You are here

Temadag med Ebba Witt-Brattström

TEMADAG FÖR EFTERTANKAR OCH ANDLIGHET
 
Ebba W.Br.jpg
Ebba Witt-Brattström gav oss nya tankar                 Foto: Mina Eksmyr
 
Vår temadag den 20 november 2011 på stiftsgården Åkersberg i Höör blev en dag som både gav  tankar om kvinnorollen i historien, litteraturen och verkligheten och som fick oss att sväva bort i härlig, improviserad sång i kapellet.

Professorn i litteraturvetenskap, Ebba Witt-Brattström, var gäst och gav oss många intressanta infallsvinklar på kvinnor i historien. Temat för dagen var ”Den kvinnliga erfarenhetens betydelse i historien från heliga Birgitta till idag.”

Kvinnorörelsen har ingen kontinuitet, utan varje ny generation måste erövra mark på nytt, menar hon.  Den feministiska idétraditionen tas alltså inte tillvara.

Med intressanta exempel visade hon hur kvinnor osynliggörs. Exempelvis har hon forskat på skolböcker i historia. Där var 62 kvinnor omskrivna mot 930 män. I en bok fanns det ingen kvinna efter Ulrika Eleonora på 1700-talet, i en annan var drottning Kristina den sista som nämndes och i en tredje fanns Anna-Greta Leijon och Anna Lind, men då i egenskapen av att vara offer.

Ebba Witt-Brattström talade också om stora, kvinnliga, svenska författare med början på
Heliga Birgitta, som i sina uppenbarelser förkroppsligade Jesu födelse, vilket senare fick betydelse för hur denna skildrades i konsten.
Hon talade om Anna- Maria Lenngren, Fredrika Bremer, Victoria Benedictsson, Selma Lagerlöf
och Moa Martinsson, som hon har skrivit sin avhandling på.
Enligt Virginia Wolff är det i skönlitteraturen man möter verkligheten.

 
* * * * * * * *
 
Från verklighet till andlighet förflyttade vi oss efter lunch till kapellet, där vi fick höra underbar, improviserad sång av gruppen Andetag.

Jag tror att vi alla var mycket nöjda med denna temadag, och vi tackar Birgittta som lagt ner stort arbete på den, Karin vår ordförande och Åsa som gjort det vackra informationsbladet om dagen!

 
andetag.jpg
Skönsjungande sånggruppen Andetag                 Foto: Mina Eksmyr
 
För KviSK i Lund
Lisbeth Beselin