You are here

Växjö stiftsgrupp kalender

 
 

VÄXJÖ

   

KVINNOFRUKOST

Lördagen den 10 mars kl. 9.00 – 11.00
Equmeniakyrkan
"Stroke med afasi – hinder eller möjlighet?"
Karin Zätterman, Taberg, berättar om när hon 2004, 47 år gammal, fick
en stor hjärnblödning och förlorade förmågan att prata, läsa och skriva,
samt resan tillbaka, att återerövra sitt språk och möjligheten att
kommunicera igen
Anmälan senast den 6 mars till
Christina Holmén 070 638 48 97
holmen.christina@gmail.com
Ev. överskott går till församlingens barn- och ungdomsarbete
   

Lördagen den 21 april kl. 9.00 – 11.00 Västrabokyrkan (Arabygatan)
"Erikshjälpen, inte bara mitt jobb, även en barnrättsorganisation
som förändrar världen för att barns drömmar ska få liv…"
Bente Johansson, butikschef på Erikshjälpen i Ljungby, berättar bl.a.
om arbetet i Rumänien, där hon varit på besök.
Anmälan senast den 17 april till
hthulesius@gmail.com eller sms till 076 3985082
Ev. överskott går till Kvinnojouren Blenda i Växjö

 
 

JÖNKÖPING

   

Internationella kvinnodagen den 8 mars firas
Onsdagen den 7 mars i Sofiakyrkan

Middagsbön kl.12.10
Därefter
Orgelmusik med lunchbaguette (kan köpas före bönen)
Annica Sjöstrand spelar orgel och presenterar dagens
musikprogram. Med anledning av internationella kvinnodagen har hon
valt kvinnliga tonsättare

Veckomässa kl.18.00 följt av kvällste
Bibelsamtal kl.18.30 – 19.30

"Bibelns kvinnor" Vi får bekanta oss med några av bibelns kända
och mindre kända kvinnoröster, deras styrkor och drivkrafter. Kvällen
leds av prästerna Emma Janerheim och Jin Berglund Grennhag m.fl.

   
Onsdagen den 5 april kl.18.30 HLK
"Att se religionen som en resurs – om teologins utmaningar"
Peter Carlsson, teol.dr i religionsvetenskap.
   

Söndagen den 8 april kl.11.00
Högmässa i Kristine kyrka
Präst Agne Josefsson
Därefter
Kyrklunch i Kristinagården med samtal som Margareta Melin leder

   
Lördagen den 14 april kl.15.00 Sofiagården
"Balans i vardagslivets aktiviteter och dess betydelse för hälsa och välbefinnande"

Petra Wagman, universitetslektor vid Hälsohögskolan.
KviSk-föreläsningen är en fördjupning av Petra Wagmans föreläsning inom ramen för Existentiella
samtal "Balans i livet" i Kristine kyrka den 8 febr. kl.19.00.
   
 
 
Här hittar Du vårens hela program (pdf) >>