You are here

Välkommen till Härnösands stiftsgrupp!

 
Kalkbladet juni 2017

I nya Kalkbladet kan Du läsa om

Jag vill tro mig om att tro 1
Toppnoteringar från Vårglöd 2
Dags för årets Inspirationshelg 5
Att pilgrimsvandra 6
Rum för stillhet 7
Ett snart 100-årigt förbund 9
Stårschdagar i snökrönta fjäll 10
Protokoll från årsmötet 11
Att växa upp i ett kloster 12
Verksamhetsplan 2017 13
Här når du KviSk styrelse i stiftet 15

Kalkbladet juni 2017 som pdf >>

 

Dags för årets Inspirationshelg

Välkommen till årets Inspirationshelg på Vårsta den 9-10 september. Årets tema är Helande rörelse – en rörelse i dans och leds av AnneLi Amilon.

Helande rörelse tar sin utgångspunkt i människans egen livsrörelse, en rörelse i dans som innehåller alla toner, växlingar och rytmer. Den ger oss tillgång till vår inre dans och våra inre toner, det som är äkta och innerligt – vår längtan och lust. Med hjälp av berättelse, myter och ritens transformerande kraft leder AnneLi med innerlig närvaro och på ett positivt, lekfullt och tillåtande sätt, människor mot inre läkning och helande på deras unika livsväg.

 
Kroppens egen visdom
Helgen kommer att innehålla avspänning, kroppsmedvetenhet, meditativ dans i cirkel, tid för reflektion och utomhusvistelse. I ett teoripass kommer du att få veta mer om "helande rörelse – i dans" och du kommer att guidas
genom kroppens egen visdom som ger dig en möjlighet att öppna upp för din innerlighet,
äkthet och närvaro.
  Anneli
     
Läs mer i Kalkbladet >>  

Rum för stillhet

Det var 1994 som idé- och handelsmässan Kvinnor Kan genomfördes i Östersund. HSKK, Härnösands stifts kyrkliga kvinnoförbund (KviSk föregångare) skulle finnas på plats och ville erbjuda kyrkans närvaro
som en oas för stillhet och eftertanke mitt i bruset av försäljning och information.
Idén om ett RUM FÖR STILLHET föddes. Tre jämtländska textilutövare skapade varsin tolkning ur kvinnoperspektiv av treenighetens delar.

     
Stilla rum

 

De tre delarna ställs i cirkel med hjälp av skärmarna "Öppna famnen" gjorda av Tage Lundqvist.
I centrum MODER JORD, en källa med porlande vatten, en skål med ljus och växter eller ett naturarrangemang utifrån lokala förutsättningar och årstider.
 
Läs mer i Kalkbladet >>
 
 

Ett snart 100-årigt förbund

Svenska kyrkans Lekmannaförbund bildades den 22 oktober 1918 med huvudnamnet Kyrkobröderna under mottot "Vi män höra ock Guds rike till!" Manlighetsideal fanns inom kyrkobröderna.
Lekmannaförbundet är en självständig frivilligorganisation inom Svenska kyrkan som arbetar på församligsnivå, stiftsnivå och riksnivå. På församlingsnivå är förbundet indelat i kårer som är knutna till en eller
flera församlingar. Samtliga kårer är sedan knutna till en stiftsstyrelse.

 
 
     

I anslutning till årsmötet berättade Priscilda Helenius om hur det var att växa upp i ett kloster på Sri Lanka.

Priscilda föddes 1951 och kom när hon var tre månader, med hjälp av en granne, till ett nunnekloster då föräldrarna inte kunde ta hand om henne. Det fanns 40 barn på barnhemmet och nunnorna som fanns där var mycket stränga. Uppfostran byggde på att barnen som växte upp där också skulle bli nunnor.

 
     
Läs mer i Kalkbladet >>