You are here

Välkommen till Skara stiftsgrupp!

Dessa program har ordnats av Kvinnor i Svenska Kyrkan i Skara stift under hösten 2018

 

Till styrelse för KViSK i Skara stift valdes 2015:
Elisabet Håstrand Lönnermark,ordf
Kristina Bonnier Gustafsson, sekr
Lena Ringdahl, kassör
Jane Jönsson
Jessica Rytter
Ingela Hadin

 

Allt gott önskar Kvisk styrelse
i Skara!