Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 TILL MINNE AV EVA BURGMAN OCH KERSTIN BERGMAN
 

TVÅ VÄRDEFULLA KVINNOR HAR LÄMNAT OSS
Med bara tio dagars mellanrum har två av våra mest värdefulla medlemmar i KVISK i Linköping lämnat oss.

 

EVA BURGMAN 91 ÅR DÖD 10/11 OCH

KERSTIN BERGMAN 85 ÅR DÖD 19/11

Vi sörjer dem båda mycket djupt, och de lämnar ett stort tomrum
efter sig.

Eva Burgman, som arbetat som lärare på folkhögskola och även som missionär i Kenya tillsammans med sin man, gav oss alltid en rik gemenskap med sitt stora intresse för allt som gällde internationella frågor. Hon engagerade sig i Afrika, Palestina och Indien.
Hon var engagerad ledamot i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och var den som styrde och arrangerade för firande av Världsböndagen varje år. För ett år sedan vid 90 fyllda fortfarande mycket aktiv i internationella gruppen, arrangerades ett konstlotteri med insamlade och skänkta tavlor, vilket hon enträget bad om. Detta inbringade ett stort bidrag till Augusta Victoria-sjukhuset i Palestina.
Eva hade en stark integritet, var alltid positiv och hade glimten i ögat i alla situationer.

 
Kerstin Bergman och Eva Burgman

 

 

Kerstin Bergman var verkligen nestorn i vårt sällskap.
Hon var visdomen själv och arbetade med klimatfrågan långt före många andra, även teologiskt, vilket hon kunde grunda
i en gedigen teologisk utbildning. Kerstin ville inrikta det teologiska tänkandet på skapelsen.
Under sin tid som ordförande i KviSk på riksplanet skapade Kerstin projektet ”Moder jord i klimakteriet”.
Om detta skriver hon bland annat:
Som kvinnor intar vi en vårdande attityd till livet, till barnet som vi bär. Samtidigt bärs vi själva i och av modern,
Jorden, ja hela skapelsen finner vårt skydd och vår tillit, vårt hopp och vår kärlek i den relationen,
som inkluderar relationen till medmänniskorna. Med traditionella teologiska termer är detta vad
inkarnationen innebär: Guds och Guds rike finns inom räckhåll på jorden och inom oss.”

Projektet väckte stor uppmärksamhet runt om i landet och resulterade bland annat i antologin Moder Jord i klimakteriet,
som ännu finns att köpa.
Hon har även skrivit en bok om Den Heliga Birgittas okända uppenbarelser som heter ”Se Människan”.
Blygsam som Kerstin var står inte ens hennes namn som författare på bokens omslag.
Hon översatte och tolkade själv Den Heliga Birgittas texter direkt från latin, bland annat: ”Herre visa mig vägen,
och jag skall villigt gå den
”. Hon höll föredrag om denna bok så sent som på Birgittadagen, 7 okt i år.

Som pedagog gjorde hon också ett bildspel och rollspel angående klimatfrågor ur teologiskt perspektiv.
Hon arrangerade en samtalsgrupp under benämningen ”Fripratarna” varannan vecka, sedan många tillbaka.
De som närvarade fick alltid en intressant och livgivande diskussion, och Kerstin hade alltid kloka och
visa svar som inlägg i brännande aktuella teologiska frågor. Efter varje möte skrev hon en rapport,
som lades ut på KVISKs hemsida för allmän information.
Kerstin var gymnasielärare och undervisade i både latin och grekiska. Hon har också undervisat
flera av stiftets präster i grekiska.
Hon ordnade resor för studenter och vänner. Senare åren var Portugal ett populärt resmål.
Hon reste med sin familj till Kreta de senaste åren, och hon var nog den kunnigaste person att ha
som guide, när de vandrade runt i Knossos.
Kerstin var också ledamot i domkapitlet i Linköpings stift, där hon bidrog med erfarenhet, begåvning och
kunskap, avseende behörighetsförklaring och förordnande av präster till tjänster, vilket är ett av domkapitlets
viktiga uppdrag. Hon var också under flera mandatperioder förtroendevald i kyrkomötet, Svenska kyrkans
högsta beslutande organ.

