You are here

Växjö stiftsgrupp kalender

 
 
VÄXJÖ
   
KVINNOFRUKOST
Lördagen den 7 oktober kl. 9.00 - 11.00
Öjaby församlingshem
"Hur mättar vi en växande befolkning utan att utarma jordens
resurser?"
Ulrika Brandt, 36 år, arbetar som koskötare ooh kock samt på ett
internationellt företag vars mål är att decimera antibiotikaanvändningen i
lantbruk över hela världen.
Anmälan senast den 4 oktober till 0470 - 70 49 41, 70 49 39, 70 49 40
(Församlingshemmet) eller
vxooby.forshem@svenskakyrkan.se
Ev. överskott går till "Den gode herdens skola " i Betlehem
   

Västrabokyrkan (Arabygatan 44)
"Det finns en spricka i allt. Det är så ljuset kommer in" (L.Cohen)
Hanna Stark, häktespräst i Växjö, reflekterar över vad det innebär att
vara präst i den andliga vården på häktet.
Anmälan senast den 22 november till
hthulesius@gmail.com eller
sms till 076 - 398 50 82
Ev. överskott går till Kvinnojouren Blenda i Växjö.

Mariakyrkan kan tyvärr inte vara med i höstens program pga sent
återbud men återkommer i vårens program

   

Västrabokyrkan (Arabygatan)
Kl.9.00-11.00

"När ormen hugger i paradiset"
Diakon Maria Wennerström berättar om Svenska kyrkans arbete i Thailand

Anmälan senast 9 nov. till hthulesius@gmail.com

Överskottet går till Kvinnojouren Blenda

 
 
JÖNKÖPING
   

Lördagen den 9 september kl. 9.00 – 12.30
Sofiagården
Torgkaffe

Kvinnor i Svenska kyrkan i Växjö stift presenterar höstens program
Boklotteri
Ev. överskott går till Kvinna till Kvinna
Måndagen den 23 oktober kl.18.00 Navet (Gamla
rådhuset på Hovrättstorget)
"Låst tradition eller frihet att växa" – Kyrkan och framtiden
Günther Liebisch, pensionerad präst, Lund

   

Söndagen den 12 november kl.11 Kristine kyrka
Högmässa Präst Pär Sjöstrand

Därefter
Kyrklunch och samtal i Kristinagården
Marcus Borg, Kristendomens hjärta
Samtalet fortsätter kring den nordamerikanske teologens bok om "att
återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv". Marcus Borg
(1942-2015) var bibel- och Jesusforskare, inflytelserik representant
för den progressiva teologin
Info Karin Ågren 036-16 78 38 eller Inger Janson 036-12 30 27
Samarbete med Sensus

   
 

Övrigt

Samhällsdialogen i Equmeniakyrkan:
11 september Sofia Camnerin, "När livet stramas åt skärps blicken"
4 december Erika Hedenström, "Konst/kultur i kyrkan"
Teologiskt forum föredrag om Luther och Lina Sandell m.fl.

   
 
 
Här hittar Du höstens hela program (pdf) >>