You are here

Årsmöte 2010

Årsmötet i KviSk i Lunds stift hölls på Åkersbergs stiftsgård den 13 mars.
Med lite stolthet kan vi notera att vi är den största gruppen inom KviSk i landet!

Till årsmötet kom ett 20-tal medlemmar.

Styrelsen består nu av :
Ordförande Karin Hedner
Birgitta Ericsson Löfgren
Åsa Gustavsson
Charlotta Greiff
Johanna Johansson
Gunilla Ohlsson
Lisbeth Beselin

Valberedningen består av:
Lisbeth Malmström, sammankallande, Birgitta Jarring och Birgitta Rosenberg

Årsmötet i Riks- KviSk  blir i Linköping den 23-25 april 2010

Efter årsmöteshandlingarna åt vi en god lunch och sedan gick vi för att tillsammans med syföreningarna lyssna till "Haropoklang och änglasång", ett mycket själslyftande program med Susanne Enochsson och hennes dotter Lise.

Dagen avslutades med en välbesökt mässa i Frihetens kapell.

Visst har vi en fin stiftsgård och en härlig grupp inom KviSk i Lunds stift!

 
Avgående från styrelsen, Josefina Persson avtackades med en present. 
 
Den nya styrelsen vid brasan på Åkersberg: Johanna Johansson, Lisbeth Beselin,
Birgitta Ericsson Löfgren, Gunilla Ohlsson och Karin Hedner.
Bakom kameran Åsa Gustavsson och förhindrad att närvara var Charlotta Greiff.
 
Lise och Susan Enochsson, "Harpoklang och Änglasång"  
 
Välkommen till våra sammankomster!
Karin Hedner
Lunds stiftsgrupp