You are here

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!

Delaktighet lyfter möten!

Sykars brunn på Världens fest i Västerås var med bordssamtal en positiv upplevelse! Delaktighet lyfter människors möten. Det var också inspirerande att möta ”Unga i den världsvida kyrkan ” och Kristna Fredsrörelsen.
 

A-haa-upplevelse!

Präst från Tanzania gav Svenska kyrkan rådet ”gå ut och tala med folket”. Vilken a-haa-upplevelse på Världens fest 2017! Kyrkan har över 6 miljoner att tala med!
 

Tankar om Maria!

Sommarmöte i Norberg väckte tankar om Jesu Moder vid åsynen av Olle Norbergs Mariaskulptur i kyrkan med kormatta med invävd bön för gruvaretare.
 

Sensommardag i Borlänge

Gruppen i Borlänge inbjuder till Kvarnsvedens kyrka 26 aug 2017 med start kl 10.00. Programmet bjuder på reseberättelse från Lutherresa, samtal på tema ”Vad vill vi med EU?” samt ”Vart tog den lovande målaren Karin Bergöö vägen?” Caroline Edman vid Carl Larsson-gården i Sundborn medverkar.  Kostar 100:- kr. Anmäl senast 22 aug till Hellberg 0243-194 43, Berg 070-611 36 39 eller britaberg@hotmail.com.
 

Höstglöd i Rättvik

Västerås stiftsgrupp värd för riksföreningens ordförandekonferens, Höstglöd, på Stiftsgården 13 – 14 okt 2017. På programmet samtal om ”Våld i nära relationer”.  Ingegerd Hellberg och Jenny Molander står för kulturprogrammet ”Överlever poeters poesi verkligheten – tankar kring Gerda och Erik Axel Karlfeldt”.
 

70-årsjubileum

Sveriges Kyrkliga Kvinnoråd bildades år 1947 och omvandlades 1995 till ideell medlemsförening. Stiftsgruppens styrelse har beslutat att fira dessa 70 år hösten 2017. Dag, ort, medverkande meddelas senare.

 

Guds välsignelse och tröst till Dig!

HA EN SKÖN sommar  2017!

Guds välsignelse, kraft och tröst till dig!

Ingegerd Hellberg
ordförande

Kontaktpersoner:
Ordföranden 0243-194 43

Kassör Brita Berg 070-611 39 36 eller
e-post britaberg@hotmail.com