Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 VÅRELD 2018     KVINNOR I BIBELN     KVINNOGLÖD
   

Våreld 2018 ägde rum på Åkersbergs stiftsgård i Höör utanför Lund den 20-22 april 2018.

Referat >>

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

Vi fortsätter nu serien om kvinnor i Bibeln med en reflektion om Hanna, som efter många år blev mor till Samuel, en av Gamla Testamentets domare och stora profeter. Berättelsen om Hanna finns i 1:a Samuelsboken.
Reflektionen är skriven av Karin Hedner.
Läs den här >>


Nr 1 2018

I detta nummer spanar vi efter kvinnors upprättelse – på flera plan, bl a
"Våld i nära relationer".

Läs mer på Kvinnoglöds-sidan >>

       
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR     BLI MEDLEM?  NYA BISKOPAR

För 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2018 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

     
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

I Svenska kyrkan har nyligen två nya biskopar valts. Båda är kvinnor!
Från 2018 kommer därmed fem av Svenska kyrkans fjorton biskopar att vara kvinnor. Susanne Rappman blir Göteborgs stifts första kvinnliga biskop och Åsa Nyström blir den första kvinnliga biskopen i Luleå stift.


Susanne Rappman - biskop i Göteborgs stift


Åsa Nyström - biskop i Luleå stift

Vi gratulerar biskop Susanne och biskop Åsa till deras utnämning och viktiga uppgift!

     
   KVINNOR PÅ LUTHERS TID  


Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
         
 DANSMÄSSA    DANSMÄSSA     UPPDATERINGAR
       
Referat Våreld 2018 18-05-10
Västerås 18-03-25
Sthlms stiftsgrupp
Resa till Näsåker
18-03-24
Kontakt 18-03-19
Härnösand kontakt 18-03-19
Linköping kalender 18-03-12
Skara pilgrimsvandring 18-02-27
Göteborg pilgrimsvandring 18-02-27
Växjö vårprogram 18-02-21
Lund kalender 18-02-21
Linköping start 18-02-05
Luleå 18-02-05
Västerås kontakt 17-12-27
Västerås kalender 17-12-27
Strängnäs händelser 2017 17-11-27
Lund referat 17-11-07
Skara kalender 17-11-01
Karlstad 17-10-25

Dansmässa i Västerås

Foto: Carolina Nilsson

Din ljusa skugga är en dansmässa i heliga dansers tradition där Kvinnor i Svenska kyrkan bland annat medfinansierat cd:n med mässans musik.

Under 2017 firades mässan bland annat vid Världens Fest i Västerås, på en loge under Ransäterstämman i Värmland samt under
de tyska kyrkdagarna i Berlin, Kirchentag.

 

Under hösten dansades mässan vid årsmötet för Psalto – Kristna dansgemenskapen i Sverige.

Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

Där hittar du även länkar för att köpa CD:n, till Dansmässans facebooksida och en youtube-film.

 
   
 AKTUELLT RESOR  AKTUELLT RESOR
   

Göteborgs stiftsgrupp kommer att anordna en resa till Iona sommaren 2018.
Kontakta ordföranden Katarina Evenseth, katarina.evenseth@svenskakyrkan.se eller 0706-818867, för mer information!

Sthlms stiftsgrupp anordnar resa till Näsåker i Ångermanland för att besöka Gudinneutställningen den 25 - 27 maj 2018.
Läs mer om resan här >>

         
Hemsidan uppdaterades 180510
Du är besökare