och Eva Burgman

TVÅ VÄRDEFULLA KVINNOR HAR LÄMNAT OSS

Med bara tio dagars mellanrum har två av våra mest värdefulla medlemmar i KVISK i Linköping lämnat oss.

EVA BURGMAN 91 ÅR DÖD 10/11 2020 OCH

KERSTIN BERGMAN 85 ÅR DÖD 19/11 2020

Vi sörjer dem båda mycket djupt, och de
lämnar ett stort tomrum efter sig.

 


Eva Burgman, som arbetat som lärare på folkhögskola och även som missionär i Kenya tillsammans med sin man, gav oss alltid en rik gemenskap med sitt stora intresse för allt som gällde internationella frågor. Hon engagerade sig i Afrika, Palestina och Indien.
Hon var engagerad ledamot i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och var den som styrde och arrangerade för firande av Världsböndagen varje år. För ett år sedan vid 90 fyllda fortfarande mycket aktiv i internationella gruppen, arrangerades ett konstlotteri med insamlade och skänkta tavlor, vilket hon enträget bad om. Detta inbringade ett stort bidrag till Augusta Victoria-sjukhuset i Palestina.
Eva hade en stark integritet, var alltid positiv och hade glimten i ögat i alla situationer.

Eva och Kerstin ser du på bilden här bredvid.

Kerstin Bergman var verkligen nestorn i vårt sällskap.
Hon var visdomen själv och arbetade med klimatfrågan långt före många andra, även teologiskt, vilket hon kunde grunda
i en gedigen teologisk utbildning. Kerstin ville inrikta det teologiska tänkandet på skapelsen.
Under sin tid som ordförande i KviSk på riksplanet skapade Kerstin projektet ”Moder jord i klimakteriet”.
Om detta skriver hon bland annat:
Som kvinnor intar vi en vårdande attityd till livet, till barnet som vi bär. Samtidigt bärs vi själva i och av modern,
Jorden, ja hela skapelsen finner vårt skydd och vår tillit, vårt hopp och vår kärlek i den relationen,
som inkluderar relationen till medmänniskorna. Med traditionella teologiska termer är detta vad
inkarnationen innebär: Guds och Guds rike finns inom räckhåll på jorden och inom oss.”

Projektet väckte stor uppmärksamhet runt om i landet och resulterade bland annat i antologin Moder Jord i klimakteriet,
som ännu finns att köpa.
Hon har även skrivit en bok om Den Heliga Birgittas okända uppenbarelser som heter ”Se Människan”.
Blygsam som Kerstin var står inte ens hennes namn som författare på bokens omslag.
Hon översatte och tolkade själv Den Heliga Birgittas texter direkt från latin, bland annat: ”Herre visa mig vägen,
och jag skall villigt gå den
”. Hon höll föredrag om denna bok så sent som på Birgittadagen, 7 okt i år.

Som pedagog gjorde hon också ett bildspel och rollspel angående klimatfrågor ur teologiskt perspektiv.
Hon arrangerade en samtalsgrupp under benämningen ”Fripratarna” varannan vecka, sedan många tillbaka.
De som närvarade fick alltid en intressant och livgivande diskussion, och Kerstin hade alltid kloka och
visa svar som inlägg i brännande aktuella teologiska frågor. Efter varje möte skrev hon en rapport,
som lades ut på KVISKs hemsida för allmän information.
Kerstin var gymnasielärare och undervisade i både latin och grekiska. Hon har också undervisat
flera av stiftets präster i grekiska.
Hon ordnade resor för studenter och vänner. Senare åren var Portugal ett populärt resmål.
Hon reste med sin familj till Kreta de senaste åren, och hon var nog den kunnigaste person att ha
som guide, när de vandrade runt i Knossos.
Kerstin var också ledamot i domkapitlet i Linköpings stift, där hon bidrog med erfarenhet, begåvning och
kunskap, avseende behörighetsförklaring och förordnande av präster till tjänster, vilket är ett av domkapitlets
viktiga uppdrag. Hon var också under flera mandatperioder förtroendevald i kyrkomötet, Svenska kyrkans
högsta beslutande organ.

Tack Gud för allt de gjort i tjänst för vår värld, moder Jord och Guds rike på jorden. Tack för att de varit starka
kvinnor och förebilder för oss andra.
Tack för allt de gjort för Kvinnor i Svenska kyrkan.
Må de vila i frid.

Sally Stehager
ordf i KviSk Linköping

 

För några år sedan ville vi starta en KviSK-grupp på Gotland.
Kerstin kom då ner till oss i Visby och berättade om KviSK, hur verksamheten fungerade och vad vi själva kunde göra. Redan då
fascinerades jag av Kerstins stora klokskap och kunnande. Efter en tid beslöt vi att jag skulle ta hand om KviSK:s hemsida
och sedan dess har vi utbytt ett antal tankar och erfarenheter. Jag har fått många inlägg till hemsidan från henne.
Som webmaster har jag fått ta del av hennes reflektioner om Moder Jord, tankar som i början kändes nya, men egentligen
så fullständigt klara och naturliga!
Hon sände Fripratar-referat till hemsidan och varje gång jag läste dem, önskade jag att jag hade fått delta i ”pratet”.
Jag har följt hennes kamp mot sjukdomen och när den nu är slut, känns det så tomt…
Inga nya tankar om vårt förhållande till Gud, Moder Jord eller varann kommer att dimpa ner i min inkorg, inga nya referat.

Sov Gott kära Kerstin!

Ann-Britt Magnusson
Webmaster för KviSK:s hemsida

Här kan du hitta bildspelet som Kerstin gjorde inför Våreld 2020 >>