You are here

Stiftsfest i Strängnäs 180825

Den 25 augusti var vår stiftsfest i Strängnäs.

KviSk i Stängnäs medverkade med 2 seminarier (samma seminarium som upprepades 2 gånger).

Bordssamtal med fokus på barn i konfliktområden.
Inledande reflektion av Birgitta Rubenson på temat "våld och övergrepp mot barn" med utgångspunkt i barnens situation i samband med att vara på flykt eller att leva i krigs- och konfliktdrabbade områden. Därefter samtal i mindre grupper runt bord.
Medverkande Birgitta Rubenson och Anita Johansson Sääf.

På första seminariet var vi ett 10-tal och på det andra 7 deltagare. För de som kom kändes det viktigt och meningsfullt.
Arr KviSk Strängnässtift.