You are here

Välkommen till Skara stiftsgrupp!

Till styrelse för KViSK i Skara stift valdes 2015:
Elisabet Håstrand Lönnermark,ordf,
Gerd Larsson
Ingegerd Kallioniemi
Jane Jönsson
Jessica Rytter
Kristina Gustafsson Bonnier
Lena Ringdahl

 

Allt gott önskar Kvisk styrelse
i Skara!