You are here

Referat Höstglöd 2015

Luleå stift var väl representerat vid höstens Höstglöd i Stockholm.
Vi var nämligen 9 medlemmar som mötte upp!

Under förmiddagen summerade Kajsa Wejryd vår historia. Så fantastiskt mycket och bra den här organisationen gjort!
Gertrud Åström delgav oss det som hon ser idag. Hon konstaterade bland annat att det alltid är värt att anstränga sig!

Den enkät som stiftsgrupperna och alla medlemmar haft tillfälle att svara på, visade på en stor enighet att fortsätta och att KviSk behövs. Vi pratade i grupper om vår framtid och på eftermiddagen samtalade Amanda Carlshamre, Kyrkans unga, Cristina Grenholm, Kajsa Wejryd och Gertrud Åström om vad de kände och tänkte utifrån förmiddagens redogörelser och samtal. Några meningar som fastnade hos mig: Vi måste veta vart vi ska för att vi ska kunna planera strategi och handling för att nå målet/målen. Fråga alltid -  varför (inte så mycket hur)? Lita på vår kompetens! Var mer kaxig och synlig!

Dagen avslutade med gudstjänst i Adolf Fredriks kyrka och vi sjöng bl.a. psalm 718, Hennes starka vingar bär. Härligt att fira gudstjänst med KviSkare!

Vi i ansvarsgruppen för Luleå stift samlades efteråt och pratade om våra intryck. Vi räknar med att ta med oss frågorna om vår framtid till nästa medlemsmöte. Vi kom på att vi måste skicka med en bild. Ingen hade kommit ihåg att fotografera under den intensiva dagen så det fick bli denna ”selfi”.


Anna-Stina Wikström, Britta Lysholm, Gunilla Bäckström