You are here

Välkommen till Luleå Stiftsgrupp!

Föreningen drivs i form av  ett nätverk av kvinnor i Svenska kyrkan i Luleå stift!

Vad betyder då detta? Först och främst:
Vi bildar ett nät av knappt hundra medlemmar, där alla utgör en maska var, som gör att detta kan hållas samman.
Ingen är viktigare än den andra, och alla har både glädjen och ansvaret att fundera vad detta betyder.
Tänk väldigt lokalt: Vad kan, vill, ska vi som tillhör Kvisk på alla orter i stiftet vara och göra?

Vi  har medlemsmöte en gång per år, vanligtvis i mars månad. Då får alla medlemmar kallelse och oftast har vi, förutom sedvanligt årsmötespunkter, en aktivitet av inspirerande karaktär, t ex bibliodrama, bildskapande eller heliga danser. Plats för årsmötet varierar mellan stiftets städer.

På medlemsmötet väljs personer till en ”Ansvarsgrupp” som har hand om kontakt med medlemmarna, medlemsmötet och ekonomi samt håller kontakt med föreningen på riksnivå. Även representanter till årsmötet på riksnivå utses.

 

Tack till Anna-Stina!

Anna-Stina Wikström har varit ordförande/kontaktperson för Luleå stifts medlemsgrupp. Vid medlemsmötet våren 2016 avgick hon från sitt uppdrag. Hon har varit med och ombildat lule-gruppen till ett nätverk som har gett mera energi till att faktiskt arbeta med aktiviteter.
Vi är så tacksamma över hennes engagemang och att hon fortfarande finns kvar med oss som en mycket kompetent medlem. Vi övriga behöver hennes råd och klokskap.

Den 16 maj 2016 blev hon formellt avtackad med en blomma, som hon kan ha ute på trappan i sommar.

Gunilla Bäckström
nuvarande kontaktperson