You are here

Fredsvandring 170910

Kvinnor i Svenska Kyrkan inbjöd till Fredsvandring  10 sept

Kvisk inbjöd till pilgrims/fredsvandring som startade vid församlingshemmet Kumla och gick runt på kyrkogården, där vi stannade vid Dag Hammarskölds vägmärken för en stunds reflektion. Vi avslutade med Heliga danser i Församlingshemmet. Där fanns också utlagt böcker med FREDstema, PILGRIMstema, KVISK-böcker mm med kvinnor som påverkat Svenska kyrkans utveckling. Information fanns även om FN-resolutionen 1325 Makt åt kvinnor i fredsprocesser.