You are here

Lunds Stiftsgrupps kalender

 
   
  Hållbar utveckling i Jesu efterföljd - detta är det övergripande temat för KviSk 2017.
I Lunds stiftsgrupp fokuserar vi under våren på barns situation. Barnen är vår framtid och står för en hållbar utveckling. Hur påverkar och hjälper vi barnen, så att de kan bygga en kärleksfull, hållbar och glädjefylld framtid?
   
Gud i vardagen - studiecirkel i Lund.
Kvinnors gudsprat bör vara något, som alltid pågår. I vår fokuserar samtalsgruppen på temat Att söka Gud i vardagen.
Studiecirkeln startar den 23 januari och fortsätter den 19 februari, den 5 mars och den 23 april.
Alla träffarna är söndagar kl 17-19 hemma hos Karin Hedner i Lund.
För information kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667.

Inbjudan till studiecirkeln >>

   
En Gud på knä - ekumenisk kvinnofrukost på Allhelgonagården i Lund kl 10-12.
Prästen Anna Alebo berättar utifrån sin fastebok En Gud på knä. Frukosten arrangeras i samarbete med Lunds ekumeniska kvinnoråd.
   
Gud i vardagen - studiecirkel i Lund kl 17-19, dag 2.
För information kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667.
   
Gud i vardagen - studiecirkel i Lund kl 17-19, dag 3.
För information kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667.
 
Uthållighet i hoppet, hängivna i kärleken, fasta i tron - retreat med heliga danser
med Karin Fors och Annika Linderfalk på Mor Cilla i Arild.
Anmälan senast den 22 februari till Karin Fors, karin.fors@telia.com, tel 0703-634462. 

Anmälan till retreaten >>

   
Barn i väntan, barn i start - kvinnofrukost kl 9.30-12.00 i Helsingborg.
Diakon Michaela Tehagen berättar om en gruppverksamhet för barn och ungdomar om hur det är att vara ny i Sverige.
Frukosten arrangeras i samarbete i IM.
Anmälan senast den 5 mars till Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667.

Läs mer om "Barn i väntan" >>

   

Årsmöte på stiftsgården Åkersberg i Höör.
Vid eftermiddagens program tillsammans med Syföreningar i Lunds stift berättar prästen Ann Lidgren om Martin Luthers hustru Katharina von Bora.
Ingen avgift. Anmälan till Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667 eller 0708-641404.

Inbjudan till Årsmötet inkl program och anmälningsblankett >>

Dagordning för årsmötet >>

Verksamhetsberättelse 2016 >>

Verksamhetsplan 2017 >>

Budget 2017 >>

   
Gud i vardagen - studiecirkel i Lund kl 17-19, dag 4.
För information kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667.
   
Resa till Tyskland.
Vi är inbjudna av de evangeliska kvinnorna i Tyskland att fira reformationsjubileet i Wittenberg.
Vi besöker också Erfurt, Halle, Eisenach, Wartburg och Eisleben.
Under resan fördjupar vi oss i hur reformationen har påverkat oss som kvinnor.
För information kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667 eller
Lisbeth Malmström, lisbeth.malmstrom@comhem.se, tel 046-142482.
   
Studiecirkeln Kvinnors gudsprat fortsätter.
Vi träffas fyra söndagar kl 17-19 under hösten och samtalar om hur vi möter Gud i våra liv.
Gamla och nya deltagare är välkomna! Vi träffas hemma hos Karin Hedner i Lund.
   
Lekens betydelse på skolrasterna - kvinnofrukost med Jenny Liljedahl i Kristianstad.
   
Frauenmahl - Kvinnors bordssamtal.
I Martin Luthers hustrus Katharina von Boras efterföljd inbjuder vi till kvinnors bordssamtal på temat Fri att förändra?
Vi träffas i Malmö kl 18 för en trerätters middag med bordssamtal efter inledning av fyra välkända kvinnor inom kyrka och samhällsliv.

Inledare vid bordssamtalet blir landshövding Anneli Hulthén, biskop emerita Caroline Krook, professor i onkologi Mef Nilbert och jurist Ulrika Rogland. Några platser finns kvar.
Hör av dig till Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se eller 042-123667, om du vill vara med!

   
Studiecirkel Kvinnors gudsprat.
   
Ekumenisk kvinnofrukost i Västerkyrkan i Lund tillsammans med Lunds ekumeniska kvinnoråd på temat
Kyrka i förändring och tradition - ett 40-årigt perspektiv med prästen Veronica Helm Andreasson.

Lördag 28 oktober kl. 10.00-12.30 i Västerkyrkan,
Vävaregatan 13 i Lund.

Fri entré, frukost 40 kr.

Inbjudan i pdf >>

   
Studiecirkel Kvinnors gudsprat.
   

Temadag på stiftsgården Åkersberg i Höör med temat "Vem är fattig - vem är rik?".

”Skuldsättning med livet som insats”
Richard Ahlström, f d docent vid Malmö högskola föreläser. Rickard har forskat och djupt engagerat sig i människors utsatthet idag.

Läs inbjudan till temadagen >>

   
 Studiecirkel Kvinnors gudsprat.