You are here

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!

Allt gott och skön sommar 2019!

 

Stiftsgruppen fick 40 deltagare på offentligt möte med författaren Ebba Witt Brattström i Avesta församlingsgård. ”Historiskt metoovrål” löd rubriken.
Den gav värdefull information. Bl a självkritisk analys av hur kvinnor förhåller sig till varandra inom patriarkatets ramar med framlyftande av
Margaret Atwoods roman ”The handmaids tale” (Se fortsättningen på teveserien).
Tre män fanns i lyssnarskaran som medlemmar i Kvinnojouren Avesta som Tjejjouren Avesta. Tjejerna fick Ljusets ängel.

 

Ingegerd Hellberg inledde mötet med information om Svenska kyrkans arbete i 20 år mot våld och sexuella övergrepp.

------- 0 -------

Ny kassör

Brita Berg, Borlänge, har efter 17 år lämnat sysslan som stiftsgruppens kassör. Ny kassör är Ingrid Wahlbäck, Borlänge.
Brita avtackades, men ingår som ordinarie ledamot i styrelsen i vilken sitter Ingegerd Hellberg ordförande, Brita Berg, Jenny Molander, Siv Cederlund och ersättare Ingegerd Kjellberg.
Revisor: Pensionerade banktjänstekvinnan Anita Holmstrand.

Ny e-mailpost-mottagare är Anita Tärneborg i Avesta. E-mailadress tarneborg@hotmail.com.
Ordföranden har telefon 0243-194 43. 
Vi tar gärna emot synpunkter på samt tips om verksamheten.
Verksamhetsberättelsen för 2018 har sänts till alla medlemmar i stiftsgruppen.

------- 0 -------

Sommarmöte 2019

hålls onsdagen den 26 juni med start kl 10.00 från Hagakyrkan i Borlänge. På programmet Västerås stifts konstutställning Sjätte sinnet i kyrkorna Vika och Stjärnsund i Dalarna. Resan går först till Vika. Den om vill ansluta där, kan vara där ungefär 10.45.

I Vika ser vi falukonstnären Anna Sjons Nilsson-skulpturer, bland dem en modersgudinna. I Stjärnsund kyrka möter vi verk av graffittimålaren Jonathan Josefsson, som ”utan att ha lämnat sina rötter i graffittin ( ) utvecklat sitt måleri och utvidgat det till textilt uttryck”.

Välkommen  med på konstresan! Vi åker bil. Anmäl deltagande till Hellberg 0243-194 43 eller tarneborg@hotmail.com senast 24 juni.

------- 0 -------

Sensommardag 2019

inbjuder Borlänge-gruppen till lördag 24 aug i Kvarnsvedens kyrka. Tid kl 10.00 – 14.00. Kostnad 100:- för kaffe och lunch.
Tema: miljö, klimat, klimat-ångest. Välkommen och med anmälan senast 20 aug till 0243-194 43 eller e-mail britaberg@hotmail.com.

 

Gud välsigne Dig,  som tar del av vad kvinnor i Svenska kyrkan i Västerås stift har för sig. Hoppas vi ses! Vi har intressanta och varma möten!

Ingegerd Hellberg, stiftsgruppens ordförande, tfn 0243-19443