You are here

Ekumenisk kvinnofrukost

Lördagen den 8 maj samlades 25 kvinnor från olika kristna samfund till en ekumenisk kvinnofrukost i Pingstkyrkan i Lund.
Frukostmötet, som anordnades av Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift och Lunds Ekumeniska Kvinnoråd, hade temat Sexuellt våld i krig: förståelse – bön – handling?

Efter en generös frukostbuffé inledde jur.dr Diana Amnéus, själv katolik och verksam i Lunds Ekumeniska Kvinnoråd, med en betraktelse över detta komplexa och svåra ämne. Därefter samtalade vi i mindre grupper om hur vi som kristna kvinnor i ett land, sedan länge förskonat från krig, kan bidra till att minska förekomsten av sexuellt våld mot kvinnor. Vi lämnade mötet stärkta av givande samtal och en känsla av tydlig kvinno­gemenskap.
Diana Amnéus är verksam som forskare vid Raoul Wallenberg-Institutet i Lund, där hon sysslar med freds- och säkerhetsfrågor, kvinnors mänskliga rättigheter och sexuellt våld i krig.

Kvinnor i Svenska kyrkan och Lunds Ekumeniska Kvinnoråd anordnar sedan flera år regelbundet ekumeniska kvinnofrukostar i de olika samfundens lokaler i Lund på temat Andlighet och kvinnor. De deltagande kvinnorna kommer vanligen från Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Pingstkyrkan och Frälsningsarmén.

 
Karin Hedner
ordf Lunds stiftsgrupp