You are here

Förmöte till Världens fest 2010

Kvinnoförmöte och Världens fest

Inför Världens fest i Växjö samlades man till ett Kvinnoförmöte, där Charlotta Greiff deltog.

Mötet började på tisdagen med en öppen sammankomst under temat "Konsten att överleva en mur",  där inbjudna kvinnor från Tyskland och Palestina deltog.
Deltagarna fick då höra tankar från båda sidor av Berlinmuren och aktuella berättelser från vardagen i Ramallah.
Avslutningsvis spelade en av kvinnorna, som är utbildad konsertpianist.

Charlotta Greiff kom också under kvinnoförmötet i kontakt med representanter  för Mellanösterns första kristna högskola, Dar-al-Kalima College. Denna skola har utbildning i konst, multimedia, kommunikation och turism. Undervisningen sker nu på Betlehems internationella center. De försöker att bygga upp ett bibliotek på skolan, men de har dåligt med pengar till böcker.
Konstnären och rektorn för detta college, Faten Nastas Mitwasi, hade en installation i Växjö domkyrka under Världens fest. Hon höll även ett föredrag om palestinska konstnärer, både ur ett ett historiskt perspektiv och i nutid.
Kvinnoförmötet var en givande sammankomst som gav hopp om fortsatta kontakter och samarbete.

/Lisbet Beselin