You are here

Välkommen till Härnösands stiftsgrupp!

 

Kalkbladet februari 2019

I nya Kalkbladet kan Du läsa om

Med det nya året i famnen 1-2
Här når du KviSk i Härnösands stift 2
Kallelse till årsmöte 3-4
Skönlitteratur med kristna förtecken 4
Från ladugård till pilgrimscenter 5
Jungfru Marie bebådelsedag 6
Bakom kulisserna inför Våreld 7
Arbetet inför årets Inspirationshelg 8
Syföreningarna lever fortfarande 9
  Ett vaknat intresse 9
  Barndomsminnen dyker upp 10

Kalkbladet februari 2019 som pdf >>

Sammanställning och layout: Margareta Hector

 

Med det nya året i famnen

 
   

Jag ställer mig på balkongen och huttrar i kylan medan jag känner solstrålarna mot ansiktet.
Solen går ovanför skogsranden och solstrålarna når ända till min balkong under några minuter och det är
ren lycka.
Det är en nyhet som slår ut allt annat jag hör och ser den dagen för det är tecknet på att
våren och värmen är på väg och ljuset kommer åter.
Om några månader kommer solen att lysa hela eftermiddagen på min balkong och bara vetskapen om det gör vardagen lite lättare.
 

Teckenletare efter ljuset

Någon vecka senare står jag utomhus vid lunchtid och väntar i kylan medan solen lyser på mig och då känner jag att den bleka januarisolen värmer lite.
Den värmen sprider sig i kroppen och jag lyfter ansiktet mot solen för att fånga upp all den värme den kan ge.

I januari är jag teckenletare efter ljuset. Adventsstjärnor och ljusstakar har lyst upp under decembermörkret, men nu vill jag ha riktigt ljus från solen själv.
Jag letar och ser alla tecken jag kan på att vårvintern är på väg och att värmen kommer åter.

 

   
Nytt år med nya drömmar
Jag tänker att jag står med Maria med det nya året i famnen. Festen är slut, besökarna har åkt hem och stjärnan har slocknat. Maria har lämnat stallet med sin familj och nu väntar en osäker framtid för dem.

Nu är det vardag igen och det nya året ligger som ett ömtåligt barn i min famn. Jag har så många drömmar, önskningar och förhoppningar om vad året kommer att ge och fast jag redan vet att allt inte kommer att infrias, så hoppas jag och letar tecken på att allt kommer att gå bra och att sorgen inte kommer att gripa tag i det så obarmhärtigt hårt.

Så jag är teckenletare bland skapelsens under och bland människor där mirakel i vardagen sker hela tiden när ansikte möter ansikte, leende möter leende och värmen sprids i hela kroppen.
Jag ställer mig i den låga januarisolen som värmer svagt och tänker på alla värmande människor,
som finns i mitt liv så det nya året kommer att kunna blomma, friskt och vackert.

Gud, var med oss under det nya året och välsigna de dagar som kommer.
Amen

Catharina Larsson.

 
 
   

Kallelse till årsmöte

 
   

Välkommen till årsmöte med Kvinnor i Svenska kyrkan i Härnösands stift
lördagen den 16 mars 2019 kl. 11.00 i Selångers Pilgrimscenter i Sundsvall.

Kaffe och smörgås serveras före mötet från klockan 10.30.
Årsmötet börjar klockan 11.00. Lunch mellan 12.30 -13.30.
Efter lunch föreläser diakonen och chefen för centret, Helene Westerlind, om St. Olavsleden och Selångers Pilgrimscenter.

Dagordning
  1. Årsmötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  5. Styrelsens ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse för 2018
  6. Revisorernas berättelse
  7. Fastställande av resultat och balansräkning för 2018
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Val av tre styrelseledamöter valda på två år, övriga tre ledamöter kvarstår.
10. Val av revisor
11. Val av valberedning
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2019-2020
13. Inkomna motioner
14. Tid och plats för nästa årsmöte
15. Årsmötet avslutas

Aktuella handlingar delas ut vid årsmötet.

Vänligen meddela om du kommer till årsmötet senast den 1 mars till priscilda.helenius@comhem.se
Meddela samtidigt önskan om särskild kost.
Om du kommer norrifrån: Kör av E4, höger vid Birsta City och kör Timmervägen fram till rondell Bergsåker, håll första höger i
rondellen och kör rakt igenom nästa rondell in på väg 86. Passera en blomsterhandel och sväng vänster mot Selångers kyrka.
Selångers Pilgrimscenter, Kungsnäs 158, 855 91 Sundsvall tel. 060-55 28 15.


Selångers Pilgrimscenter

   

Från ladugård till pilgrimscenter

 

Den gamla ladugården i Selånger anno 1907, har med varsam hand förvandlats till ett Pilgrimscenter för människor på vandring,
turister eller för konferenser. Selångers Pilgrimscenter invigdes den 17 juni 2018.
En del besökare minns Pilgrimscentret från tiden när det var ladugård och andra kommer dit för första gången. Men nästan alla uttrycker samma känsla – så fint det blev!
De som jobbar här är glada och stolta över det vackra Pilgrimscentret, som fortsätter att utvecklas och växa. Under sommaren 2018 har man tagit emot många intresserade grupper. Bland annat en bussresa med amerikanska turister från ett kryssningsfartyg i Sundsvall.
Många församlingar i Svenska kyrkan förlägger också sina personalresor/ dagresor hit. Konferenslokalen är utrustad med modernaste teknik.

Någon att tala med
Pilgrimer från många olika länder har regelbundet besökt Pilgrimscentret, fått svar på sina frågor
och vilat en stund.
Det betyder mycket för dem att det nu finns en tydlig start på S:t Olavsleden.
På Pilgrimscentret går du aldrig ensam, här finns någon att byta några ord med och låta dig inspireras av prilgrimens ledord som är frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.

Selånger Pilgrimscenter är öppet
månd.-fred. 09.00-17.00
lörd. 11.00-17.00
sönd. 12.00-17.00

   
   

Läs mera i Kalkbladet februari 2019 >>