Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 

         
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR     MELLANÖSTERNS KRISTNA     KVINNOGLÖD
   

För 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2018 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

Upptaktsmöte på Åkersberg om mellanösterns kristna

Många kristna har på senare tid känt sig tvungna att lämna mellanöstern, kristen-domens vagga, på grund av konflikter och förföljelser i området. En del av dem finns nu här i Sverige.
Lunds stiftsgrupp planerar därför att fördjupa sig i Svenska kyrkans skrift om mellanösterns kristna under våren 2018.
De inbjuder till ett första möte på stifts-
gården Åkersberg den 3 februari
kl 9.30 - 15.00, där de bland andra får möta unga ledare från Lunds stift, som i oktober 2017 besökte Israel och Palestina.

Läs mer om mötet på Åkersberga >>

Nr 4 2017
Nr 4 2017 har som tema Feministteologin i dag. Kvinnoglöd spanar efter var feministteologin står i dagens Svenska kyrkan.

Kvinnoglöds-sidan >>

 
  VÅRELD 2018
 

Våreld 2018 kommer att äga rum på Åkersbergs stiftsgård i Höör utanför Lund den 20-22 april 2018.
Anteckna datum redan nu!

2017 års Våreld hölls i Uppsala den 5-7 maj.
Gäster och föreläsare var ärkebiskop
Antje Jackelén och författare tillika journalist Ulrika Knutsson.
Läs gärna referatet från Våreld och
årsmötet 2017 >>

         
  AKTUELLT RESOR    KVINNOR I BIBELN    NYA BISKOPAR
         

Göteborgs stiftsgrupp kommer att anordna en resa till Iona sommaren 2018.
Kontakta ordföranden Katarina Evenseth, katarina.evenseth@svenskakyrkan.se eller 0706-818867, för mer information!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Resor till Israel, Palestina och Wittenberg.

Volontärer i Wittenberg

En resa till Wittenberg anordnades av Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift den 9 – 14 augusti. 26 kvinnor från hela landet följde med.

Läs Elsa Foisacks text om resan och se bilder från besökta orter >>

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lunds stiftsgrupps resa Dagligt liv i bibliskt land till Israel och Palestina har nu ägt rum.

Läs mer om resan på Lunds referat-sida! 


Sykars Brunn

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

Vi fortsätter nu serien om kvinnor i Bibeln med en reflektion om Hanna, som efter många år blev mor till Samuel, en av Gamla Testamentets domare och stora profeter. Berättelsen om Hanna finns i 1:a Samuelsboken.
Reflektionen är skriven av Karin Hedner.
Läs den här >>

 

  KVINNOR PÅ LUTHERS TID
 

Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 

 

I Svenska kyrkan har nyligen två nya biskopar valts. Båda är kvinnor!
Från 2018 kommer därmed fem av Svenska kyrkans fjorton biskopar att vara kvinnor. Susanne Rappman blir Göteborgs stifts första kvinnliga biskop och Åsa Nyström blir den första kvinnliga biskopen i Luleå stift.


Susanne Rappman - biskop i Göteborgs stift


Åsa Nyström - biskop i Luleå stift

Även Stockholms stift och Härnösands stift har kvinnliga biskopar (Eva Brunne respektive Eva Nordung Byström).
Sedan 2014 är också ärkebiskopen en kvinna (Antje Jackelén), den första kvinnliga ärkebiskopen i Svenska kyrkan.

Vi gratulerar biskop Susanne och biskop Åsa till deras utnämning och viktiga uppgift!

 
 
  BLI MEDLEM?
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

     
  DANSMÄSSA  FRAUENMAHL   UPPDATERINGAR
     

Dansmässa i Västerås Foto:Carolina Nilsson

Din ljusa skugga är en dansmässa i heliga dansers tradition där Kvinnor i Svenska kyrkan bland annat medfinansierat cd:n med mässans musik.

Under 2017 firades mässan bland annat vid Världens Fest i Västerås, på en loge under Ransäterstämman i Värmland samt under de tyska kyrkdagarna i Berlin, Kirchentag.

Under hösten dansades mässan vid årsmötet för Psalto – Kristna dansgemenskapen i Sverige.

Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

Där hittar du även länkar för att köpa CD:n, till Dansmässans facebooksida och en youtube-film.

Frauenmahl - Kvinnors bordssamtal

2017 uppmärksammar Svenska kyrkan att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlatshandeln på porten till slottskyrkan i Wittenberg, vilket blev inledningen till reformationen och den lutheranska kyrkans avskiljande från den katolska. Martin Luther och hans gärning kommer att bli mycket uppmärksammad under året.
Läs mer om Frauenmahl >>

Kvinnor i Svenska kyrkan Lund arrangerade en diskussionskväll med fyra prominenta kvinnor inspirerade av bordssamtalen hos Luthers.
Caroline Krook, Ulrika Rogland, Mef Nilbert och Anneli Hulthén talade utifrån temat
"Fri att förändra??

Den 20 oktober bjöd Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSk Lund) in till bordssamtal i Malmö. De fyra gästerna höll i anförande utifrån sitt yrkesområde och på temat.
Bortåt hundra kvinnor åt och diskuterade livligt hela kvällen runt elvamannaborden på Årstiderna i Kockska huset.
Det blev många spännande samtal utifrån olika infallsvinklar.

Läs mer om bordssamtalen >>

Lund kalender 18-01-14
Västerås kontakt 17-12-27
Västerås 17-12-27
Västerås kalender 17-12-27
Skara referat 17-12-27
Luleå Adventshälsning 17-12-17
Strängnäs händelser 2017 17-11-27
Lund referat 17-11-07
Skara kalender 17-11-01
Karlstad 17-10-25
Linköping start 17-10-24
Linköping kalender 17-10-24
Lund Utställning 17-10-17
Referat Wittenberg 17-09-07
Växjö höstprogram 17-08-30

 

     
         
Hemsidan uppdaterades 180114
Du är besökare