You are here

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!

Äntligen!

Besökare på Carl Larssongården i Sundborn i Dalarna, möts av hälsningen: ”Välkommen kära du till Carl Larsson och hans fru”.
Många har frågat: -Vem är hans fru? i många, många år.
Först år 2006 lyfts Karin Larsson, född Bergöö, fram som den textilkonstnär hon var. 2017 tog Carl Larssongården ytterligare ett steg i synliggörandet av Karin Larsson med utställningen ”Ett hem, två artister”.

Den, som lagt an på att lyfta fram Karin Larsson är Carolina Edman, ansvarig för den publika verksamheten vid Carl Larssongården. Edman berättade om Karin Larsson på Sensommardag 2017 i Borlänge.
”- Karin var en oerhört stark konstnär i textil och fenomenal på att experimentera med färg” framhöll Carolina Edman. – Carl och Karin står för ett gemensamt konstnärskap.

Sensommardagens 29 deltagare skänkte genom frivillig kollekt 767 kr till Carl Larssongårdens personals kaffekassa. Gåvan skall ses som en uppmuntring efter den ekonomiska förskingring som oroat personal som gårdens styrelse.

Västerås stiftsgrupp

är värd för riksstyrelsens Ordförandekonferens på Stiftsgården i Rättvik 13 – 14 okt 2017. Våld i nära relationer ingår som kulturinslaget ”Överlever poeters poesi verkligheten? Om Gerda och Erik Axel Karlfeldt.”
 

Guds välsignelse, kraft och tröst till dig!

Ingegerd Hellberg
ordförande

Kontaktpersoner:
Ordföranden 0243-194 43

Kassör Brita Berg 070-611 39 36 eller
e-post britaberg@hotmail.com