You are here

Välkommen till Linkvisk!

Har du en idé?

För att nätverket i Linköping ska fungera som det är tänkt behöver flera medlemmar på olika håll i stiftet engagera sig.
Vi behöver också samverka med flera organisationer.
Hör av dig till stehager@gmail.com med dina uppslag.
Ge gärna tips på sådant som händer i din församling eller på din ort där KviSk kan medverka!

Välkommen!
Sally Stehager

Kontaktperson för norra distriktet, dvs Linköping

Berit Horned
Kontaktperson för södra distriktet av Linköpings Stift, Kinda kommun

 

VÄLKOMMEN TILL S:t Larskyrkan den 7 oktober!