You are here

Stipendiat studerade konst på Östra Grevie Folkhögskola

STIPENDIAT STUDERADE KONST
 
Rula Salsa, 35 år, kom från Beit Jala i Palestina till Sverige den 19 januari  2011 för att, som stipendiat, studera konst, glas och keramik, på Östra Grevie folkhögskola i Skåne.
Ansvaret för denna stipendiat hade Lunds stift, Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift och Lunds Missionssällskap.
Tiden fram till den 3 juni, avresedagen, fylldes inte bara av konststudierna och hennes produktion på folkhögskolan, utan också av möten med olika människor och platser som hon besökte i olika sammanhang.
Rula fick flera tillfällen att berätta om sin livssituation som kristen kvinna i Palestina, bland annat på ett möte i Palestinanätverket. Och hon fick möjligheter att visa sin egen konstproduktion på Östra Grevie folkhögskolas Öppet hus.

Ulla Bengtsson, präst och cirkelledare i Mandalamålning, gav henne tillfälle att vara med på en sådan kurs. Charlotta Greiff tog hand om henne i Barkåkra och tog med henne på en spännande utställning om svensk konst från 1700-talet till nutid på Dunkers kulturhus i Helsingborg.
Susanne Grimheden och hennes döttrar var följeslagare till konstmuséet Lousiana utanför Helsingör.
Inom Kvinnor i Svenska kyrkan fick Rula tillfälle att vara med på Lunds stiftsgrupps årsmöte på stiftsgården Åkersberg i Höör och på riksårsmötet uppe i Härnösand. Hon var på kvinnofrukost och på stiftets internationella dag den 13 mars i Lund med  efterföljande konsert i den magnifika Allhelgonakyrkan
Rula deltog under sin vistelse här i olika gudstjänster och besökte flera svenska familjer.
Lisbeth Malmström, Ingrid Tyrberg och Marie Körner var några av dem som visade sin gästfrihet
för den intressanta besökaren och visade vägen till andra, exempelvis till keramiker som hon fick träffa.
Vid ett besök på Kulturen fick hon också se promotionståget.

Hennes stipendietid  här präglades alltså av många olika aktiviteter och möten med både präster, andra svenskar och invandrare. Vi hoppas att hon har fått goda minnen med sig.

För KviSK i Lund
Lisbeth Beselin