You are here

Referat årsmöte 2015

ÅRSMÖTE 2015

Skara stiftsgrupp av Kvinnor i Svenska kyrkan hade årsmöte i Trollhättan lördagen den 21 februari.
Ett tjugotal kvinnor samlades till årsmötesavhandlingar och för att lyssna på Ing-Marie Svenning som under
rubriken "Att göra skillnad" berättade om mentormammor i Swaziland.

Programmet med mentormammor  började för två år och ett halvt år sedan. Nu finns 50 mentormammor.
De utbildas under fyra veckor i bla barnavård, mat och barns utveckling.
Varje mentormamma har ett eget område, där hon också bor.
Svenska kyrkan står för 20% och SIDA för 80% av kostnaderna. Programmet är självständigt i förhållande till Lutherska kyrkan, för att alla mammor ska kunna delta.
Mentormammorna har en positiv inverkan på hela samhället. I ett samhälle präglat av stor rädsla, vågar nu människor bry sig om sina grannar och vågar kontakta mentormammorna. Mentormammorna är volontärer och arbetar 5-6 timmar per dag och får en liten lön.         
Genomströmningen i programmet är stor. Många mentormammor får andra jobb och då utbildas nya. Detta upplevs som positivt, för då sprids kunskapen till flera.

Under dagen gavs också information om fairtrade-butiken i Trollhättan och många gjorde ett besök där.

Till styrelse för KViSK i Skara stift valdes:
Elisabet Håstrand Lönnermark,ordf,
Gerd Larsson
Ingegerd Kallioniemi
Jane Jönsson
Jessica Rytter
Kristina Gustafsson Bonnier
Lena Ringdahl

 

Allt gott önskar Kvisk styrelse
i Skara!