You are here

Kalkbladet VT 2016

 
Kalkbladet våren 2016

I nya Kalkbladet kan Du läsa om

Att dela liv 1
Verksamhetsplan 2016 3
Här når du Kvinnor i Svenska kyrkan 4
Sundsvalls kvinnokarta 5
Livets mening enligt Frankl 7
Sofia Sahlin –  med rörelse och  musik längs St Olavsleden 8
Inspirationshelg på Vårst 10
Årsmötesprotokoll 2016 11

Kalkbladet våren 2016 som pdf >>     

 

Sundsvalls kvinnokarta
Text: Marianne Wasend
Foto: Marianne Staaf-Gälldin

I anslutning till årsmötet hade Berit Klaesson och Ulrika Hådén bjudits in för att föreläsa om Sundsvalls Kvinnokarta som de varit med om att ta fram med stöd av DEA-föreningen.
DEA-föreningen arbetar för ett kvinnohistoriskt museum i Sverige och stöder framtagningen av lokalhistoriska kvinnokartor. De flesta av kvinnorna är okända i våra dagar.

Läs mer i Kalkbladet >>

     

 

 

Livets mening enligt Frankl – Om logoterapi

I Sundsvall har startats en studiecirkel för att diskutera och lära om Viktor Frankl och logoterapin. Det är Kvinnor i Svenska kyrkan i Härnösands stift, Sundsvalls församling och Sensus som arrangerar. Vi är åtta deltagare och ledaren, diakon Minna Lehto, är utbildad i logoterapi vid Finlands Logoterapiinstitut AB i Åbo. Intresset har varit stort för att delta i denna cirkel. Viktor Frankl (1905 -1997), var en österrikisk neurolog och psykiatriker. Han är också upphovsmannen till logoterapin, en form av existentiell analys inom den humanistiska psykologin. Frankl var jude och satt i koncentrationsläger under andra världskriget. Erfarenheterna därifrån ledde honom in på frågan om livets mening.

   
   
Läs mer om Frankl och logoterapin >>