You are here

Västerås kalender

 
 
 

Riksstyrelsens Ordförandekonferens på Stiftsgården i Rättvik
13 – 14 okt 2017.

Våld i nära relationer ingår som kulturinslaget ”Överlever poeters poesi verkligheten?
Om Gerda och Erik Axel Karlfeldt.”