You are here

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!

Hur ska vi vara som människa?

Den frågan lyfte Gertrud Åström på distriktsårsmöte med Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk i Avesta församlingsgård.
Åström framhöll att kvinnorörelsen har en extremt viktig roll i vår tid och uppmanade årsmötet deltagare att försöka komma åt den stora driften att ta till våld.

-Våld är inget alternativ. Vi måste tala om det som håller ihop oss människor.

Vid årsmötet avgick på egen begäran Ingegerd Hellberg, Borlänge, som ordförande för Västerås stiftgrupp Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvisk.
Till ny ordförande valdes Anita Helgesdotter, Norberg. KviSk har under Hellbergs 18 års ordförandeskap satsat på att nå kvinnor utanför kyrkbänksämbetet.

Som kanal för kyrkan ut i samhället har KviSk bl a presenterat Svenska kyrkans dokument "Kyrkornas NEJ till våld mot kvinnor – vad kan vi göra?"
I en studiecirkel fick dokumentet följande kommentar från aktiv kvinna i Kvinnojouren Borlänge: "Talar Svenska kyrkan så här, kan man börja tro på den."

Kvisk i Västerås stift tog under Hellbergs tid genom motion till riks-KviSk initiativ till 2012 utgivna boken "Kvinnor utmanar".
Boken är historik över en gren av kvinnorörelsen i Svenska kyrkan som inleddes 1947 med Sveriges Kyrkliga Kvinnoråd och fortsatte som KviSk 1995.

I summering av 18 års verksamhet lyfte Hellberg fram den positiva inställning Kvisk-gruppen mött från stiftstyrelse,
biskoparna Claes-Bertil Ytterberg, Thomas Söderberg och Mikael Mogren, kyrkoherdarna Gunnel Envall,
Madeleine Ingmarstedt och Susann Senter som församlingsgårdars servicepersonal.

Årsmötets offentliga tal hölls av Gertrud Åström som lyfte fram kvinnorörelsens betydelse som fredsrörelse.

"Vi har haft gott i 18 år tillsammans samtidigt som vi har tagit upp svåra framtidsfrågor", sade
Ingegerd Hellberg och lyckönskade föreningen god fortsättning med sin nya ordförande.

God fortsättning på år 2020!

Gammalt talesätt säger "Bättre med en fågel i handen är tio i skogen" 
Lägger vi till Jesu ord "Vadhelst två eller tre är församlade i mitt namn är jag där"
går det lätt att skriva kallelse till årsmöte den 7 mars 2020 i Avesta,
fast åren snart är antal 90.

Välkommen! Guds välsignelse!

Allt gott!

40 personer på 2019 års offentliga möte!

Ingegerd Hellberg, ordförande.

Brev till president Donald Trump från Västerås stiftsgrupp

Sverige 27 januari 2020

Dear President Donald Trump!

Angående förhållningssättet till unga Greta Thunberg

Amerikas Förenta stater har alltid betraktats som en demokrati, Vi, i Sverige som Europa, glömmer inte insatsen för fred och demokrati under Andra Världskriget. Världens demokratier står vid inledningen av ett nytt decenium, 2020-talet, i samma uppgift som i gången tid, att kämpa för fred och demokrati. För den unga generationen tar miljö- och klimat blivit en samvetsfråga. Man har stora förväntningar på världens ledare.

Därför
Smärtar det föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan i Västerås stift att ledaren för världens största demokrati, President Donald Trump, uppmanar unga Greta Thunberg, att syssla med något annat än som aktivist i klimatfrågan.

Det som fördjupar smärtan är att ledaren för världens största demokrati, President Donald Trump, fråntar Greta Thunberg, som andra ungdomar runt om i världen deras demokratiska rätt att agera i en för mänskligheten angelägen fråga.

God bless, President Donald Trump!
God bless Amerikas Förenta stater!

Allt gott och skön sommar 2019!

Stiftsgruppen fick 40 deltagare på offentligt möte med författaren Ebba Witt Brattström i Avesta församlingsgård. "Historiskt metoovrål" löd rubriken.
Den gav värdefull information. Bl a självkritisk analys av hur kvinnor förhåller sig till varandra inom patriarkatets ramar med framlyftande av
Margaret Atwoods roman "The handmaids tale" (Se fortsättningen på teveserien).
Tre män fanns i lyssnarskaran som medlemmar i Kvinnojouren Avesta som Tjejjouren Avesta. Tjejerna fick Ljusets ängel.

 

Ingegerd Hellberg inledde mötet med information om Svenska kyrkans arbete i 20 år mot våld och sexuella övergrepp.

Ny kassör

Brita Berg, Borlänge, har efter 17 år lämnat sysslan som stiftsgruppens kassör. Ny kassör är Ingrid Wahlbäck, Borlänge.
Brita avtackades, men ingår som ordinarie ledamot i styrelsen i vilken sitter Ingegerd Hellberg ordförande, Brita Berg, Jenny Molander, Siv Cederlund och ersättare Ingegerd Kjellberg.
Revisor: Pensionerade banktjänstekvinnan Anita Holmstrand.

Ny e-mailpost-mottagare är Anita Tärneborg i Avesta. E-mailadress tarneborg@hotmail.com.
Ordföranden har telefon 0243-194 43. 
Vi tar gärna emot synpunkter på samt tips om verksamheten.
Verksamhetsberättelsen för 2018 har sänts till alla medlemmar i stiftsgruppen.

Sommarmöte 2019

hålls onsdagen den 26 juni med start kl 10.00 från Hagakyrkan i Borlänge. På programmet Västerås stifts konstutställning Sjätte sinnet i kyrkorna Vika och Stjärnsund i Dalarna. Resan går först till Vika. Den om vill ansluta där, kan vara där ungefär 10.45.

I Vika ser vi falukonstnären Anna Sjons Nilsson-skulpturer, bland dem en modersgudinna. I Stjärnsund kyrka möter vi verk av graffittimålaren Jonathan Josefsson, som "utan att ha lämnat sina rötter i graffittin ( ) utvecklat sitt måleri och utvidgat det till textilt uttryck".

Välkommen  med på konstresan! Vi åker bil. Anmäl deltagande till Hellberg 0243-194 43 eller tarneborg@hotmail.com senast 24 juni.