You are here

Reformationsfirande i Skara

Reformationsfirandet utmanar nutiden

171029 
Kvinnor i Svenska kyrkan i Skara stift arrangerade under helgens reformationsfirande i Skara ett panelsamtal med temat ”Fri att förändra”.
Tre kvinnor med hemvist i kultur, politik och kyrka samtalade kring temat: författaren Vibeke Olsson, Edsbyn, gruppledaren för Feministiskt initiativ i Stockholms stadshus Anna Rantala Bonnier samt kyrkoherden i Sävare Judith Fagrell.

Efter de tre inledningarna i panelen fortsatte deltagarnas bordssamtal kring ett afternoon tea. Som samtalsledare fungerade Agneta Melin Skara.

Med utgångspunkt från reformationens grundtankar inledde de tre talarna med att formulera sina visioner om förändring. Inledningarna mynnade ut i tre frågor till auditoriet:

Har det skrivna ordet fått mindre betydelse i vår tid?  Håller vår syn på människovärdet på att förändras? Hur kan kyrkan vara en positiv motkraft?

Stiftsgruppen av Kvinnor i Svenska Kyrkan kommer nu att arbeta vidare på dagens tema.

Agneta Melin


Fr v Judith Fagrell, Anna Rantala Bonnier, Vibeke Olsson och Agneta Melin.