You are here

Välkommen till Linkvisk!

Har du en idé?

För att nätverket i Linköping ska fungera som det är tänkt behöver flera medlemmar på olika håll i stiftet engagera sig.
Vi behöver också samverka med flera organisationer.
Hör av dig till stehager@gmail.com med dina uppslag.
Ge gärna tips på sådant som händer i din församling eller på din ort där KviSk kan medverka!

Välkommen!
Sally Stehager

Kontaktperson för norra distriktet, dvs Linköping

Berit Horned
Kontaktperson för södra distriktet av Linköpings Stift, Kinda kommun

 

Hilda Lind: Kvinnors historia i kyrkan

 

Vid ett möte med Biskop Martin Modeus överlämnades Hilda Linds bok "Kvinnors historia i kyrkan".
Vi var en grupp kvinnor i stiftsgruppen som samlades och vi hade en trevlig och givande stund tillsammans med biskopen.


Berit Horned lämnar boken till biskop Martin Modeus.


Lunch

Personer stående från vänster är: Lillemor Eriksson, Bulle Davidsson, Sally Stehager,
Martin Modeus, Kerstin Bergman, Berit Horned, Chrestina Påhlsson, Agneta Eriksson