Tack Gud för allt de gjort i tjänst för vår värld, moder Jord och Guds rike på jorden. Tack för att de varit starka
kvinnor och förebilder för oss andra.
Tack för allt de gjort för Kvinnor i Svenska kyrkan.
Må de vila i frid.

Sally Stehager
ordf i KviSk Linköping

För några år sedan ville vi starta en KviSK-grupp på Gotland.
Kerstin kom då ner till oss i Visby och berättade om KviSK, hur verksamheten fungerade och vad vi själva kunde göra. Redan då
fascinerades jag av Kerstins stora klokskap och kunnande. Efter en tid beslöt vi att jag skulle ta hand om KviSK:s hemsida
och sedan dess har vi utbytt ett antal tankar och erfarenheter. Jag har fått många inlägg till hemsidan från henne.
Som webmaster har jag fått ta del av hennes reflektioner om Moder Jord, tankar som i början kändes nya, men egentligen
så fullständigt klara och naturliga!
Hon sände Fripratar-referat till hemsidan och varje gång jag läste dem, önskade jag att jag hade fått delta i ”pratet”.
Jag har följt hennes kamp mot sjukdomen och när den nu är slut, känns det så tomt…
Inga nya tankar om vårt förhållande till Gud, Moder Jord eller varann kommer att dimpa ner i min inkorg, inga nya referat.

Sov Gott kära Kerstin!

Ann-Britt Magnusson
Webmaster för KviSK:s hemsida

 

Läs om bildspelet på Linköpings sida >>
Här kan du hitta bildspelet som Kerstin gjorde inför Våreld 2020 >>

 
 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I KVINNOR I SVENSKA KYRKAN 2021
 

Lördagen den 8 maj 2021 kl 10.00 på Vårdnäs stiftsgård, Linköpings stift
Alla medlemmar har rätt att närvara vid årsmötet. Rösträtt har de representanter som utses av respektive stiftsgrupp eller nätverk enligt stadgarna.
Motioner kan väckas av enskild medlem eller av stiftsgrupp/nätverk och ska ha inkommit till ordf Bulle Davidsson senast den 8 mars 2021.
Förslag till dagordning och övriga handlingar skickas ut till representanter och övriga anmälda senast tre veckor före årsmötet.
årsmötet äger rum i anslutning till konferensen Våreld.
Program med uppgifter om anmälningstid med mera, kommer med Kvinnoglöd nr 1/2021.
Om ett fysiskt möte vid tidpunkten för årsmötet inte kan hållas på grund av Coronapandemin kommer årsmötet att ske digitalt.   
För styrelsen
Bulle Davidsson
ordförande

 
 Svenska Kyrkans Julinsamling 2020
 

ACT Svenska Kyrkans julinsamling, som löper från 1 advent (29 nov) 2020 till Trettondag Jul (6 jan) 2021, alltså den vanliga julinsamlingen, har under detta år temat "För alla flickors rätt till ett värdigt liv".

Detta tema följer KviSK:s intentioner om alla människors lika värde och vi vill gärna stödja insamlingen. Om du inte kan delta i en gudstjänst kan du ändå på detta sätt stödja flickorna i världen. En enskild gåva är ju ett sätt att delta även för den som håller sig hemma p g a Corona.

För mer info läs här om insamlingen >>

 
 
         
 RESA TILL JERUSALEM 2019     KVINNOR I BIBELN     KVINNOGLÖD
   

Läs om KviSK:s resa till Jerusalem november 2019 >>

 

Höstglöd referat >>

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

För många av oss i kristna kvinno-organisationer, som KviSK och SEK och deras motsvarigheter runtom i världen, är det ett stort problem att kvinnor så ofta är osynliga i Bibeln och i den traditionella kyrkohistorieskrivningen. Arbetet med att upptäcka de kvinnor som faktiskt finns i Bibeln och har funnits i kyrkohistorien har varit viktigt för kvinnor i kristna kvinnoorganisationer och motsvarande arbete har judiska kvinnor gjort i sina sammanhang.

Läs om de osynliga kvinnorna i
Bibeln här >>

Nr 4 2020
Alla nummer 2020 har som tema
Kvinnors skap-ande

Lena Forsberg bygger broar mellan religioner och folk med dockor i miljöer och scener från Gamla testamentet, berättelserna som är ett gemensamt arv för judar, kristna och muslimer.

