You are here

Linköping kalender

 
   
Firande av Internationella Kvinnodagen
Medlemsmöte
  Minnesanteckningar från årsmötet >>
   
Övning"Din ljusa skugga"
Tisdag den 13 mars övas "Din ljusa skugga"  kl 17 i Sankta Maria kyrka, Johannelunds församling.
   
"Symbolernas dag"
Lördagen den 17 mars med början kl 11 i S:t Lars kyrkan hålls "Symbolernas dag"
med målning, dans mm.
   
Frukostmöte
Lördagen den 28 april har LinKviSk frukostmöte kl 9.30 i Ansgarskyrkan
  Samma dag mässa "Din ljusa skugga"
Lördagen den 28 april kl 12 - 14  är det mässa "Din ljusa skugga" i Maria kyrka,
Johannelunds församling. 
   
Systuga hemma hos Sally
Start mån den 2 oktober.

Tag med något som behöver sys om, lagas, ändras
Detta är Recycling i sin Prydno! Jag hjälper till med det mesta.
Vi avslutar med en stunds andlig musik.

Vi träffas måndagar kl 14 varannan vecka, jämna veckor.
Adress Hedborns gata 16, Linköping

   

Helig Dans
Tisdagar kl 17.00 jämna veckor
Tomaskyrkan

21 aug, 4 sep, 18 sep, 2 okt, 16 okt,
30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec

Dansledare: Annette Sperling Wahlström 070-355 54 19
Pia Arvidsson 0707- 54 12 77

Läs mer om danserna >>

   
Fripratarna

Uppehåll just nu.
I normala fall hos Kerstin Bergman Gripgatan 17 vid 14-tiden onsdagar, jämna veckor, medförande valfritt tilltugg till teet.

För att få någon hum om vad vi fripratar om så skickas senaste minnesanteckningarna ut.
Dessa distribueras till alla – gruppmejlet omfattar ett 30-tal adresser nu – så känner man
sig med även om man inte hunnit delta en gång.

Välkommen!
Kerstin Bergman
0709 343 099