You are here

Årsmöte med avtackning 2011

Årsmöte för KviSk i Lunds stift

Den 12 mars 2011 hade Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift årsmöte på Stiftsgården Åkersberg i Höör.
Ett 25-tal medlemmar var samlade och diskuterade verksamheten med stort intresse.

Det kommande verksamhetsåret innehåller på nytt aktiviteter som har visat sig vara av intresse som frukostmöten, ekumenisk kvinnofrukost, kurs i Mandalamålning med Ulla Bengtsson och ”Själens sång” med Lena Måndotter.

Nytt är meditationsdans vid ett flertal tillfällen med Lis-Mari Sandahl.
Retreaten på Killans Bönegård på Österlen förläggs till slutet av september.
Det blir också en temadag på Stiftsgården Åkersberg i november.

Kritik framfördes mot att mycket var koncentrerat till Lund och önskemål om möten i opretentiös form för samtal om kristendom  var något som flera önskade sig.
Efter årsmötet och en vällagad lunch var det gemensamt program med Syföreningarna i Lunds stift. Mona Balldin höll ett intressant och personligt föredrag om ”Fria broderier”.
Dagen avslutades med mässa i kapellet.

Styrelsen består efter årsmötet av Karin Hedner, omvald ordförande, och ledamöterna Lisbeth Beselin, Åsa Gustavsson, Charlotta Greiff, Johanna Johansson, Mia Lychou och Gunilla Åkesson.
Revisorer är Gerd Sandquist, Ann-Marie Freij och ersättare Ulla Bengtsson.
Till valberedning omvaldes Lisbeth Malmström, sammankallande, och Birgitta Jarring. Birgitta Ericsson Löfgren nyvaldes.

Birgitta Ericsson Löfgren, som avgick som styrelseledamot och Birgitta Rosengren, som lämnade valberedningen, avtackades med varma ord och applåder.
Gunilla Ohlsson, också avgående från styrelsen, var inte närvarande på mötet.

Ordföranden Karin Hedner tackades av Birgitta Ericsson Löfgren och deltagarna för sitt  gedigna arbete under året.

Text och foto: Lisbeth Beselin