You are here

Välkommen till Härnösands stiftsgrupp!

 
Kalkbladet advent 2017

I nya Kalkbladet kan Du läsa om

Att kunna se nyanserna 1
Inspirationshelg på Vårsta 3
Det fina med att sjunga i kör 6
Flitig skribent och präst 7
Årsmötet 2018 8
Livets danser – dansledarutbildning 9
Jerusalemkorset – ristat i sten 10
Fruntimmersdagar i Arådalen 11
Här når du KviSk i Härnösands stift 11

Kalkbladet juni 2017 som pdf >>

 

Inspirationshelgen 2017 på Vårsta
Helande rörelser

Den 9-10 september 2017 samlades vi igen, på Vårsta i Härnösand, för årets Inspirationshelg. Vi var 13 kvinnor som deltog för att dansa Helande rörelser, under ledning av prästen och dansledaren AnneLi Amilon.

Varje människa är en berättelse. Ordet räcker inte för att beskriva den hela människan så det behövs fler språk, som konst och dans.
Kroppens bön och kroppens rörelser i dans är helande.

"Det finns ord inom dig.
Ord som rymmer din längtan, dina drömmar.
Som bär kunskaper, visdomar och insikter.
Ord som går bortom orden.
Som det talade språket inte kan uttrycka.
Som inte går att formulera i meningar.
Men kroppen kan berätta om dem.
En hemlighet djupt förborgad i dig.
Du är rörelse och dans."

AnneLi Amilon

 
Inspirationshelgen fångad i några bilder. Foto: Marianne Staaf Gälldin
     
Läs mer i Kalkbladet >>  

Det fina med att sjunga i kör

I en församling kan man prova på olika aktiviteter. Jag bestämde mig för att testa att sjunga i Sollefteå kyrkokör. Först provade jag sopranstämman något år för att sedan övergå till altstämman, där jag egentligen hör hemma. Det är nu drygt fem år sedan och jag ångrar
inte en sekund det valet.
Vi har blivit många i kören, övervägande kvinnor. Vi har en fantastisk, entusiasmerande och kunnig organist och körledare som dessutom har massor med humor. Vi sjunger övervägande sånger som jag tycker är vackra och nästan uteslutande sakrala stycken.
Vår körledare Mika Lidén brukar säga om vissa stycken vi sjunger att det här måste vi göra något fint av och ger oss instruktioner utifrån hur han vill att sången ska framföras. Det kan röra sig om att en eller flera konsonanter ska höras tydligt i versen, och att då få klämma i med ex vis ett t känns som ett kommando. Att sjunga legato, dvs inga pauser
mellan tonerna, kan också höja nivån på en sång. Sådant man inte tänker på kan ha betydelse.
Marianne Wasend

   
    Läs mer i Kalkbladet >>
     

Jerusalemkorset – ristat i sten

Bilden heter "Stenkors" och är fotograferad och tryckt som ett vykort.
Originalet är gjort med en speciell teknik, en så kallad collografi och
collage med bladguld.
Det är även sömnad med lintråd som fäster den mot en kartong.
Inspirationen kommer från nya testamentet, det som vi kallar Missionsbefallningen,
då Jesus säger åt sina lärjungar att de ska – gå ut till
världens alla folk och berätta och lära dem om allt som Jesus sagt. Man ser på bilden ett stort kors inskrivet i en kvadrat med de små korsen i varje hörn i kvadraten.
Jag tänker mig Kristuskorset i mitten med den lilla runda pricken i guld,
symbolen för det allra heligaste som den sammanhållande kraften i universum.
De fyra småkorsen är symboler för lärjungarna och deras roll i historien.
Den här korsformationen kallas också "Jerusalemkorset".
Att framställa bilden som ristad i sten menar jag att detta är inte förgängligt
utan är intill tidens ände.
Gunnel Oldenmark

 
 
     
Läs mer i Kalkbladet >>