Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 

         
  VÅRELD 2018     KVINNOR I BIBELN     KVINNOGLÖD
   

Våreld 2018 kommer att äga rum på Åkersbergs stiftsgård i Höör utanför Lund den 20-22 april 2018.
Anteckna datum redan nu!

2017 års Våreld hölls i Uppsala den 5-7 maj.
Gäster och föreläsare var ärkebiskop
Antje Jackelén och författare tillika journalist Ulrika Knutsson.
Läs gärna referatet från Våreld och
årsmötet 2017 >>

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

Vi fortsätter nu serien om kvinnor i Bibeln med en reflektion om Hanna, som efter många år blev mor till Samuel, en av Gamla Testamentets domare och stora profeter. Berättelsen om Hanna finns i 1:a Samuelsboken.
Reflektionen är skriven av Karin Hedner.
Läs den här >>

Nr 3 2017 har som tema vårt årstema - "Hållbar utveckling i Jesu efterföljd".
Gunilla Bäckström utmanar oss - vad innebär det att leva i Jesu efterföljd?

Kvinnoglöds-sidan >>

         
  AKTUELLT RESOR     FRAUENMAHL     UPPDATERINGAR
         

Göteborgs stiftsgrupp kommer att anordna en resa till Iona sommaren 2018.
Kontakta ordföranden Katarina Evenseth, katarina.evenseth@svenskakyrkan.se eller 0706-818867, för mer information!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Resor till Israel, Palestina och Wittenberg.

Volontärer i Wittenberg

En resa till Wittenberg anordnades av Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift den 9 – 14 augusti. 26 kvinnor från hela landet följde med.

Läs Elsa Foisacks text om resan och se bilder från besökta orter >>

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lunds stiftsgrupps resa Dagligt liv i bibliskt land till Israel och Palestina har nu ägt rum.

Läs mer om resan på Lunds referat-sida! 


Sykars Brunn

 

Frauenmahl - Kvinnors bordssamtal

2017 uppmärksammar Svenska kyrkan att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlatshandeln på porten till slottskyrkan i Wittenberg, vilket blev inledningen till reformationen och den lutheranska kyrkans avskiljande från den katolska. Martin Luther och hans gärning kommer att bli mycket uppmärksammad under året.
Läs mer om Frauenmahl >>

 
Lund referat 17-11-07
Skara kalender 17-11-01
Karlstad 17-10-25
Linköping start 17-10-24
Linköping kalender 17-10-24
Lund Utställning 17-10-17
Lund Kalender 17-10-10
Referat Wittenberg 17-09-07
Växjö höstprogram 17-08-30
Världens fest 17-07-01
Västerås kalender 17-05-26
   
Kvinnor i Svenska kyrkan Lund arrangerade en diskussionskväll med fyra prominenta kvinnor inspirerade av bordssamtalen hos Luthers.
Caroline Krook, Ulrika Rogland, Mef Nilbert och Anneli Hulthén talade utifrån temat
"Fri att förändra??

Den 20 oktober bjöd Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSk Lund) in till bordssamtal i Malmö. De fyra gästerna höll i anförande utifrån sitt yrkesområde och på temat.
Bortåt hundra kvinnor åt och diskuterade livligt hela kvällen runt elvamannaborden på Årstiderna i Kockska huset.
Det blev många spännande samtal utifrån olika infallsvinklar.


Läs mer om bordssamtalen >>

 
  KVINNOR PÅ LUTHERS TID

Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

     
  DANSMÄSSA   DANSMÄSSA  BLI MEDLEM?
     

Dansmässa i Västerås Foto:Carolina Nilsson

Under hösten dansades mässan vid årsmötet för Psalto – Kristna dansgemenskapen i Sverige.

Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

Där hittar du även länkar för att köpa CD:n, till Dansmässans facebooksida och en youtube-film.

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

Din ljusa skugga är en dansmässa i heliga dansers tradition där Kvinnor i Svenska kyrkan bland annat medfinansierat cd:n med mässans musik.

Under 2017 firades mässan bland annat vid Världens Fest i Västerås, på en loge under Ransäterstämman i Värmland samt under de tyska kyrkdagarna i Berlin, Kirchentag.

 
 
   
   
     
 
 
Hemsidan uppdaterades 171107
Du är besökare