You are here

Temadag Våld - icke våld

TEMADAG VÅLD - ICKE VÅLD
 
Kvisk:s temadag den 19 november 2011
Åkersberg

KviSk i Lund stifts hade den 19 november sin årliga temadag på stiftsgården Åkersberg. Där samlades 16 personer för att under dagen belysa våld och ickevåld.

Annika Spalde – utbildad Diakon och mycket aktiv inom olika freds- och ickevåldsrörelser. Har exempelvis varit följeslagare i Palestina och deltagit i olika avrustningsaktioner mot vapenfabriker.
http://annikaspalde.blogspot.com/
www.kollektivetgandhi.se

Martin Smedjeback – har jobbat som ickevåldssekreterare på kristna fredsrörelsen under lång tid. Har sedan dess frilansat och utbildat människor i ickevålds-metoder. Var senast i Sudan och utbildade utbildare i ickevålds-metoder. Har precis som Annika varit följeslagare i Palestina.
http://www.ickevåld.com
http://avrusta.blogspot.com
www.kollektivetgandhi.se

Dagen handlade på olika sätt om ickevåld och vad det innebär. Vi började med korta samtal i par om olika förväntningar inför dagen, vad vi har för erfarenheter av ickevåld och religion mm.
På vår gemensamma tankekarta skrev vi förslag på ickevåld, bl.a. bön, trädplantering, kärlek, kamratstödjare, Gandhi, demonstrationer för att nämna något.
För att definiera ickevåld måste vi först definiera våld som det som gör skada på levande varelser. Barbara Deming har pratat om ickevåldets två händer. Den ena som lyfts till en stop hand, denna står för att jag gör motstånd om du kränker mig. Den andra handen är en öppen, inbjudande hand. Denna handen visar på oss som medmänniskor, en inbjudande hand.
Gene Sharp, professor i stats-vetenskap, skrev på 70-talet en bok om ickevåldsmetoder för att förändra, och från diktatur till demokrati. Han delade in ickevåld i 3 kategorier, och till dessa har Annika och Martin lagt en fjärde kategori. Dessa är:

  1. Protestera och övertala – t.ex. namninsamlingar, debatt, vandringar, t-shirts.
  2. Ickesamarbete – t.ex. bojkott, strejker.
  3. Ingripande – t.ex. mänskliga kedjor, greenpeace aktioner.
  4. Det konstruktiva programmet – t.ex. den Israeliska kommittén mot husförstörelse.

I bibeln får vi flera exempel av Jesus på ickevåldsaktioner. T.ex. när han säger att vi ska vända andra kinden till. På denna tiden i Palestina slog man en underordnad, exempelvis en slav, med baksidan av höger handen. Vänstran ansågs som smutsig, så den använde man inte. Om då den som blev slagen vände andra kinden till var den som slog tvungen att slå med insidan av handen. Detta var ett slag reserverat för jämlikar. Alltså hade den som slog två val; att slå med insidan av handen och på så sätt visa att den slagna var honom jämställd. Eller att låta bli att slå. På detta enkla sätt visade Jesus hur en ickevåldshandling kan gå till.

Vi avslutade dagen med att komma fram till vilka tre frågor vi i gruppen brann mest för. De vi kom fram till var barn & mödrars rättigheter, Palestina-frågan samt främlingsfientlighet.
Vi samlades i tre grupper där vi diskuterade hur en antivåldsaktion för denna fråga
skulle kunna gå till.  

Är du intresserad av att ta reda på mer?
Christian peacemaker teams – www.cpt.org
Kristna fredsrörelsen – www.krf.se

 
* * * * * * * *