You are here

Härnösand kalender

 
   
 

Skönlitteratur med kristna förtecken

   
Vill du läsa böcker och samtala om det du läst?

Under hela våren träffas vi i Marielundskyrkan en onsdag i månaden med början den 23 januari 2019.
Vi möts klockan 17.00 för soppa och fika och fortsätter sedan med Boksamtal mellan 18.00-19.30.

För mer information ring Berit Larsson 070-230 95 57, e-post: ulla.berit.larsson@gmail.com
eller Ingrid Sivsdotter 070-375 62 79.

Detta är ett samarrangemang mellan Kvinnor i Svenska kyrkan och Östersunds församling.

   

Kallelse till Årsmöte

Välkommen till årsmöte med Kvinnor i Svenska kyrkan i Härnösands stift
lördagen den 16 mars 2019 kl. 11.00 i Selångers Pilgrimscenter i Sundsvall.

Kaffe och smörgås serveras före mötet från klockan 10.30.
Årsmötet börjar klockan 11.00.
Lunch mellan 12.30 -13.30.

Efter lunch föreläser diakonen och chefen för centret, Helene Westerlind, om St. Olavsleden och Selångers Pilgrimscenter.

 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Styrelsens ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse för 2018
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning för 2018
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av tre styrelseledamöter valda på två år, övriga tre ledamöter kvarstår.
10. Val av revisor 11. Val av valberedning
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2019-2020
13. Inkomna motioner
14. Tid och plats för nästa årsmöte
15. Årsmötet avslutas

Aktuella handlingar delas ut vid årsmötet.

   
  Vänligen meddela om du kommer till årsmötet senast den 1 mars till priscilda.helenius@comhem.se
Meddela samtidigt önskan om särskild kost.
Om du kommer norrifrån: Kör av E4, höger vid Birsta City och kör Timmervägen fram till rondell Bergsåker, håll första höger i
rondellen och kör rakt igenom nästa rondell in på väg 86. Passera en blomsterhandel och sväng vänster mot Selångers kyrka.

Selångers Pilgrimscenter, Kungsnäs 158, 855 91 Sundsvall tel. 060-55 28 15.

   

Våreld med årsmöte i Östersund 2019

Härnösands stiftsgrupp har tackat ja till att anordna Våreld med årsmöte den 5-7 april 2019 i Östersund.
Kontaktperson inför planeringen är:
Berit Larsson, mobil 070-230 95 57.
E-post: ulla.berit.larsson@gmail.com

   

Inspirationshelg på Vårsta 

Karin Härjegård gästar oss. Hon är författare och präst och har bl a skrivit två böcker, där hon levandegör bibliska personer och berättelser.

Alla är välkomna, ingen förkunskap i Bibel eller skrivande behövs.

Läs mer i Kalkbladet >>