You are here

Linköping kalender

 
   
KULTUR SKAPAR HOPP I BETLEHEM

Föredrag av INGER JONASSON

Söndag 7 oktober kl 15 i S:t Larskyrkan
Servering, Fri entré, Kollekt till kvinnliga stipendiater vid Dar el Kalima-centret i
Betlehem
VÄLKOMNA!

LINKVISK – KVINNOR I SVENSKA KYRKAN I LINKÖPINGS STIFT
IM - INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP S:T LARS FÖRSAMLING

   
  Affisch som pdf >>
   
   
Systuga hemma hos Sally
Start mån den 10 september kl 14.00.

Tag med något som behöver sys om, lagas, ändras
Detta är Recycling i sin Prydno! Jag hjälper till med det mesta.
Vi avslutar med en stunds andlig musik.

Vi träffas måndagar kl 14 varannan vecka, ojämna veckor.
Adress Hedborns gata 16, Linköping

   

Helig Dans
Tisdagar kl 17.00 ojämna veckor
Tomaskyrkan

4, 18 sept,
2, 16, 30 okt
13, 27 nov
11 dec

Dansledare: Annette Sperling Wahlström 070-355 54 19
Pia Arvidsson 0707- 54 12 77

Läs mer om danserna >>

   
Fripratarna

Fripratarna startar onsdag den 12 september kl 14.00

Kerstin Bergman Gripgatan 17 vid 14-tiden onsdagar, ojämna veckor,
medförande valfritt tilltugg till teet.

För att få någon hum om vad vi fripratar om så skickas senaste minnesanteckningarna ut.
Dessa distribueras till alla – gruppmejlet omfattar ett 30-tal adresser nu – så känner man
sig med även om man inte hunnit delta en gång.

Välkommen!
Kerstin Bergman
0709 343 099