You are here

Årligt medlemsmöte i Luleå 160313

Det årliga medlemsmötet för Kvinnor i Svenska kyrkan ägde rum i Luleå den 13 mars 2016. Vi har ett ytmässigt mycket stort stift, så det är svårt att samla många medlemmar samtidigt. Vi har livaktiga "öar"  lite var stans utspridda i länet, och det är gott.

Ny Ansvarsgrupp valdes och numera är Gunilla Bäckström, Skellefteå, kontaktperson, tel 070-5094362.

En av stiftets "öar" finns i Skellefteå. Ett Fredsprojekt som startades upp för några år sedan med en studiecirkel omkring boken Fred är vägen till Fred (C-G Hammmar mfl), har nu fått struktur i form av Fredsvandring mellan stadens kyrkor. Vandrarna har som intention att besöka alla samfund oavsett religiös hemvist.

Söndagen den 13 mars skedde Fredsvandringen mellan Mobackenkyrkan och Sjungande Dalens kyrka. Denna gång blev det fem personer som vandrade hela sträckan. Fler slöt upp vid framkomsten och sällskapet mottogs med glädje av församlingen. Mässa firades och efterföljande fika och samtal blev givande. Temat hade vandrarna valt och benämndes "att leva i Kristi efterföljelse, här och nu". Nästa vandring äger rum den 17 april. Då sker starten vid Sjungande Dalens kyrka kl 10.00 och gruppen vandrar till EFS i centrum av Skellefteå. Alla fredsälskare är välkomna att vandra med. Målet är att den vandrande gruppen ständigt skall växa.

Gunilla Bäckström