You are here

Temadag på Åkersberga 091121

Ett litet referat från vår temadag den 21 november 2009 på Åkersberg.
 
Temadagen “Kroppen- själens boning- vilken mat behöver den bäst?”
på Stiftsgården Åkersberg blev en mycket intressant dag, där olika åsikter om vilken mat som är bäst för vår kropp bröts mot varandra.
De inbjudna föreläsarna var professor Charlotte Erlansson - Albertson från Lund och doktor
Annika Dahlqvist, kontroversiell genom sin förespråkade diet baserad på protein och animaliskt fett. 
Temadagen samlade ett 20-tal aktiva deltagare, av vilka några ibland visade sig skeptiska till det som Annika Dahlqvist framförde.
   
Charlotte Erlansson-Albertson började med att tala om vårt belöningssystem och menar att om vi vänjer oss vid att äta för mycket upplever vi ingen mättnad på det sättet som vi gör om vi stoppar i oss mindre mat.

Hon rekommenderar en tallriksmodell med hälften grönsaker, en fjärdedel fisk, fågel eller kött och en fjärdedel ris, pasta eller potatis.

Vår kost  kan förhindra olika sjukdomar som cancer och åderförkalkning.
En tomatsallad kan ta bort godissuget, men choklad anses numera som nyttigt, dock ska den innehålla 70% kakao.
Hon berättade också att tre koppar kaffe om dagen  anses motverka Parkinssons sjukdom.

   
Annika Dahlqvist ger den fettsnåla kosten skulden för vår ökade övervikt. Hon säger också att hjärtinfarkterna har blivit fler allteftersom margarinet har blivit mera använt.

Frukt ska enligt henne ätas med försiktighet då den innehåller mycket socker och grönsaker ska man inte heller äta så mycket av.

Det vi tror vara nyttigt styrs, enligt henne, av “etablissemanget”, som styrs av lobbygrupper inom näringsliv och läkemedelsindustri.

   
- Nu får var och en gå hem och fundera över vad som passar en själv, menade ordföranden Karin Hedner som en avslutning på en givande dag med god mat på stiftsgården.