You are here

Linköping kalender

 
   
Systuga hemma hos Sally
Start mån den 2 oktober.

Tag med något som behöver sys om, lagas, ändras
Detta är Recycling i sin Prydno! Jag hjälper till med det mesta.
Vi avslutar med en stunds andlig musik.

Vi träffas måndagar kl 14 varannan vecka, jämna veckor.
Adress Hedborns gata 16, Linköping

   
Helig Dans
Tisdagar kl 17.00 jämna veckor
Tomaskyrkan

Läs mer om danserna >>

   
Fripratarna

Start 19 september 2017
hos Kerstin Bergman Gripgatan 17 vid 14-tiden onsdagar, jämna veckor, medförande valfritt tilltugg till teet.

För att få någon hum om vad vi fripratar om så skickas senaste minnesanteckningarna ut.
Dessa distribueras till alla – gruppmejlet omfattar ett 30-tal adresser nu – så känner man
sig med även om man inte hunnit delta en gång.

Välkommen!
Kerstin Bergman
0709 343 099