Läs mer på
Kvinnoglöd-sidan >>

         
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR     BLI MEDLEM?    BORDSSAMTAL I LUND

För mer än 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2019 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

Vår jämställdhetsgrupp (Berit Horned, Gunilla Löfgren, Agneta Eriksson och Bulle Davidsson) arbetar med att hitta en form för utbildning av förtroendevalda kvinnor.

       
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

Fredagen den 18 oktober 2019 samlades 57 kvinnor i Hypotekets vackra lokaler mitt emot Domkyrkan i Lund för årets Kvinnors bordssamtal.
Det var tredje året i rad, som Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift inbjöd till ett sådant bordssamtal, inspirerat av de Frauenmahl, som kvinnorna i vår systerorganisation i Tyskland inbjuder sina medlemmar till.
Upplägget är att några inledare talar i femton minuter över ett ämne, som deltagarna sedan samtalar om, tills det blir tur för nästa inledare att tala. 

Läs mer om bordssamtalen >>

 

     
   KVINNOR PÅ LUTHERS TID  

Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
         
 DANSMÄSSA    JÄMSTÄLLDHET     UPPDATERINGAR
         

Din ljusa skugga

är en dansmässa i heliga dansers tradition. Kvinnor i Svenska kyrkan har medfinansierat cd:n med mässans musik. Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Fram till och med 20 september finns en inspelad dansgudstjänst med Din ljusa skugga (44 min lång)
på Svt Play från firandet i skånska Höllviken på
Marie bebådelsedag:
https://www.svtplay.se/video/21576238/
gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-13-3?start=auto&tab=2019

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

  Den 8 mars är kvinnans dag, men hur ser det ut resten av året?

Vår rapport "The Fierce and the Furious" vittnar om ett växande hot mot jämställdheten i såväl Sverige som övriga Europa. Konservativa grupper blir allt mer välorganiserade och gör gemensam sak med nationalister och tongivande politiker i kampen mot vad de kallar "genusflum". Tillsammans bildar de anti-genusrörelsen.

För att stå upp mot den växande anti-genusrörelsen driver vi kampanjen #WeSay och uppmanar alla att vara med. Tillsammans måste vi bemöta deras påståenden, som att "jämställdheten har gått för långt". När ett möte mellan världens ledande politiker ser ut så här kan vi ju inte annat än utbrista: "På riktigt?".

 
Nyårshälsning Luleå 20-12-19
Boktips Hanna Stenström 20-12-19
Kvinnoglöd 4-20 20-12-03
Linköping start 20-10-21
Linkvisk Fripratarna 20-10-12
Linköping kalender 20-02-10
Härnösand start 20-08-25
Västerås start 20-06-30
Skara start 20-06-30
Luleå start 20-04-01
Kvinnoglöd 1-20 20-03-12
Linköping kalender 20-02-05
Lund kalender 20-02-03
Resa till Jerusalem 2019 21-02-03
Referat Höstglöd 2019 19-10-29
       
LÄSTIPS LÄSTIPS    LÄSTIPS
       

Nygammalt lästips!

Birgitta Nyrinder (red) Moder Jord i klimakteriet – om klimatkrisen, hot och hopp
Lund/Uppsala, Arcus:2008 är en bok som skapades genom KviSK och som ännu (slutet av september 2020) går att köpa, till exempel på Bokus för 39 kronor.

Här finns texter om ”klimatkrisen, hot och hopp” av tolv kvinnor, inklusive Kerstin Bergman, Birgitta Dahl, Helle Klein och Helene Egnell.
Genom boken vill KviSK bidra till den teologiska och existentiella reflektionen kring klimatkrisen, synliggöra hoten och bidra till handling och hopp. Rekommenderas som samtalsbok för grupper och för enskild läsning!

 

Artikel om själavårdande samtal för den som varit utsatt för sexuella övergrepp >>

Mer lästips hittar du under fliken Texter!

 

         
         
Webdesign: Webugglan Design AB
Hemsidan uppdaterades 20-12-03
Du är besökare

target="_blank"> src="//c.statcounter.com/3659651/0/12f20ede/0/" alt="real
time web analytics">