You are here

Linköping kalender

   
     
  MARIA MAGDALENA ÄLSKAD OCH FÖRTALAD

Monica Sjögren Nordgren talar om sin nyligen utgivna bok om kvinnan vid Jesu sida.

Söndag 24 nov 2019 i S:t Larskyrkan
Kl 15
Kaffe med hembakt serveras.

Anmälan ej nödvändig.

Affisch >>

     
Fripratarna

Fripratarna startar 13 februari kl 14.00

Kerstin Bergman Gripgatan 17 vid 14-tiden onsdagar, ojämna veckor, medförande valfritt tilltugg till teet.

För att få någon hum om vad vi fripratar om så skickas senaste minnesanteckningarna ut.
Dessa distribueras till alla – gruppmejlet omfattar ett 30-tal adresser nu – så känner man
sig med även om man inte hunnit delta en gång.

Välkommen!
Kerstin Bergman
0709 343 099

 
     
     
     

Dans och rörelse i livets skiftningar.
Vi dansar i Tomaskyrkan T1
Tisdagar jämna veckor kl.17.00-18.30

20 aug, 3 sep, 17 sep, 1 okt, 15 okt, 29 okt, 12 nov, 26 nov, 10 dec

Dansledare: Annette Sperling Wahlström 070-355 54 19
Pia Arvidsson 0707- 54 12 77

     
  Inbjudan (pdf) >>