You are here

Linköping kalender

   
     
Fripratarna

Fripratarna startar 15 januari kl 14.00

Kerstin Bergman Gripgatan 17 vid 14-tiden onsdagar, ojämna veckor, medförande valfritt tilltugg till teet.

För att få någon hum om vad vi fripratar om så skickas senaste minnesanteckningarna ut.
Dessa distribueras till alla – gruppmejlet omfattar ett 30-tal adresser nu – så känner man
sig med även om man inte hunnit delta en gång.

Välkommen!
Kerstin Bergman
0709 343 099

 
     
     
     

Dans och rörelse i livets skiftningar.
Vi dansar i S:t Larskyrkan
Tisdagar jämna veckor kl.17.00-18.30

Dansledare:
Annette Sperling Wahlström 070-355 54 19
Pia Arvidsson 0707- 54 12 77
Camilla Ruth 073-447 85 00

     
Systuga varannan vecka.