You are here

Lunds Stiftsgrupps kalender

 
   
 

Tala, så att andra lyssnar och förstår - detta är det övergripande temat för KviSk 2018.

Detta är ju mycket aktuellt just nu i ljuset av #metoo och #vardeljus. Temat är dock ständigt aktuellt, inte enbart i samband med trakasserier och övergrepp utan även i alla andra sammanhang, där människor, kvinnor och män, möts i samtal, arbete eller nöjesliv. Det är förstås lika aktuellt inom som utom Svenska kyrkans område.

Medlemsbrev från styrelsen >>

   

Upptaktsmöte på Åkersberg om mellanösterns kristna

Vi planerar att fördjupa oss i Svenska kyrkans skrift om mellanösterns kristna under våren.
Många kristna har på senare tid känt sig tvungna att lämna mellanöstern, kristendomens vagga, på grund av konflikter och förföljelser i området. En del av dem finns nu här i Sverige.
Vi inbjuder till ett första möte på stiftsgården Åkersberg den 3 februari kl 9.30 - 15.00, där vi bland andra får möta unga ledare från Lunds stift, som i oktober 2017 besökte Israel och Palestina.
För information kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667 eller 0708-641408.

Inbjudan till upptaktsmötet >>

   

De glömda ökenmödrarna - studiecirkel i Lund

Kvinnors gudsprat bör vara något, som alltid pågår.
Vi fortsätter med detta under våren, då vi läser om ökenmödrarna och deras tankar.
Vi utgår från Laura Swans bok De glömda ökenmödrarna, kristna kvinnors tänkespråk, liv och historier.

Studiecirkeln startar den 11 februari och fortsätter den 25 februari, den 11 mars och den 8 april. Alla dagar kl 17.00 - 19.00.

För information kontakta Annika Linderfalk, annikalinderfalk@hotmail.com, tel 0725-864460.

Inbjudan till studiecirkeln >>

   
   

 

   

De glömda ökenmödrarna - studiecirkel i Lund, dag 2.

 

   

De glömda ökenmödrarna - studiecirkel i Lund, dag 3.

 

Årsmöte på stiftsgården Åkersberg.

Inbjudan och program >>
För information kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667 eller 0708-641408.

   

De glömda ökenmödrarna - studiecirkel i Lund, dag 4.

 

   

Årsmöte Riks med Våreld på Åkersberg

Riksorganisationens årsmöte med konferensen Våreld hålls i år på stiftsgården Åkersberg.
Temat är Kvinnor i förändringens tid - här och nu.
Inger-Lise Olsen, handläggare för könsrollsfrågor vid kyrkokansliet i Uppsala, medverkar.

Inbjudan och program >>
För information kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667 eller 0708-641408.

   

Heliga danser under ledning av Laura Shannon.

   

Ekumenisk kvinnofrukost i Lund

Kl 10-12 i St Thomas katolska kyrka.
Efter gemensam frukost berättar dominikansyster Katarina från Rögle kloster om den heliga Katarina av Siena.
Anmäl dig till elsebrittlofdahl@gmail.com eller kom spontant!
Självkostnadspris 40 kr.
Frukosten arrangeras i samarbete med Lunds ekumeniska kvinnoråd.

 

   

Retreat med heliga danser i Arild

Dansretreaten leds av Karin Fors och Annika Linderfalk.

Tema: Conspirare – Andas tillsammans
11-13 maj fredag kl. 17.00 - söndag kl. 14.30
Plats: Mor Cilla, Mor Cillas gränd 1, Arild

För information kontakta Karin Fors, karin.fors@telia.com, tel 0703-634462.

Inbjudan till dansretreaten >>