You are here

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!

Skön vår och sommar!

Årsmötet 2018 i Avesta

Omvaldes styrelsen med Ingegerd Hellberg, ordförande och kassör Brita Berg.
Metoo-rörelsen och svenskkyrkliga kvinnors upprop ”Varde ljus” berördes.
Det framhölls ”att män behöver omidentifiera sin roll”. Mötet beslöt att på högre nivå begära samtal angående kvinnors och mäns möjligheter och positioner.

Årsmötet antog motion angående pågående försoningsprocess mellan Svenska kyrkan och minoritetsgruppen samer.
Önskas föredrag i Höstglöd Umeå 2018 av  biskopen i Härnösands stift som är väl förtrogen i frågan.

Sommarmöte 2018 planeras hållas i Ovanmyra Missionshus i Rättviks-trakten med konsert.
Hösten 2018 planeras 70-års högtid. Efter styrelsens april-möte kommer utskick som besked på stiftssidan om dag och tid.

I Jesu välsignade och bärande händer vandrar vi frimodigt vidare i tro på VÅR uppgift och VÅRT ansvar.
Årsmötets uttalande löd ”Säg nej till mörkrets makt!”

Styrelsen för Västerås stiftsgrupp

Telefonkontakter 0243-19442 och britaberg@hotmail.com

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vad har hänt i Västerås stiftsgrupp?

Kyrklig omsorg i Norberg

Stiftsgruppens årliga arrangemang ”Sommarmöte” leder ofta till historiska källor, som väcker eftertanke. Sommaren 2017 berättade kormattan i Norbergs kyrka, med invävd bön för gruvarbetare, inte bara om gruvdrift i gången tid, utan också om kyrkans omsorg om gruvarbetaren.
Vilken yrkesgrupp kan tänkas vävas in förbön för i kyrklig utsmyckning, 2017?
 

Kristna Fredsrörelsen

Har genom fredskämpen Margareta Ingelstam presenterats på Internationella barndagen i Borlänge.
Ljusets ängel gavs som erkänsla för Kr. Freds arbete. Fråga om Vänort i Ryssland väcktes.
 

Höstglöd i Rättvik

Västerås stift presenterades för 25 deltagare från Helsingborg i söder till Umeå i norr. Stiftets bok ”Spelet om makten – ur bok om Västerås stift och reformationen” delades ut.
 

Våld i nära relationer togs upp med presentation av Svenska kyrkans dokument Kyrkornas ”NEJ” till våld mot kvinnor.
 

Utifrån Carin Holmbergs bok ”Varför går hon” beskrevs den process, som leder till att kvinnan lämnar mannen.
Viktigt för kvinnan är att ha en identitet, som inte är kopplad till mannen.

Av kompletterande ”fall” framgick att bildterapi är en god hjälp i frigörelseprocessen.
I samtal hävdades att våld i nära relationer och hederskultur är samma sak.

Höstglöds kulturinslag med utgångspunkt i relationen Gerda och Erik Axel Karlfeldt besvarade frågan ”Överlever poeters poesi verkligheten?”

Stiftsgruppens styrelse planerar i november program för 2018.
 

Allt gott o Gud välsigne Dig, läsare.

Ingegerd Hellberg
ordförande

Kontaktpersoner:
Ordföranden 0243-194 43

Kassör Brita Berg 070-611 39 36 eller
e-post britaberg@hotmail.com