You are here

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!

För-krafter ger resultat

Riksårsmötets deltagare står på ”Fadimes plats” i Uppsala. Det fanns motståndare till denna minnesplats. De, som var för, segrade. Utan för-krafterna i Wittenberg hade vi ej haft Martin Luther. Utan för-krafterna 1958 hade vi inte haft en kvinna på ärkesbiskopsstolen 2017. Bed för ärkebiskop Antje Jackelén! Tack för föredrag på riksårsmötet 2017!

Information:

MEDLEMMAR i Västerås har förberett ”Sykars brunn” som finns i Kyrkbacksgårdens ”Stillhetens rum” lördagen den 3 juni 2017 inom ramen för ”Världens fest”. I samma gård hålls i anledning av Martin Lutherjubileet Bordssamtal kl 12.00 och 17.00 med mat. Inleder lunch gör Marika Griesel, Kajsa Wejryd och Agneta Lejdhamre. Kl 17.00 Karin Johannesson.

SOMMARMÖTE 2017
Hålls måndag 19 juni i Norberg och återbyggda Elsa Anderssons konditori.
Anita Helgesdotter visar Norbergs kyrka och verk av träkonstnären Nils Norberg. Vis ses 11.30 – 11.45 vid konditoriet! Kontaktperson 0243-194 43.

Välkommen till ”Sykars brunn” och Sommarmötet!
 

HA EN SKÖN sommar  2017!

Guds välsignelse, kraft och tröst till dig!

Ingegerd Hellberg
ordförande

Kontaktpersoner:
Ordföranden 0243-194 43

Kassör Brita Berg 070-611 39 36 eller
e-post britaberg@hotmail.com