You are here

Välkommen till Skara stiftsgrupp!

Välkommen till Årsmöte den 7 mars!

Inbjudan >>

Läs mera i Kalendern!

                 

 

Till styrelse för KViSK i Skara stift valdes 2019:

Elisabet Håstrand Lönnermark,ordf
Gerd Larsson,vice ordf
Kristina Gustafsson Bonnier,sekr
Lena Ringdahl, kassör
Jane Jönsson
Jessica Rytter
Ingela Hadin
Gun-Mari Hvass

 

Allt gott önskar Kvisk styrelse
i Skara!