You are here

Härnösand kalender

 
   

Årsmöte i Östersund

Lördagen den 4 april

Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan i Härnösands stift årsmöte i Östersund!

 
   
 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Styrelsens ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse för 2019
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning för 2019
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av tre styrelseledamöter.
10. Val av revisor
11. Val av valberedning
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2020-2021
13. Inkomna motioner
14. Tid och plats för nästa årsmöte
15. Årsmötet avslutas

Aktuella handlingar delas ut vid årsmötet.

   

Pilgrimsvandring

Välkommen att följa med på en Pilgrimsvandring längs St Olavsleden med start från
St Olavskällan i Borgsjö med vandring mot länsgränsen, cirka 2,5 mil under två dagar.
Maxat antal vandrare.

Anmälan senast den 31 juli till Margareta Wänglund via mail (margaretanatur@gmail.com).
Uppge kontaktuppgifter och om du har någon matallergi.
Anmälan är bindande men vid sjukdom eller misstanke om sjukdom så gäller andra regler.
Läs mer om vandringsleden >>

   
Inspirationshelg tillsammans med Åsa Rockberg
Vårsta Center för diakonalt arbete. 

Den 26-27 september.

Åsa utbildar ledare inom Svenska kyrkan i att leda gudstjänst och framföra sin förkunnelse
kroppsmedvetet, lyssnande och levande.

Läs gärna om henne på www.earthheart.se.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Incheckning från klockan 11.30.

Lördag den 26 september
Programmet startar med lunch klockan 12.00.

Vi dansar hela eftermiddagen, med paus för fika.
Äter en god middag tillsammans och dansar sedan vidare.
Kvällen avslutas med en kvällsmeditation i Växthuset.

Söndag den 27 september
Efter frukost fortsätter vi dansa och avslutar sedan ute i trädgården.
Efter lunchen skiljs vi åt.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Anmälan görs senast den 4 september till
Ewy Hägglund via mail: ewy.hagglund@gmail.com
Avgift 1 500 kr för medlemmar
1 600 kr för icke-medlemmar
Avgiften inkluderar kurs, mat och boende i enkelrum.
Betalning görs på plats, gärna via swisch.
Glöm inte att anmäla kontaktuppgifter och om du önskar särskild kost.
Max antal: 15 st.

Inspirationshelgen är ett samarrangemang med Sensus.
Vi hoppas att denna helg kan genomföras och vi planerar den så att alla ska kunna känna sig trygga,
men beroende på myndigheternas rekommendationer så kan helgen ställas in med kort varsel.

Varmt välkomna!
Vid frågor: Catharina Larsson,
catharina.larsson@svenskakyrkan.se