You are here

Välkommen till Härnösands stiftsgrupp!

 
Kalkbladet juni 2019

I nya Kalkbladet kan Du läsa om

Avsnitt ur predikan 5 maj 1
Dansretreat i Marielundskyrkan 15/6 2
Stiftsavd. årsmöte och medlemsmöte 3
Presentation av styrelsens damer 4
Inspirationshelg i september 5
Här når du KviSk styrelse i stiftet 6
Våreld – konferens med årsmöte 7
Våreld – med många spännande möten 8
Verksamhetsberättelse 2018 11
Verksamhetsplan 2019 13
Hur arbetar en asylkommitté 15

Kalkbladet juni 2019 som pdf >>

Jag har alltid haft svårt att tänka på mig själv som ett får, men 
en ko kan jag vara. 
Så jag har skrivit om psalm 23, där vallflickan är min herde.

Gud är min vallflicka,
ingenting skall fattas mig.
Hon för mig till vallens gröna ängar,
hon låter mig vila vid friska bäckar.
Tillsammans med henne får jag ny kraft
och hon leder mig på bästa vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i de mörkaste stunder
behöver jag vara rädd,
hon finns i min närhet,
när hon kallar på mig blir jag trygg.
När jag trasslar in mig
när jag är vilsen och på väg bort
hjälper hon mig att komma loss
sjunger de vackraste sånger.
För henne är jag viktig och värdefull.
Hon tar hand om det jag har att ge
arbetat i hennes händer blir det till glädje för många
det söta, salta och feta
smakar och doftar underbart.
Hon får ta stöd och gråta mot min nacke.
Liksom jag får vila mitt huvud mot henne
för vi vet att livet kan göra ont
hur lätt allting kan förändras.
Jag tänker stå vid hennes sida.
Hennes godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
för vallflickans vall skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Catharina Larsson

 

 
 

Stiftsavdelningens årsmöte och medlemsmöte

Årsmötet den 16 mars 2019
Denna lördag samlades vi för årsmöte i Selångers Pilgrimscenter i Sundsvall. Mötet genomfördes enligt den kallelse och dagordning som skickats ut till alla medlemmar, via Kalkbladet.
Antalet medlemmar årsskiftet 2018/2019 var 47 st. Vi var 58 medlemmar vid årsskiftet 2017/2018. Alltså har vi minskat med 11 medlemmar. Påminnelser om obetalda avgifter har skickats ut tre gånger under året, senast i december 2018. Vi fick en ny medlem 2018.
Vi fick en obesvarad frågeställning om hur vi skulle hantera frågan om ansvarsfrihet för styrelsen eftersom endast styrelsemedlemmar hade anslutit till årsmötet. Revisor Birgitta Krantz Nilsson tillstyrkte i revisionsberättelsen att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Detta lades till handlingarna och vi löste beslutet om ansvarsfrihet genom att skjuta upp frågan och bjuda in till ett med-lemsmöte den 5 maj i samband med
Våreld i Östersund den 3-5 maj.
Under verksamhetsåret 2018 har föreningen genomfört olika aktiviteter. Vi har anordnat Inspirationshelg, sammanställt tre Kalkblad, haft bokcirklar och anordnat danstillfällen, ansökt och fått medel från stiftet. Kassören Mery Sauni redovisade föreningens ekonomiska ställning. Totala intäkterna för 2018 var 73 650 kr och utgifterna var 60 475 kr.

Medlemsmötet den 5 maj 2019
Mötet samlade tio medlemmar i Marielundskyrkan i Östersund.
Catharina Larsson öppnade medlemsmötet och förklarade bakgrunden. Syftet var att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen från årsmötet den 16 mars, som endast samlade styrelsen. Vi konstaterade att vi måste genomföra ett nytt årsmöte för beslut om ansvarsfrihet och beslutade att genomföra årsmötesbeslutet om ansvarsfrihet per capsulam, genom brev och mail till medlemmarna.
Vi diskuterade föreningens verksamhet och aktiviteter. En idé som vi kom fram till är att genomföra medlemsmöten på lokal nivå för att bygga verksamheten med medlemmarnas önskemål som grund.
Det är viktigt att vi får fler medlemmar i föreningen.

Marianne Staaf Gälldin

 
 

Inspirationshelg på Vårsta 7-8 september 

Vilka var Bibelns kvinnor?
I år har vi Inspirationshelg tillsammans med Karin Härjegård, författare och präst. Bland annat har hon skrivit två böcker där hon levandegör bibliska personer och berättelser.
Vi är mycket glada att Karin kommer och vill ha denna helg tillsammans med oss. Vi kommer att lära känna flera kvinnor i Bibeln och sedan får vi med Karins hjälp fundera vidare på allt det som inte står berättat om dem och vad de skulle ha för liv om de levde idag.
Karin kommer att leda oss genom våra samtal och skrivuppgifter.
Alla är välkomna, ingen förkunskap i Bibel eller skrivande behövs.

Lördag den 7 september
Vi startar med lunch klockan 12.00. Därefter, klockan 13.00 börjar programmet med Karin.
Vem var hon då?
Presentation utifrån frågan: Varför du heter det du heter och om du vet vad ditt namn betyder?
Karin introducerar och berättar om några bibliska kvinnor.
Sedan får vi dyka in de kvinnliga berättelserna och fylla på med det bibeln inte berättar så att de blir levande för oss.
Skrivuppgift: "Nu vill jag berätta om min vän N", då vi skriver om en biblisk kvinna som vår vän.
Middag
Kvällen tillbringar vi tillsammans. Ta med en berättelse eller dikt som du tycker om, som betytt något speciellt eller som du skrivit själv så får vi med oss fler goda berättelser och ord.
Under kvällen serveras en ostbricka.
Dagen avslutas i växthuset med en meditation av Catharina Larsson.

 
Söndag den 8 september
Frukost
Vem är hon nu?
Vi funderar på om vi kan känna igen oss i de bibliska kvinnorna och vilka likheter som finns, samt vad vi kan lära oss av dem.
Skrivuppgift: "Hur skulle hennes liv se ut idag, vem skulle hon vara?"
Avslutning i trädgården.

Lunch 12.30 - Avfärd
Anmälan senast den 25 augusti till Ewy Hägglund, epost: ewy.hagglund@gmail.com, tel. 073-050 06 07
Avgift 1 200 kr för medlemmar
1 300 kr för ickemedlemmar.
Avgiften inkluderar kurs, mat och boende i enkelrum.
Glöm inte att anmäla kontaktuppgifter och om du önskar särskild kost.
Inspirationshelgen är ett samarrangemang med Sensus.

Läs mer i Kalkbladet juni 2019 (pdf) >>