You are here

Välkommen till Luleå Stiftsgrupp!

Föreningen drivs i form av  ett nätverk av kvinnor i
Svenska kyrkan i Luleå stift.

Vad betyder då detta? Först och främst:
Vi bildar ett nät av knappt hundra medlemmar, där alla utgör en maska var, som gör att detta kan hållas samman.
Ingen är viktigare än den andra, och alla har både glädjen och ansvaret att fundera vad detta betyder.
Tänk väldigt lokalt: Vad kan, vill, ska vi som tillhör Kvisk på alla orter i stiftet vara och göra?

Vi  har medlemsmöte en gång per år, vanligtvis i mars månad. Då får alla medlemmar kallelse och oftast har vi, förutom sedvanligt årsmötespunkter, en aktivitet av inspirerande karaktär, t ex bibliodrama, bildskapande eller heliga danser. Plats för årsmötet varierar mellan stiftets städer.

På medlemsmötet väljs personer till en "Ansvarsgrupp" som har hand om kontakt med medlemmarna, medlemsmötet och ekonomi samt håller kontakt med föreningen på riksnivå. Även representanter till årsmötet på riksnivå utses.

Gunilla Bäckström
nuvarande kontaktperson

 
 

Aktuellt 2018

Läs om årsmötet den 3-4 mars >>
 
 

Aktuellt 2017 11 05

Hösten 2017 är vi ca 70 st medlemmar i Kvinnor i Svenska kyrkan i Luleå stift.
Stiftet är geografiskt mycket omfattande och vi bor utspridda lite här och var.  En bra idé är att samla några kvinnor där du själv bor och fundera tillsammans …. För 2017 och 2018 är det gemensamma aktivitetstemat för hela riksföreningen Hållbar utveckling i Jesu efterföljd. Vad tycker du som läser detta? Hur kan vi tänka omkring Hållbar utveckling?  Vilket uppdrag har vi som kvinnor och som medlemmar av den världsvida kyrkan.

Temat för Globala veckan som infaller under v  47 är "Hållbar värld för alla".  Ett tillfälle att delta i gemensamma aktiviteter för mänskligheten och Moder Jords välbefinnande.

 
 

Fredsvandringar

Kyrkornas världsråds fredsmanifest från Busan 2013  ligger till grund för Fredsagenda 2014 (www.fredsagena2014.se) som Sveriges kristna råd och de svenska medlemskyrkorna bildat för att kunna agera på gemensam grund och verka för fred genom alternativ till militär upprustning i Östersjöområdet.

Kvinnor i Svenska kyrkan boendes i Skellefteå har tagit fasta på fredsmanifestets uppmaning och arrangerar regelbundet Fredsvandringar mellan kyrkorna i Skellefteå och dess omgivningar. Du kan följa oss på FB under "Fredsvandringar i Skellefteå pastorat". Där informeras inför varje vandring.

En fredskultur förutsätter hoppet som bärande grund. En löpeld (Helig Ande) sveper genom världen den ropar "våga tro att FRED är möjlig BÅDE på jorden och i himlen, tänk FRID och handla i FRED" !

Om du vill ordna Fredsvandring i närheten av din egen kyrka och vill samråda för upplägg så hör gärna av dig till någon av

gunilla@friskvardochbildterapi.se

maria_forsmarker@hotmail.com

ingrid.olofsson@hotmail.se