You are here

Välkommen till Härnösands stiftsgrupp!

 
Kalkbladet juni 2020

I nya Kalkbladet kan Du läsa om

Försommarbetraktelse 1
Årsmöte per telefon 2
Årsmötesprotokoll 3
Stiftsavdelningens styrelse 4
Inspirationshelg på Vårsta 5
Här når du KviSk styrelse i stiftet 6
Vördnad 7
KviSK Nätverk för Jämställdhet 9
Pilgrimsvandring efter St Olavsleden 10
Hålla humöret uppe i Coronatider? 12
Jesus kvinnliga lärjungar 13

Kalkbladet juni 2020 som pdf >>


Försommarbetraktelse

 
 

Jag sitter på min favoritplats på Käringberget som ligger bakom Själevads kyrka med utsikt över Moälven. Jag tittar ut över landskapet som blir allt mer sommargrönt och det är skönt att sitta ute i värmen. Efter en konstig vårvinter så är det skönt att naturen bara gör som vanligt, löven kommer tillbaka, fåglarna sjunger och solen värmer. Sommaren är på väg trots allt, även i år. Guds skapelse gör som den ska.

Längtan efter våren
Under våren har jag broderat mer än förut, det var som om all längtan och frustration var tvungen att få uttryckas.
Det första broderiet var efter orden sol, fågelsång,
växtlighet och hjärtan, och fick namnet "Vårlängtan".
När jag lade ut bilden på Facebook så var det många som kommenterade och gav likes. Vi var många som längtade efter våren. Jag tycker också att det visar på hoppet vi bär på om en framtid, om kärlek och glädje, om att det vanliga livet kommer åter.
Hoppet som visas i den tomma graven och en uppstånden Jesus.

Så har broderierna gått över till korsstygnsbroderier, då jag velat brodera ord som gestaltar denna vår.
Det senaste är ord jag lånat av Tomas Andersson Wij, han sjunger "Jag bär en hel värld inom mig" medan jag har velat rikta mig mot andra istället och påminna om att du bär en hel värld inom dig. Värmen, fågelsången och solskenet finns också inom dig. Låt det komma fram och brista ut.
Låt Anden svepa med dig i dansen, sången och kreativiteten.
Låt din värld blomma i Guds namn också detta konstiga år!

Catharina Larsson

 
 

Årsmöte per telefon

 
Vårt årsmöte i Härnösands stiftsgrupp var planerat att äga rum den 4 april i Marielundskyrkan i Östersund. Kallelse hade gått ut med årets första Kalkblad.
När Coronan blev alltmer påtaglig insåg styrelsen att något fysiskt möte inte skulle vara möjligt att genomföra. I riksstyrelsen insåg vi att riksårsmötet i Linköpings stift måste ställas in, men möjligheten till ett årsmöte per telefon började planeras.
Jag tog kontakt med mina styrelsevänner och föreslog att vi skulle genomföra årsmötet i vår stiftsgrupp per telefon. Marianne Staaf-Gälldin ordnade via nätet den telefonkonferens vi gratis använde oss av.
Jag mailade och skickade snigelpost (till de som inte har e-post) till alla medlemmar att årsmötet skulle gå av stapeln som planerat den 4 april kl. 10, men att det skulle ske per telefon.

Ett bra genomfört möte!
Margareta Winberg och Marianne Wasend tillfrågades i förväg om att vara ordförande respektive sekreterare vilket både de och mötet accepterade. Med en erfaren ordförande och en van sekreterare genomfördes mötet på ett förtjänstfullt sätt.
Vi har nu både en revisorsersättare och en valberedare. Vi tackar Gudrun Olsson och Clara Witthoff för att de lät sig väljas.

Några praktiska saker att tänka på vid telefonmöte:
- Säg ditt namn först när du begär/vill få ordet.
- Sitt helst i ett rum där det är tyst runt omkring.
- Stäng av ljudet till telefonen när du bara lyssnar,
  alla ljud runtomkring hörs väldigt väl av alla som är med.

Det var väldigt bra att vi kunde ha vårt årsmöte per telefon och att det gick så smidigt. Dessutom blev det billigt. Med detta i åtanke beslutade styrelsen att som tack för en viktig insats vid årsmötet skicka vårblommor till årsmötets ordförande och sekreterare.

Berit Larsson

 
 

Pilgrimsvandring

Den 4-6 vandrar vi längs St Olavsleden med start från
St Olavskällan i Borgsjö mot länsgränsen, cirka 2,5 mil under två dagar.
Maxat antal vandrare.

Anmälan senast den 31 juli till Margareta Wänglund via mail (margaretanatur@gmail.com).

Uppge kontaktuppgifter och om du har någon matallergi.
Anmälan är bindande men vid sjukdom eller misstanke om sjukdom så gäller andra regler.

Läs mer om vandringsleden >>

 
 

Stiftsavdelningens styrelsen

 
 

Höstens Inspirationshelg


I år har vi Inspirationshelg tillsammans med Åsa Rockberg
Vårsta Center för diakonalt arbete.

Årets upplaga blir den 26-27 september.

Åsa utbildar ledare inom Svenska kyrkan i att leda gudstjänst och framföra sin förkunnelse kroppsmedvetet, lyssnande och levande.

Läs gärna om henne på www.earthheart.se.

Incheckning från klockan 11.30.

Lördag den 26 september
Programmet startar med lunch klockan 12.00.

Vi dansar hela eftermiddagen, med paus för fika.
Äter en god middag tillsammans och dansar sedan vidare.
Kvällen avslutas med en kvällsmeditation i Växthuset.

Söndag den 27 september
Efter frukost fortsätter vi dansa och avslutar sedan ute i trädgården.
Efter lunchen skiljs vi åt.

Anmälan görs senast den 4 september till
Ewy Hägglund via mail: ewy.hagglund@gmail.com
Avgift 1 500 kr för medlemmar
1 600 kr för icke-medlemmar
Avgiften inkluderar kurs, mat och boende i enkelrum.
Betalning görs på plats, gärna via swich.
Glöm inte att anmäla kontaktuppgifter och om du önskar särskild kost.
Max antal: 15 st.

Inspirationshelgen är ett samarrangemang med Sensus.
Vi hoppas att denna helg kan genomföras och vi planerar den så att alla ska kunna känna sig trygga,
men beroende på myndigheternas rekommendationer så kan helgen ställas in med kort varsel.

Vårsta - Center för diakonalt arbete
Vårsta diakonigård är en icke vinstdrivande stiftelse vars tanke är att främja kristen människovård.
Tidigare utbildade man diakoner, idag är man ett center för diakonalt arbete, som stöd och samtal.
Man har bland annat familjerådgivning och Kriscentrum, boende för äldre och trygghetsboende.
Man har grön rehabilitering och sysselsättning där man använder den vackra trädgården.
Det finns även en bra restaurang och konferensmöjligheter.
Vi kommer att dansa i Vårstas vackra bönsal med glasmålningen föreställande Jesus på besök
hos Marta och Maria, samt ha tillgång till trädgård och växthus.
Det är alltid en fin upplevelse att komma till Vårsta och våra inspirationshelger.

Varmt välkomna!
Vid frågor: Catharina Larsson,
catharina.larsson@svenskakyrkan.se

 
Kalkbladet juni 2020 som pdf >>