You are here

Skara kalender

     

Andrum i Advent

Plats: Flämslätts stifts-och kursgård, Lerdala

Anmälan: Senast den 10/11 2019 på https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/andrumiadvent
eller till stiftsdiakon Ingela Hadin 
eller tel: 0511-26269

     
  Kostnad:
Arrangemanget är kostnadsfritt, men mat och boende bokas av var och en
direkt med Flämslätt.
Mat: 435 kr för hel konferens
(213 kr för enbart fredag, 222 kr för enbart lördag)
Olika prisalternativ för boenden finns.
     
  Inbjudan >>