You are here

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!

God fortsättning på år 2019!

 

Varmt välkommen

till årsmöte i Avesta församlingsgård lörd. 23 mars!

 

Program:

kl 10.00 Kaffe följt av årsmöte med sedvanliga förhandlingar

Kl 12.00 Lunch

Kl 13.00 Kort information om Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp. Därefter, tal

 

”Historiskt Metoovrål”

Professor Ebba Witt Brattström.

Anmäl deltagande senast tisd. 19 mars till

Hellberg 0243-19443, britaberg@hotmail.com.

 

------- 0 -------

 

”När gränser överskrids”  - rapport

Genom information på Höstglöd i Umeå 2018 fick ordf i Stiftsgruppen, Ingegerd Hellberg, kännedom om Svenska kyrkans nationella konferens ”När gränser överskrids”,
5 -6 dec 2018 i Uppsala.

Den redovisade 20 års arbete mot sexuella övergrepp och blickade framåt.

Norska kyrkan har sedan 1997 nationellt Resurscenter för arbetet mot sexuella övergrepp. Konferensen i Uppsala uttalade förhoppningen att Kyrkostyrelsen i Sverige inrättar ett sådant Resurscenter till stöd för stiftens kontaktpersoner i deras arbete.

Representant för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation meddelade att ”aldrig lämna denna fråga”. Nationella ledaren för arbetet mot sexuella övergrepp, Inger Lise Olsen, fick tack för sitt stöd till stiftens kontaktpersoner.
Två unga flickor i Härnösands stift Svenska kyrkans Unga redovisade hur Metoo inspirerat dem till att arbeta mot sexuella övergrepp med materialet ”Trygga möten”.

Equmeniakyrkan och Diakonia stod med som inbjudare till konferens vars innehåll borde ut i alla lokala församlingar.

 

Allt gott och Guds välsignelse till Dig, som läst ända hit!

Ingegerd Hellberg, ordförande, tfn 0243-19443