You are here

Händelser 2017

Kontaktperson har varit Iréne Blom, Kumla. Som lokal arbetsgrupp har Iréne Blom, Eva Dahrén och Ulla Simmons fungerat.
 
   
Mars Kvisk deltar i Världsböndagen som detta år firades i Betania, Åbytorp. Detta är ett ekumeniskt samarrangemang i Kumla.
 
   
April  Kvisk deltar i firandet av Martin Lutheråret. Vandringsutställningen "Kvinnor i förändringens tid – reformationens och vår" visas i Kumla församlingshem under
tiden 8 – 27 april.
 
   
April 22  Kvisk inbjuder till frukostmöte "Kvinnor i förändringens tid – reformationens och vår" Hur påverkades kvinnorna av förändringarna i värderingar efter Martin Luthers uppspikade teser? Är vi påverkade även idag? Kvinnor i Svenska kyrkans ordförande Gunilla Åkesson berättade om några av våra historiska kvinnor. Ett 30-tal deltagare.
 
   
 
   
April 26 Kvisk deltar i Kumla pastorats Martin Luther-dag genom bl a information om hur kvinnor påverkades av reformationen. Detta var en "obligatorisk" dag för konfirmanderna.
 
   
Maj 5-7 Våreld i Uppsala. Från Strängnäs stift deltog Anita Sääf, Södertälje och Margareta Jansson, Eskilstuna.
 
   
Maj Skickat brev till biskop Johan Dalman tillsammans med boken Kvinnor utmanar
 
   
Juni  Medlemmar i Kvisk deltog i delar av riks program på Världens fest
 
   
Sept 10 Kvisk inbjöd till pilgrims/fredsvandring som startade vid församlingshemmet Kumla och gick runt på kyrkogården, där vi stannade vid Dag Hammarskölds vägmärken för en stunds reflektion. Vi avslutade med Heliga danser i Församlingshemmet. Där fanns också utlagt böcker med FREDstema, PILGRIMstema, KVISK-böcker mm med kvinnor som påverkat Svenska kyrkans utveckling. Information fanns även om FN-resolutionen 1325 Makt åt kvinnor i fredsprocesser.
 
   
Okt 13-14  Kontaktperson Iréne Blom och ny kontaktperson från 2018-01-01, Anita Sääf, deltar i Höstglöd, Rättviks stiftsgård.
 
   
Heliga danser
   
Febr-Juni   Hedda-gruppen – Heliga danser – träffas varannan torsdag och dansar Cirkeldanser.
 
   
Sept- Nov Tema under våren har bl a varit Frälsarkransens pärlor, under hösten är danserna till en del ur "Din ljusa skugga"
 
   
Nov 25 "Din ljusa skugga" dansmässa i Kumla kyrka tillsammans med kyrkokören mfl.
 
   
Sensus Samarbetet med Sensus består i att Heddagruppen är en cirkel i deras regi. I övrigt inget samarbete under 2017.
 
   
Övrigt Samtliga medlemmar i Kvisk Strängnäs Stift har inbjudits till alla aktiviteter som har genomförts. Med anledning av att kontaktperson och övriga deltagare i arbetsgruppen bor i Kumla har aktiviteterna genomförts i Kumla.
 
   
  Kontaktperson Iréne har tagit del av Kvisk riks information och vidarebefordrat den i valda delar.
Hon har även följt upp medlemsregistret betalda/obetalda.
Denna dag är det 43 medlemmar i Strängnäs stift varav 2 obetalda för 2017.
 

2017-10-10
Iréne Blom