You are here

Våhreld 2016

Bildsvep från Våhreld på Åh stiftsgård den 15 - 17 april 2016

På Åh stiftsgård bland Bohusläns stenknallar samlades KviSkare från hela landet för att mötas och samtala. Inspiration fick vi från den vackra naturen, från ett sakta strilande duggregn, från Framtidskonferensen i höstas, och från möten och samtal med varandra.
Ingela Bergström från Sensus, som arrangerade, såg till att strukturera våra tankar.

Redan på fredagskvällen efter en god kvällsmat samlades vi för att tala om framtiden. Tankar om vårt syfte sattes upp på vita tavlan.
Deltagare från varje närvarande stiftsgrupp antecknade på en cirkel i kartong sina idéer inför framtiden.

Bilder nedan:
1.
Som du älskar dig själv ska du älska din nästa. Vi har ansvar för oss själva som vuxna,
vi har makt att välja, sade Lotta Haettner Sandberg.

2. Är ett jämlikt samhälle en förutsättning för en hållbar värld? Carina Larusson undersökte fråga och
tillsammans kom vi fram till svaret - JA!

3. Svante Arrhenius påvisade växthuseffekten redan 1896, berättade Christina Bernérus.
Sedan 1987 förbrukar mänskligheten inte längre bara jordens avkastning, utan vi har
börjat ta av kapitalet, framhöll Christina Bernérus, till höger i bild.
Här tillsammans med Katarina Evenseth från Göteborgs stiftsgrupp.

Fikaraster och matpauser var goda tillfällen att knyta kontakter.

En kort pilgrimsvandring utifrån Frälsarkransen gav kraft och mod.
Christina Bernérus ledde böner och sång.

Mama Gumbo och hennes musiker spelade afrikanskt, och fick oss alla att sjunga och dansa med.
Men språklektionen, med klickljud, utföll mest i skrattparoxysmer.

Årsmötet hölls under sedvanliga former.

Text och foto: Elisabeth Enger